Gweithrediadau

Hacio'r Iaith Ionawr 2012

Oddi ar Hedyn

Mae Hacio'r Iaith wedi'i drefnu gan wirfoddolwyr ar y cyd gyda Phrifysgol Aberystwyth a Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant


Croeso! Dyma sut i gyfrannu at y Wici yma...

Er mwyn ysgrifennu ar wici Hedyn / Hacio'r Iaith rhaid i chi gofrestru yma fel aelod o'r wici. Mae hyn yn atal sbambots digywilydd rhag sarnu'r dudalen.

Peidiwch bod ofn golygu'r dudalen, ond triwch roi eich llofnod wrth unrhyw olygiad neu ychwanegiad fel ein bod yn gwybod pwy ydych chi.

Os ydych yn bwriadu mynychu Hacio'r Iaith 2012, cofiwch gofrestru.

Beth yw Hacio'r Iaith?

Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema technoleg, y we ac iaith.

Dyma boster swyddog y digwyddiad gan Iestyn.

Cyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'n gynhadledd agored am ei fod yn cael ei drefnu ar sail egwyddor open source. Mae hyn yn golygu bod cyfle i unrhywun ddod, am ddim, a chyflwyno am bwnc o'u dewis nhw (yn ddibynnol ar sicrhau slot amser). Mae wedi ei drefnu ar sail digwyddiadau BarCamp, sydd yn anffurfiol iawn, lle caiff trefn y dydd yn cael ei benderfynu gan y siaradwyr.

Mae croeso i chi gyflwyno am be bynnag da chi isio, ond mae'r pwyslais ar gyfrannu nid eistedd nol a gwrando. Chydig yn bryderus? Darllenwch hwn.

Peidiwch anghofio hefyd am y blog grŵp Hacio'r Iaith fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a lle arall i drafod wrth i'r diwrnod nesau.

Pryd mae o?

Nos Wener, 27 Ionawr 2012

Dydd Sadwrn, 28 Ionawr 2012

 • Amser: 9yb i tua 7yh
 • 7yh--> y dafarn

Ble mae'n cael ei gynnal?

Adeilad Parry-Williams (map), Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth SY23 3GH

Bydd tri gofod mewn defnydd unwaith eto: Y Stiwdio, Ystafell G38 a'r Cyntedd.

Parcio

Adnoddau eraill cyfagos

Sut allwch chi helpu?

Gwirfoddoli

Mae llwyddiant y digwyddiad yn lwyr ddibynnol ar y bobol sy'n dod. Yn wahanol i gynhadleddau arferol y chi sy'n ffurfio'r sesiynau ac yn llywio'r diwrnod. Mae disgwyl i bawbs sy'n dod i wneud rhyw fath o gyfraniad tuag at lwyddiant y digwyddiad, nid jest ista nôl a gwrando.

Os nad ydych chi eisiau siarad neu gyflwyno, gallwch helpu drwy:

 • roi cymorth a chyngor ar yr ochr dechnegol
 • hyrwyddo'r digwyddiad trwy flogio, ffilmio, siarad amdano...
 • helpu gyda rhoi sylw i'r digwyddiad yn y wasg
 • helpu ar y ddesg groeso/tywys pobol
 • cymryd rhan ar-lein os nad ydych yn gallu bod yno!

Dyma restr fanwl o'r tasgau sydd angen cymorth gyda nhw.

Noddwyr - Diolch yn fawr!

Rhaglen y dydd

Fel y nodwyd uchod mae trefn arferol BarCamp yn golygu bod rhaglen y dydd yn cael ei benderfynu gan y cyflwynwyr, a hynny ar y diwrnod, ond bydd rhai sesiynau yn cael eu trefnu o flaen llaw.

Bydd gweddill y sesiynau yn cael eu trefnu yn ystod slot gyntaf y diwrnod gan roi cyfle i bawb hawlio eu lle.


Rheolau BarCamp

Cer i Beth yw'r fformat BarCamp?


Trefnu'r Dydd

Byddwn yn defnyddio system Open Grid i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.

Bydd dwy brif ystafell ar gael i ni, ond bydd atriwm yr adeilad hefyd ar gael os oes unrhywun eisiau cynnal sesiynau bach mwy anffurfiol. Mae sesiynau ochr yn digwydd mewn coridorau mewn BarCamps eraill felly cyn belled eich bod yn ei nodi ar y Grid i bawb wybod beth sy'n mynd mlaen, ewch amdani!

Dyma'r amserlen wag ar gyfer y diwrnod. Paratowch gyflwyniad, panel, gweithdy neu demo a byddwn yn rhoi slot iddo ar y diwrnod. Bydd pawb yn dod at ei gilydd ar gyfer un sesiwn ar y cyd sef yr Haclediad byw.

Amser Cyflwyniadau/Paneli (Y Stiwdio) Gweithdai (Yst. G38) Trafodaethau Bach (Yr Atriwm) Arall
09.00-10.00 Coffi, croesawu, dechrau trefnu sesiynau
10.00-11.00 Sesiwn 1(a) Sesiwn 1(b) Sesiwn 1(c)
11.00-12.00 Sesiwn 2(a) Sesiwn 1(b) Sesiwn 1(c)
12.00-13.00 Yr Haclediad
13.00-14.00 Cinio
14.00-15.00 Sesiwn 3(a) Sesiwn 3(b) Sesiwn 3(c)
15.00-16.00 Sesiwn 4(a) Sesiwn 4(b) Sesiwn 4(c)
16.00-16.30 Toriad
16.30-17.30 Sesiwn 5(a) Sesiwn 5(b) Sesiwn 5(c)
17.30-18.30 Sesiwn 6(a) Sesiwn 6(b) Sesiwn 6(c)
18.30-19.00 Sesiwn gloi

Sesiynau 'Pendant'

Os ydych chi'n gwybod yn bendant am sesiwn yr hoffech chi ei gynnal yna nodwch y seiswn yma.

Mae'n ddefnyddiol gwybod am rai sesiynau o flaen llaw er mwyn cynyddu diddordeb yn y digwyddiad ac er mwyn i bobol allu paratoi. Gallwch nodi amser y slot ar y dydd.

O ran ffurf y sesiynau gallwn nhw fod yn: sgwrs anffurfiol, cyflwyniad unigol, gweityhdy ymarferol, demo, panel, ford gron, fideo ayyb.

Rydyn ni'n ceisio trafod a ddylen ni gyfyngu hyd cyfraniadau unigol i 15/20 munud ar hyn o bryd. Buasai unrhyw sylwadau ar hynny yn grêt.

 • Yr Haclediad - Yn Fyw o Aberystwyth! (60 munud)
 • S4C 2.0 - Bryn Salisbury
 • Sesiwn gloi: be nesa i Hacio'r Iaith? Edrych nol ac edrych mlaen
 • Taith gorwynt trwy hanes y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg --Rhodri.apdyfrig 13:54, 26 Hydref 2011 (BST)

Sesiynau Posib

Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.

 • allai son am syniad fusnes fi, TechCym. Ers misoedd dwi wedi meddwl am sut allai rhoi cymorth i pobol Cymraeg gyda problemau technokeg nhw, ond dwi angen dipyn bach o ymchwil marchnad. Markgajones
 • Hefyd, ar y thema Ubuntu, dwi'n hapus i rhedeg gweithdy i ddangos sut i defnyddio Launchpad ar gyfer cyfieuthu Ubuntu, ac yn cofrestru pobol sydd gen ddidordeb i helpu. Markgajones
 • Hoffwn i redeg sesiwn, dw i'n wrthi'n meddwl am syniadau. Dw i'n croesawi awgrymiadau hefyd. --Carlmorris 01:52, 30 Hydref 2011 (UTC)
 • Dwi'n gobeithio gall @marshallmedia wneud un slot am Radio'r Cymry --Rhodri.apdyfrig 10:18, 1 Tachwedd 2011 (UTC)
 • Wnaeth Rhys Wynne gynnig sesiwn da ar flog Haciaith cyn un llynedd sef sesiwn "DWI'N CAOLN [PWNC XXX]" - sesiwn quickfire lle ma pobol yn cael 10 munud (ella 5 munud yn ddigon?) i siarad am eu hoff app/meddalwedd/gwefan/syniad/diod feddwol/brid cath ayyb. Fase hwn yn wych dwi'n meddwl. --Rhodri.apdyfrig 11:10, 1 Tachwedd 2011 (UTC)

Cofrestru

Mae'n bwysig bod pawb sy'n bwriadu dod yn cofrestru o flaen llaw drwy sgwennu eu henw isod (mae'n hawdd!). Fel arall, allwn ni ddim sicrhau y bydd lle i chi ar y diwrnod (a'n bwysicach fyth, rhywbeth i chi fwyta!).

Mae lle i dros 50 o bobol ond os bydd mwy yn cofrestru isod yna bydd angen i ni edrych eto ar y trefniadau ystafell. Bydd yn ddigon hawdd addasu os bydd mwy.

Gallwch hefyd nodi eich bod chi'n dod ar Lanyrd. Mi wnewn ni gopio chi drosodd i'r rhestr hon, ond rydyn ni eisiau annog pobol i gyfrannu at y Wici trefnu gymaint ag sydd bosib hefyd.


Pwy Sy'n Dod?

 1. Rhodri ap Dyfrig blog Twitter (diddordebau: diwylliant rhyngrwyd, y Gymraeg arlein)
 2. Carl Morris blog Twitter (slogan: gwell cynnwys slac na chyhoeddusrwydd slic)
 3. Bryn Salisbury blog Twitter Gîc, Podledwr, Blogiwr a dyn blîn technoleg Cymraeg.
 4. Gareth Morlais [1] Twitter (diddordebau: straeon digidol, heiprlleol, darlledu)
 5. Sioned Mills
 6. Iestyn Lloyd
 7. Huw Marshall Radio'r Cymry
 8. Iwan Standley
 9. Dyfrig Jones
 10. Wil Stephens
 11. Elin Haf Gruffydd Jones Twitter
 12. Mark Jones Twitter (diddordebau: Blogio, Cymorth Technolog trwy cyfrwng Cymraeg.
 13. Hywel Jones Twitter (diddordebau: dadansoddi, data)
 14. Telsa Gwynne
 15. Owain Schiavone
 16. Rhys Llwyd Twitter Blog Tumblr (diddordebau: fod datblygiadau technolegol yn dod a'r gallu i gyfathrebu/darlledu i ddwylo mwy a mwy o bobl)
 17. Elliw Gwawr Blog Twitter
 18. Huw Owen (diddordebau; Cynhyrchiadau Amlgyfryngol; eDdysgu; Datblygu Cymunedau Arlein - a ddim yn deall côd yn dda iawn!)
 19. Maldwyn Pate (ddiddordeb: dysgu symudol) Twitter
 20. Geraint Criddle Twitter
 21. Deian ap Rhisiart
 22. Euros Evans Twitter Gwefan
 23. Tim Phillips
 24. Mike Roberts
 25. Illtud Daniel
 26. Aled Mills
 27. Rhun Llwyd Twitter (addysgu, rhaglennu microchips)
 28. Phil Stead Twitter
 29. Owain Hughes BT Cymru Twitter
 30. Ian James Johnson Twitter
 31. David John Evans Twitter Blog (diddordebau: Drupal, Y "We Semantig", archifau, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd ar y We)
 32. Christopher Griffiths
 33. Iwan Evans Twitter
 34. Jim Killock Twitter Open Rights Group
 35. Colin Nosworthy Twitter Shwmae
 36. Anwen Roberts Twitter
 37. Mari Fflur Twitter
 38. Rhys Williams
 39. Geraint Ffrancon Twitter Gwefan (diddordebau: Media treiddiol/mobil, symudiad, GPS)

Methu Dod

Trefnwyr

Mae lot o bobol wedi tynnu at ei gilydd i gyd-drefnu'r digwyddiad, ond os oes ganddoch chi gwestiwn penodol am yr elfennau gweinyddol neu o'r wasg ag eisiau rhywun i siarad yna gallwch chi gysylltu a Rhodri ap Dyfrig, Carl Morris neu Rhys Wynne (manylion cyswllt ar gael trwy'r dolenni uchod).

Hyrwyddo

Tagiau

#haciaith yw tag swyddogol y digwyddiad. Defnyddwich o ym mhob cofnod blog, tweet, llun, fideo am y digwyddiad a byddwn ni'n gallu dilyn y drafodaeth.

Erthyglau i'r wasg/wefannau eraill?

Oes rhywun awydd sgwennu cofnod ar gyfer rhai cyhoeddiadau arlein a phrint yn sôn am y digwyddiad?

Dyma restr fach o lefydd gallen ni drio cyhoeddi rhywbeth gyda gogwydd bersonol ar y digwyddiad:

 • Blog Golwg360
 • Golwg (darn barn?)
 • Barn
 • WalesHome
 • IWA
 • Planet - wedi gofyn --Carlmorris 00:09, 2 Rhagfyr 2011 (UTC)
 • Guardian CiF (?)
 • Culture Colony (dwi di cynnig sgwennu rhwybeth --Rhodri.apdyfrig 14:36, 1 Rhagfyr 2011 (UTC))
 • Huffington Post?
 • Global Voices?
 • Syniadau eraill?

Cyhoeddiadau lle byddai datganiad i'r wasg yn well?

 • Y Cymro
 • Western Mail
  (paid â boddran gyda WM, gwastraff o amser. Tro diwethaf gwnaethon nhw cyhoeddi erthygl am y digwyddiad gyda theitl 'Gog-le', cofio? --Carlmorris 00:09, 2 Rhagfyr 2011 (UTC))
 • Daily Post
 • Newyddion Teledu / Radio
 • Golygyddion technoleg y wasg Brydeinig?
 • Arall? Lleol/Rhanbarthol?

Oes angen gwneud rhestr hefyd o bobol a sefydliadau eraill fyddai'n dda i adael iddyn nhw wybod bod ni'n bodoli, a bod y fath weithgarwch yn bodoli yng Nghymru ac yn y Gymraeg?

Cytuno. Dw i ddim yn meddwl bydd nifer o hacwyr ar y diwrnod yn broblem. Ond bydd mwy o ymwybyddiaeth yn dda. Mewn newyddion 'Saesneg', gofynna am y polisi o ran erthyglau Cymraeg achos mae rhai yn fodlon cyhoeddi erthyglau Cymraeg/dwyieithog (e.e.). Paid anghofio sôn am sgyrsiau Hacio'r Iaith ar haciaith.com --Carlmorris 00:00, 2 Rhagfyr 2011 (UTC)

Os da chi ffansi sgwennu rhywbeth i'n helpu ni i rannu gwybodaeth am y digwyddiad (a drwy estyniad ein holl weithgareddau!), yna rhowch eich enw drws nesa i'r cyhoeddiad a chysylltwch â nhw i ofyn.

Datganiad i'r wasg

Oes rhywun yn gwirfoddoli i sgwennu ambell ddatganiad i ni?

 • un cyn dolig - rhagrybuddiad am y digwyddiad - rhagflas o'r cynnwys - syniadaeth
 • un dechrau Ionawr - nifer wedi cofrestru efallai - mwy o wybodaeth - barn unigolyn sydd wedi bod llynedd
 • un yr wythnos cyn - manylion llawnach -

Beth am roi dolenni i luniau gally wasg ddefnyddio?

 • [dolen i lun o'r digwyddiad]

Pwy sy'n blogio? / Sylw yn y Wasg

Rhowch gofnod o bob blog sy'n sôn am y digwyddiad yn y rhestr hon:

Swper Nos Wener

Roedd sawl un yn aros dros nos yn Aberystwyth y llynedd felly aethon ni allan am gyri. Roedd yn ddechrau gwych i'r diwrnod canlynol. Felly pam lai gwneuyd yr un peth eto. Hacio'r Cyri.

Bydd bwrdd wedi ei archebu ym Mwyty Shilam (ger yr orsaf) am 7.30pm. Rhowch eich enw isod os ydych chi eisiau cadw lle.

 1. elinhgj
 2. rhodri ap dyfrig
 3. Sioned Mills
 4. Maldwyn Pate
 5. Aled Mills

Ble i aros?

Cer i Llety a theithio

Teithio

Cer i Llety a theithio

English translation

Here's a rough machine translation of this page into English. And it is rough.