Gweithrediadau

Ymweld ag Eryri

Oddi ar Hedyn

enw: Eryri Mynyddoedd a Môr

cyfeiriad: http://ymweldageryri.wordpress.com

disgrifiad: Wrth feddwl am Eryri, rydych chi'n meddwl am fynyddoedd. Cywir neu anghywir? Wel, y ddau, a dweud y gwir. Mae'r mynyddoedd mwyaf, a'r mwyaf beiddgar yng Nghymru a Lloegr i'w canfod yma, ynghyd â Pharc Cenedlaethol sydd wedi ei enwi ar eu holau. Ond, mae morlin hir o draethau tywodlyd, clogwyni ysblennydd a morydau godidog hefyd, sydd, ar hyd Penrhyn Llŷn, yn "Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol" wedi'i ddiogelu.

awdur:

lleoliad: Eryri, Gwynedd

ffrydiau:

cofnodion:

sylwadau: