Gweithrediadau

Ymgyrch Cefnogi Nicaragua Cymru

Oddi ar Hedyn

enw: Ymgyrch Cefnogi Nicaragua Cymru

cyfeiriad: http://walesnicaragua.wordpress.com/

disgrifiad: Sefydlwyd Ymgyrch Gefnogi Nicaragua Cymru ar Hydref 7 ugain mlynedd yn ôl. Pan ddaeth y Chwyldro i ben ym 1990, parhaodd yr Ymgyrch. ‘Roedd pobl Nicaragua yn dal eisiau bywyd gwell, mewn amgylchiadau mor galed â’r rhai yn ystod y Rhyfel Cartref yn ystod yr Wythdegau.

Rydym yn parhau gyda’n cysylltiadau gyda undebau llafur, gweithredwyr lleol, ymgyrchwyr a grwpiau cymunedol. Maent yn brwydro bob dydd yn erbyn effaith globaleiddio a chytundebau masnach rhydd, a phrosiectau isadeiledd anferth sy’n gwneud y cyfoethog yn gyfoethocach, gan gynnig dim i’r tlawd.

(hen gyfeiriad http://ycncymru.wordpress.com)

awdur:

lleoliad:

ffrydiau:

cofnodion: http://walesnicaragua.wordpress.com/feed/

sylwadau: http://walesnicaragua.wordpress.com/comments/feed/