Gweithrediadau

Y Clwb Darllen

Oddi ar Hedyn

enw: Y Clwb Darllen

cyfeiriad: https://yclwbdarllen.fireside.fm/

disgrifiad: Cyflwyniad i glwb darllen Manon Steffan Ros. Mae clwb darllen Manon yn fwy o sgwrs dros baned na chyfweliad arferol. O nofelau dirgelwch i lyfrau hunan-help ac o gylchgronau i Twitter, bydd Manon yn trafod pob math o lenyddiaeth a straeon personol gyda rhai o ddysgwyr mwyaf ysbrydoledig Cymru.

awdur: Manon Steffan Ros

lleoliad:

sefydlwyd: 2019

ffrydiau:

podlediad: https://feeds.fireside.fm/yclwbdarllen/rss