Gweithrediadau

Y Blog Recordiau Cymraeg

Oddi ar Hedyn

enw: Y Blog Recordiau Cymraeg

cyfeiriad: https://recordiau.home.blog

disgrifiad: Bu fy mrawd a minnau’n casglu recordiau Cymraeg ers blynyddoedd lawer. Wrth i mi nesáu at ymddeol, a bellach wedi ymgartrefu yn Ardal Bethesda, Gwynedd, dwi’n gobeithio cael amser i sgwennu am y diddordeb (obsesiwn?) yma o bryd i’w gilydd.

awdur: Dilwyn Jones

lleoliad: Bethesda, Gwynedd

ffrydiau:

cofnodion: https://recordiau.home.blog/feed/

sylwadau: https://recordiau.home.blog/comments/feed/