Gweithrediadau

Twitter yn Gymraeg

Oddi ar Hedyn

Ffiltro Cymraeg

Umap Cymraeg (Bron i) holl drydar Cymraeg mewn un lle. Mwy o wybodaeth.

Indigenous Tweets Cymraeg rhestr o ddefnyddwyr Cymraeg ac ystadegau

adolygiad.com adolygiadau o ffilmiau, bwyd ayyb - defnyddia'r tag #adolygiad Mwy o wybodaeth


Ymgyrch lleoleiddio rhyngwyneb twitter.com

Mae gwneud y pethau bychain yn bwysig i ehangu cryfder y iaith Gymraeg ar-lein. Yn enwedig pan bod y pethau bychain yna yn mynd yn bethau mawr!

Mae deiseb ar gael i’w lofnodi i gyfieithu Twitter i’r Gymraeg ac mae’n hawdd iawn i’w arwyddo. Dim ond cyfrif Twitter sydd ei angen arnych chi.

Dilynwch y linc yma i arwyddo'r ddeiseb!

Syniad da ond mae pleidleisiau http://translate.twttr.com/lang_request yn mynd yn syth i Twitter. Maen nhw yn darllen. Jyst arwydda gyda phob cyfrif Twitter sydd gyda ti. A phasia ymlaen.. Dylen ni gofyn Cymry Saesneg a phobol ddi-Gymraeg i arwyddo a chefnogi hefyd. Grwp Facebook dwyieithog i ddosbarthu'r dolen? --Carlmorris 02:06, 25 Chwefror 2011 (UTC)
Ti'n hollol iawn bod gwneud o drwy Twitter yn uniongyrchiol yn ffordd dda, ond mae gwneud o drwy'r ddolen dwi wedi ei bostio yn dangos i ni, y Cymry, faint o ddiddordeb sydd yna. Dangos i'n gilydd ein bod yn sefyll yn gadarn gyda'n gilydd i wneud gwahaniaeth.--Garethvjones 13:24, 25 Chwefror 2011 (UTC)

Wedi cael ymateb gan Dick Costolo ynglyn a #twittercymraeg - Darllenwch mwy yma --Garethvjones 14:53, 30 Mawrth 2011 (UTC)


Hashtags Twitter Cymraeg

Hashtags poblogiadd - esboniad.