Gweithrediadau

Tech/iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2016

Oddi ar Hedyn

Bydd llwythi o ddigwyddiadau am dechnoleg, gwe, meddalwedd, cyfryngau, ac ati yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn Y Fenni.

Rydyn ni'n ceisio casglu amserlen ar y dudalen hon. Plîs ychwanegwch unrhyw ddigwyddiadau gyda theitl, manylion a lleoliad. (Mae'n rhaid gofyn am gyfrif yn gyntaf.)

Mae sôn am drefnu diodydd Hacio'r Iaith ar y maes gyda chroeso i bawb. (Ni fydd stondin Hacio'r Iaith ar y maes yn Eisteddfod Genedlaeth 2016.)

Defnyddiwch #haciaith os ydych chi eisiau trafod stwff technolegol a'r iaith.

Stondinau

Yr Awr Gymraeg / Awr Cymru

Stondin 237 drwy'r wythnos

dydd Gwener 29ain

dydd Sadwrn 30ain

dydd Sul 31ain

dydd Llun 1af

Llyfr academaidd rhyngweithiol Cymraeg

11yb Stondin Prifysgol De Cymru

Prifysgol De_Cymru a'r Coleg Cymraeg yn lansio llyfr academaidd rhyngweithiol Cymraeg ar iTunesU

Rhagor: https://twitter.com/melinwynt/status/756129786930442240

Y Chwyldro Digidol a'r Gymraeg

2yp - 5yp Stondin Prifysgol Bangor

Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar y cyd gydag Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr

Y Gymraeg ar lwyfannau digidol

Dr Cynog Prys gyda Shân Pritchard a Natalie Jones yn cyflwyno canlyniadau eu hymchwil PhD a noddir gan Cwmni Da ac S4C, dan raglen KESS Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

Generation Beth? (cyfres deledu S4C)

Trafodaeth dan gadeiryddiaeth Dr Cynog Prys gyda Phil Stead o Cwmni Da a Shân Pritchard ar yr arolwg o agweddau pobl ifanc ar draws Ewrop

Y Dyfodol Digidol

Sesiwn gan Delyth Prys, Dr Tegau Andrews a Gruffudd Prys o’r Uned Technolegau Iaith yn dathlu’r adnoddau terminolegol diweddaraf, cyfres e-lyfrau DECHE, ac yn cyflwyno Macsen, prototeip o’r cynorthwyydd digidol Cymraeg cyntaf, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru

Gwin neu ddiod ysgafn i orffen y prynhawn

dydd Mawrth 2il

Bancio yn Gymraeg

2yp Uned y Gymdeithas

Sesiwn gyda

  • Meryl Davies (Llywydd Merched y Wawr)
  • Siân Howys (Cymdeithas yr Iaith)
  • Rob Hughes (Cwmni Lles)

ac eraill

Rhagor: http://cymdeithas.cymru/steddfod

Ap Treiglo

Trwy'r dydd.

Arddangos Ap Treiglo newydd gan Ganolfan Peniarth.

Pabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

dydd Mercher 3ydd

Diodydd Hacio’r Iaith

Dydd Mercher 3ydd mis Awst 2016

Dewch i'r byrddau bwyd.

2pm ymlaen

Rhagor: https://haciaith.com/2016/07/25/diodydd-hacior-iaith-steddfod2016/

dydd Iau 4ydd

Geiriadur Prifysgol Cymru yn yr Eisteddfod

Bydd Andrew Hawke yn rhoi cyflwyniad i ap y Geiriadur ddydd Iau am 11:00 ym Mhabell Prifysgol Cymru / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (M34-M38, rhwng Cylch yr Orsedd a Theatr y Maes) ac yn sôn am rai o'r geiriau newydd sydd ar gael bellach yn y Geiriadur: hen eiriau fel oerwynt ac oferbeth a geiriau diweddar fel jetsetiwr, lobïwr, noethwibiwr . . . ac ap (ffôn), wrth gwrs.

Croeso i chi alw heibio yn ystod y dydd pan fydd staff y Geiriadur yn hapus i ddangos yr ap ac i drafod eu gwaith. Ariannwyd yr ap drwy Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru.

S4C - Sianel Pwy?

2yp Pabell y Cymdeithasau 1

Sesiwn gyda:

  • Huw Jones (Cadeirydd S4C)
  • Jamie Bevan (Cymdeithas yr Iaith)
  • Siân Powell (Coleg Cymraeg, Caerdydd)

Rhagor: http://cymdeithas.cymru/steddfod

dydd Gwener 5ed

dydd Sadwrn 6ed