Gweithrediadau

Podnwdl

Oddi ar Hedyn

enw: Podnwdl

cyfeiriad: http://www.podnwdl.net/

disgrifiad: Penderfynon ni greu gwefan a phodcast fel rhan o brosiect Hybu Arferion Iaith Bwrdd yr Iaith Gymraeg.Ein gobaith ni yw y bydd disgyblion ein hysgol a phobl eraill ar draws Cymru yn lawr-lwytho ein podcast ac yn ei fwynhau. Ry'n ni hefyd yn awyddus i weld pobl yn ymweld â'r wefan er mwyn darganfod y wrybodaeth ddiweddara' am ddigwyddiadau yn yr ysgol a'r gweithgareddau y mae Menter Iaith Abertawe'n cynnal.

awdur: Myfyrwyr 6ed dosbarth Ysgol Gyfun Gŵyr

lleoliad: Abertawe

sefydlwyd: 2009

ffrydiau:

podlediad: ?