Gweithrediadau

Indigenous Tweets

Oddi ar Hedyn

cyfieithiad gan Defnyddiwr:Rhyswynne a Defnyddiwr:Carlmorris

[1]

Trending: Pynciau Llosg:

Anyone missing? Unrhyw un ar goll?

Twitter username: Enw Twitter:

Submit Anfon

User Defnyddwr

Total Cyfanswm

Followers Dilynwyr

Following Yn dilyn

Last Tweet Trydariad diwetha

Thanks! Diolch!

Invalid name. Enw annilys.

Tell the world you're here: Dwed wrth y byd bod ti yma:

I'm a top tweeter in my language! Dw i'n brif-drydarwr yn fy iaith!