Gweithrediadau

Hacio'r Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2011

Oddi ar Hedyn

Hacio'r Iath Bach mewn tafarn

Ble

The Horse and Jockey, Stryt Gobaith, Wrecsam

Pryd

Nos Wener 5ed mis Awst 2011

5:30PM - 8:30PM (neu hwyrach os ti eisiau)

Beth

Trafodaeth am dechnoleg, y we, ffonau symudol, cynnwys Cymraeg, cod, meddalwedd, dysgu Cymraeg ar y we a phethau eraill!

Croeso i bawb, eisteddfotwyr a phobol o Wrecsam a'r cylch, unrhyw un!

Sori, dw i ddim yn sicr fydd di-wifr ond edrych ymlaen i'r sgwrs!

Croeso i bobol sgwennu syniadau yma yn enwedig os oes gyda nhw rhywbeth i'w dangos. Neu jyst dod.


PWY SYDD AM FOD YNA?

 • FI. --Carlmorris 10:42, 7 Gorffennaf 2011 (UTC)
 • Swnio'n ddiddorol. Dim ond Carl sy'n mynd hyd yma? :) --Kinetic

. . .

Hacio Iaith ar y maes

Noddwyr: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth, Sefydliad Mercator ar gyfer Ieithoedd, Cyfryngau a Diwylliant

Pryd

Dyddiad: Dydd Llun, 1af Awst 2011

Amser: 1.30PM - 5PM

Ble

Lleoliad: Pabell Prifysgol Aberystwyth, Eisteddfod Genedlaethol 2011, Wrecsam

Rhaglen ddrafft

1.30-2.00 Helo! Paratoi cyfrifiaduron, sgwrsio, paned, bisged, ac ati...

2.00-2.30 Haclediad

panel yn trafod [pwnc i'w bennu] a'i recordio fel podlediad arbennig yn y gyfres Haclediad

Dyw Bryn ddim yn gallu bod yno oherwydd gwaith felly dwi ddim yn meddwl gallwn ni gynnal yr Haclediad. Sesiwn banel yn ei le te? --Rhodri.apdyfrig 10:41, 29 Gorffennaf 2011 (UTC)

2.45-3.15 Gorsedd y Gîcs - 6 x cyflwyniad 5 munud. Thema: "Beth sydd wedi dy gyffroi di ar y we yn y flwyddyn ddiwethaf?"

 • Gallwch chi feddwl am gyflwyniad o flaen llaw (os felly cysylltwch â fi @nwdls), neu drin o fel open mic a jest mynd amdani ar y dydd. Y bwriad ydi cael cyfle i sôn am rywbeth sydd wedi eich tanio chid ac sydd raid ei rannu gyda phawb.

3.30-5.00 Gweithdai

4 x grwp. Themâu:

 1. Blogio ymarferol;
  1. sut i ddechrau blog? pam dechrau blog? gweithdy blogio i bawb!
 2. Lleoleiddio/cyfeithu/isdeitlo;
  1. beth sydd ar y gweill? Sut mae modd gwella pethau?
 3. Ymgyrchu / democratiaeth arlein;
  1. sut allwn ni ddefnyddio'r we a chyfryngau arlein i wella ein ymgyrchoedd a democratiaeth?
 4. cynnwys creadigol arlein
  1. beth yw manteision creu cynnwys arlein? oes digon o gynnwys Cymraeg? sut mae annog mwy? Pa opsiynau 'torfoli' sy'n gweithio orau?

Bydd un person yn hwyluso trafodaeth pob grwp. Efallai bydd cyfle i adrodd nôl i bawb, er mae hyn yn amlach na pheidio yn troi allan braidd yn naff, ac yn job does neb eisiau ei wneud. Oes ffordd well o roi gwybod i bawb beth drafodwyd? Pennu blogiwr byw i bob grŵp efallai?

(Dw i wedi defnyddio Google Docs i wneud rhywbeth fel 'shared minutes' cwpl o weithiau - 'falle rhywbeth fel 'na? ---Leiafee 08:40, 25 Gorffennaf 2011 (UTC))

Bydd WiFi ar gael i fynychwyr. Ie, sudd intertiwbs ar y maes.

Byddwn yn trio recordio cymaint ag y gallwn ni o'r trafodaethau a bosib defnyddio Ustream i ffrydio'n fyw os oes signal call (amheus o hyn gan y bydd defnydd trwm o'r WiFi).

mwy o fanylion yn fuan

PWY SYDD AM FOD YNA?

 • FI. --Carlmorris 10:43, 7 Gorffennaf 2011 (UTC)
 • Rhys Wynne (Barod i siarad am y Wicipedia Cymraeg ac/neu Y Rhestr Blogiau)
 • Leia Fee
 • Telsa 14:06, 25 Gorffennaf 2011 (UTC) - sori, ffili dod.
 • Elin H G Jones. --Elinhgj 10:43, 7 Gorffennaf 2011 (UTC)
 • Mari Sion
 • Rhodri ap Dyfrig --Rhodri.apdyfrig 10:34, 29 Gorffennaf 2011 (UTC)
 • Newydd gadarnhau'r diwrnod off ddydd Llun - felly, fi. --Ivan Baines (Kinetic)