Gweithrediadau

Diwrnod Pethau Bychain 2011

Oddi ar Hedyn

Roedd Pethau Bychain yn wych llynedd.

Mwy ar y tudalen yma yn fuan --Carlmorris 17:13, 17 Mehefin 2011 (UTC)

Pryd?

Dydd Gwener, 21ain mis Hydref, 2011

(Pawb yn iawn?) --Carlmorris 17:26, 17 Mehefin 2011 (UTC)

  • hapus gyda hwnna. Cyhoeddwn y dyddiad! --Rhodri.apdyfrig 10:09, 30 Mehefin 2011 (UTC)


Tag

#pethaubychain ar Twitter
pethaubychain ar YouTube, Vimeo, Flickr, blogiau ayyb


Syniad 24 awr

Dw i newydd meddwl am syniad ar gyfer Pethau Bychain 2011.

Beth am sesiwn marathon 24 awr o greu stwff a phostio ar y we?

Rydyn ni'n gallu dechrau hanner nos a gorffen hanner nos. Dw i'n fodlon wneud e os mae pobol eraill yn fodlon - angen o leiaf dau person arall. Rydyn ni'n gallu defnyddio fy nhŷ yng Nghaerdydd fel pencadlys gyda di-wifr a byrbrydau. Efallai bydd pobol o gwmpas Cymru yn fodlon wneud yr un peth?

Efallai bydd angen taflu syniadau a threfnu rhai o bethau o flaen llaw. Er enghraifft, bydda i'n dechrau hanner nos gyda chofnod blog a sesh ar Wicipedia gyda fy grŵp, wedyn ni'n gallu gyrru rhywle pert i dynnu lluniau o'r codiad haul a chŵn/gwylanod, wedyn cwrdd a rhywun rhywle da am gyfweliad neu fideo o ryw fath, efallai sgwennu cân, canu a creu fideo (neu fersiwn o gân sy'n bodoli eisoes). Neu animeiddio. Ac yn y blaen. Dw i'n trio meddwl am bethau hwyl a phosib. Dim disgwyliadau - mae pob aelod o'r grŵp yn gallu wneud beth bynnag maen nhw eisiau gwneud.

Bydd y syniadau yn well gyda chriw o bobol. Yr unig peth yw, dw i ddim eisiau tynnu gormod o sylw (!) - wrth gwrs os mae pobol eisiau creu peth bach adref, fel llynedd, mae'n wych. Dw i'n meddwl amdano fe fel dim ond rhan hwyl o'r dydd. Aberth yw rhan bwysig o Gymreictod!!


Hollol hyblyg, fodlon mynd rhywle arall hefyd...

Unrhyw un? --Carlmorris 17:21, 17 Mehefin 2011 (UTC)

syniadau da hapus i gymryd rhan, gyda llaw mae Mudiadau Dathu'r Gymraeg am wneud rhyw ddigwyddiad yn y Senedd i gyd-fynd a'r y diwrnod, a fyddai'n bosib trefnu'r peth ar ryw ddydd Mawrth neu ddydd Mercher felly? --Colinnosworthy 22:40, 19 Mehefin 2011 (UTC)
syniad da, ond bydd gwneud rhwybeth 24awr yn annodd i unrhywun sydd â phlant! Edrych mlaen i weld y canlyniadau. --Rhodri.apdyfrig 10:08, 30 Mehefin 2011 (UTC)

Gwefan

Y Wasg

Nodwch unrhyw sylw yn y wasg yma