Gweithrediadau

Culturenet Cymru

Oddi ar Hedyn

enw: Culturenet Cymru

cyfeiriad: http://www.culturenetcymru.com/cy/?cat=1

disgrifiad: Mae Culturenet Cymru Cyf yn gwmni preifat nid-ar-elw drwy warant, wedi ei leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae Culturenet Cymru yn cydweithio gyda chyrff treftadaeth a grwpiau cymunedol trwy Gymru i ddatblygu ystod o brosiectau arloesol. Gyda phwyslais cadarn ar ddysgu gydol-oes a chynhwysiad cymdeithasol, ein hamcan yw cynhyrchu adnoddau ar-lein o ansawdd uchel sy’n archwilio ac yn hyrwyddo diwylliant a threftadaeth Cymru.

awdur:

lleoliad: Aberystwyth

ffrydiau:

cofnodion: http://http://www.culturenetcymru.com/cy/feed/

sylwadau: