Gweithrediadau

Blog Y Byd

Oddi ar Hedyn

enw: Blog Y Byd

cyfeiriad: http://www.ybyd.com/blog/

disgrifiad: Nod ac amcan Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant yw gweithredu ym meysydd cyfryngau a diwylliant gyda ffocws penodol ar gyd-destunau amlieithrwydd, dwyieithrwydd a ieithoedd lleiafrifol. Yn sgil hyn bydd y rhan fwyaf o waith Sefydliad Mercator yn cynnwys elfen ryngwladol neu gymharol ac fe fydd pwyslais ar weithio’n rhwydweithiol.

awdur: Amlgyfranog

disgrifiad: Blog oedd yn dilyn y prosiect i greu papur newydd dyddiol Cymraeg.

lleoliad: Aberystwyth

sefydlwyd: 2007

ffrydiau:

cofnodion:

sylwadau: