Gweithrediadau

Blog Sefydliad Mercator

Oddi ar Hedyn

enw: Blog Sefydliad Mercator

cyfeiriad: http://blogmercator.wordpress.com/

disgrifiad: Nod ac amcan Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant yw gweithredu ym meysydd cyfryngau a diwylliant gyda ffocws penodol ar gyd-destunau amlieithrwydd, dwyieithrwydd a ieithoedd lleiafrifol. Yn sgil hyn bydd y rhan fwyaf o waith Sefydliad Mercator yn cynnwys elfen ryngwladol neu gymharol ac fe fydd pwyslais ar weithio’n rhwydweithiol.

awdur: Amlgyfranog

lleoliad: Aberystwyth

sefydlwyd: 2008

ffrydiau:

cofnodion: http://blogmercator.wordpress.com/feed/

sylwadau: http://blogmercator.wordpress.com/comments/feed/