Gweithrediadau

Blog Llythrennedd Gwybodaeth

Oddi ar Hedyn

enw: Blog Llythrennedd Gwybodaeth

cyfeiriad: http://library.wales.org/informationliteracy/blog/?lang=cy

disgrifiad: Mae Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru wedi mabwysiadu’r diffiniad o lythrennedd gwybodaeth a roddir gan Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Llyfrgell a Gwybodaeth Proffesiynol: "Llythrennedd gwybodaeth yw gwybod pryd a pham mae arnoch angen gwybodaeth, ble i ddod o hyd iddi, a sut mae ei chloriannu, ei defnyddio a’i throsglwyddo mewn ffordd foesegol." CILIP

Nodiad Hedyn: mae'n debyg bod y cynnwys Cymraeg y blog yma yn cael ei greu gan Google Translate

awdur: joyhead

lleoliad:

ffrydiau:

cofnodion:

sylwadau: