Gweithrediadau

Arbennig

Tudalennau wedi eu diogelu

Mae'r dudalen hon yn rhestru tudalennau sydd wedi'u gwarchod. Am restr o'r teitlau sydd wedi'u gwarchod ers eu creu, gweler see Teitlau wedi eu diogelu.

Tudalennau wedi eu diogelu  
     
   
Stamp amser Tudalen Daw i ben Y diogelwr Paramedrau'r diogelu Rheswm
Anhysbys Hacio'r Iaith - Ionawr 2010(27,809 beit) amhenodol Defnyddiwr anhysbys diogelwyd yn llwyr, sgydol