Gweithrediadau

Arbennig

Nawdd

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

GrantHawliau
Hawliau sylfaenol (basic)
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder yn seiliedig ar IP (autoconfirmed)
 • Carthu celc y safle o ryw dudalen heb gadarnhau (purge)
 • Darllen tudalennau (read)
 • Defnyddio'r API i ysgrifennu a thrin y tudalennau (writeapi)
 • Gallu derbyn marc ymweliad patrôl yn awtomatig ar eich golygiadau eich hunan (autopatrol)
 • Gallu dewis peidio â derbyn hysbysiad bod gennych neges newydd pan ddigwydd mân newidiadau i'ch tudalen sgwrs (nominornewtalk)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, ond "Caniatau'r defnyddwyr sydd wedi eu cadarnhau'n awtomatig yn unig" (editsemiprotected)
 • Gweld marciau patrôl ar newidiadau diweddar (patrolmarks)
 • Mynd heibio i flociau IP, blociau awtomatig a blociau amrediad (ipblock-exempt)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
Golygu nifer ar yr un pryd (highvolume)
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder eich gweithredoedd (noratelimit)
 • Cael ei drin fel proses awtomataidd (bot)
 • Defnyddio terfynau uwch mewn ymholiadau API (apihighlimits)
 • Marcio golygiadau wedi eu gwrthdroi yn olygiadau bot (markbotedits)
Golygwch dudalennau sy'n bodoli (editpage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
Golygwch dalennau sydd wedi'u cloi (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu ond mai "Gweinyddwyr yn unig caiff wneud" (editprotected)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
Golygwch eich CSS/JavaScript (editmycssjs)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Golygu eich ffeiliau defnyddiwr CSS eich hunan. (editmyusercss)
 • Golygu eich ffeiliau defnyddiwr JavaScript eich hunan. (editmyuserjs)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
Golygwch eich dewisiadau (editmyoptions)
 • Golygu eich dewisiadau (editmyoptions)
Golygwch namespace MediaWiki a CSS/JavaScript y defnyddiwr (editinterface)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Golygu ffeiliau CSS yn perthyn i ddefnyddwyr eraill (editusercss)
 • Golygu ffeiliau JS yn perthyn i ddefnyddwyr eraill (edituserjs)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Golygu'r rhyngwyneb (editinterface)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
Creu, golygu a symud dalennau (createeditmovepage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Creu tudalennau (nad ydynt yn dudalennau sgwrs) (createpage)
 • Creu tudalennau sgwrs (createtalk)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
 • Symud prif dudalennau defnyddwyr (move-rootuserpages)
 • Symud tudalennau (move)
 • Symud tudalennau categori (move-categorypages)
 • Symud tudalennau gyda'u his-dudalennau (move-subpages)
Uwchlwythwch ffeiliau newydd (uploadfile)
 • Trosysgrifo ffeil sydd eisoes yn bod ac wedi ei uwchlwytho gennych chi'ch hunan (reupload-own)
 • Uwchlwytho ffeiliau (upload)
Uwchlwythwch, ailosodwch a symudwch ffeiliau (uploadeditmovefile)
 • Peidio â chreu ailgyfeiriad o'r hen enw wrth symud tudalen (suppressredirect)
 • Symud ffeiliau (movefile)
 • Trosysgrifo ffeil sydd eisoes yn bod (reupload)
 • Trosysgrifo ffeil sydd eisoes yn bod ac wedi ei uwchlwytho gennych chi'ch hunan (reupload-own)
 • Uwchlwytho ffeil ar wici lleol, gyda'r un teitl â ffeil ar y storfa cyfrannol (reupload-shared)
 • Uwchlwytho ffeil oddi ar gyfeiriad URL (upload_by_url)
 • Uwchlwytho ffeiliau (upload)
Newidiadau patrol y dalennau (patrol)
 • Gallu marcio golygiadau pobl eraill yn rhai sydd wedi derbyn ymweliad patrôl (patrol)
Dadwneud newidiadau dalennau (rollback)
 • Gwrthdroi golygiadau defnyddiwr diwethaf rhyw dudalen yn sydyn (rollback)
Blociwch a dadflociwch defnyddwyr (blockusers)
 • Atal defnyddiwr rhag anfon e-bost (blockemail)
 • Atal defnyddwyr eraill rhag golygu (block)
Gweld ffeiliau a ddilewyd (viewdeleted)
 • Chwilio drwy tudalennau dilëedig (browsearchive)
 • Gweld cofnodion fersiynau sydd wedi eu dileu, heb y testun ynddynt (deletedhistory)
 • Gweld ysgrifen sydd wedi ei ddileu a newidiadau rhwng fersiynau ar ôl eu dileu (deletedtext)
Gweld cofnodion log cuddiedig (viewrestrictedlogs)
 • Gweld logiau preifat (suppressionlog)
Dileu dalennau, adolygiadau a chofnodion y log (delete)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Adfer tudalen dilëedig (undelete)
 • Chwilio drwy tudalennau dilëedig (browsearchive)
 • Dileu a dad-ddileu cofnodion lòg penodedig (deletelogentry)
 • Dileu a dad-ddileu golygiadau arbennig o dudalennau (deleterevision)
 • Dileu tudalennau (delete)
 • Dileu tudalennau a hanes llwythog iddynt (bigdelete)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Gweld cofnodion fersiynau sydd wedi eu dileu, heb y testun ynddynt (deletedhistory)
 • Gweld ysgrifen sydd wedi ei ddileu a newidiadau rhwng fersiynau ar ôl eu dileu (deletedtext)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
Cloi a datgloi dalennau (protect)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu ond mai "Gweinyddwyr yn unig caiff wneud" (editprotected)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
 • Newid lefelau diogelu a golygu tudalennau a sgydol-ddiogelwyd (protect)
Gweld eich Rhestr Wylio (viewmywatchlist)
 • Gweld eich rhestr wylio (viewmywatchlist)
Golygwch eich rhestr wylio (editmywatchlist)
 • Golygu eich rhestr wylio. Sylwer bod rhai gweithredoedd yn arwain at ychwanegu tudalennau hyd yn oed heb yr hawl hon. (editmywatchlist)
Danfonwch ebost i ddefnyddwyr (sendemail)
 • Anfon e-bost at ddefnyddwyr eraill (sendemail)
Crewch gyfri (createaccount)
 • Creu cyfrifon defnyddwyr newydd (createaccount)
Edrychwch ar wybodaeth preifat (privateinfo)
 • Gweld eich manylion personol preifat eich hunan (e.e. cyfeiriad ebost, enw cywir) (viewmyprivateinfo)