Gweithrediadau

Hacio'r Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2011

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 08:35, 25 Gorffennaf 2011 gan Leiafee (Sgwrs | cyfraniadau)

Hacio Iaith ar y maes

Noddwyr: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth, Sefydliad Mercator ar gyfer Ieithoedd, Cyfryngau a Diwylliant

Pryd

Dyddiad: Dydd Llun, 1af Awst 2011

Amser: 1.30PM - 5PM

Ble

Lleoliad: Pabell Prifysgol Aberystwyth, Eisteddfod Genedlaethol 2011, Wrecsam

Rhaglen ddrafft

1.30-2.00 Helo! Paratoi cyfrifiaduron, sgwrsio, paned, bisged, ac ati...

2.00-2.30 Haclediad

 • panel yn trafod [pwnc i'w bennu] a'i recordio fel podlediad arbennig yn y gyfres Haclediad

2.45-3.15 Gorsedd y Gîcs - 6 x cyflwyniad 5 munud. Thema: "Beth sydd wedi dy gyffroi di ar y we yn y flwyddyn ddiwethaf?"

 • Gallwch chi feddwl am gyflwyniad o flaen llaw (os felly cysylltwch â fi @nwdls), neu drin o fel open mic a jest mynd amdani ar y dydd. Y bwriad ydi cael cyfle i sôn am rywbeth sydd wedi eich tanio chid ac sydd raid ei rannu gyda phawb.

3.30-5.00 Gweithdai

4 x grwp. Themâu:

 1. Blogio ymarferol;
  1. sut i ddechrau blog? pam dechrau blog? gweithdy blogio i bawb!
 2. Lleoleiddio/cyfeithu/isdeitlo;
  1. beth sydd ar y gweill? Sut mae modd gwella pethau?
 3. Ymgyrchu / democratiaeth arlein;
  1. sut allwn ni ddefnyddio'r we a chyfryngau arlein i wella ein ymgyrchoedd a democratiaeth?
 4. cynnwys creadigol arlein
  1. beth yw manteision creu cynnwys arlein? oes digon o gynnwys Cymraeg? sut mae annog mwy? Pa opsiynau 'torfoli' sy'n gweithio orau?

Bydd un person yn hwyluso trafodaeth pob grwp. Efallai bydd cyfle i adrodd nôl i bawb, er mae hyn yn amlach na pheidio yn troi allan braidd yn naff, ac yn job does neb eisiau ei wneud. Oes ffordd well o roi gwybod i bawb beth drafodwyd? Pennu blogiwr byw i bob grŵp efallai?

Bydd WiFi ar gael i fynychwyr. Ie, sudd intertiwbs ar y maes.

Byddwn yn trio recordio cymaint ag y gallwn ni o'r trafodaethau a bosib defnyddio Ustream i ffrydio'n fyw os oes signal call (amheus o hyn gan y bydd defnydd trwm o'r WiFi).

mwy o fanylion yn fuan

PWY SYDD AM FOD YNA?

 • FI. --Carlmorris 10:43, 7 Gorffennaf 2011 (UTC)
 • Rhys Wynne
 • Leia Fee

Hacio Iaith yn y dafarn

Ble

Allai unrhyw un awgrymu pyb da yn yr ardal? Angen digon o le am tua 20 (?) a di-wifr. --Carlmorris 14:56, 16 Mehefin 2011 (UTC)

Pryd

Beth am rhywbeth ar diwedd yr wythnos (achos mae'r peth uchod yn digwydd Dydd Llun)? --Carlmorris 14:56, 16 Mehefin 2011 (UTC)

Beth

Croeso i bobol sgwennu syniadau yma yn enwedig os oes gyda nhw rhywbeth i'w dangos. Neu jyst dod.

mwy o fanylion yn fuan

PWY SYDD AM FOD YNA?

FI. --Carlmorris 10:42, 7 Gorffennaf 2011 (UTC)