Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Hacio'r Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2011"

Oddi ar Hedyn

Llinell 8: Llinell 8:
  
 
2.00-2.30 Haclediad
 
2.00-2.30 Haclediad
 +
 +
* panel yn trafod [pwnc i'w bennu] a'i recordio fel podlediad arbennig yn y gyfres [Haclediad|http://haciaith.com/tag/haclediad/]
  
 
2.45-3.15 Gorsedd y Gîcs - 6 x cyflwyniad 5 munud. Thema: "Beth sydd wedi dy gyffroi di ar y we yn y flwyddyn ddiwethaf?"  
 
2.45-3.15 Gorsedd y Gîcs - 6 x cyflwyniad 5 munud. Thema: "Beth sydd wedi dy gyffroi di ar y we yn y flwyddyn ddiwethaf?"  
 +
 +
* Gallwch chi feddwl am gyflwyniad o flaen llaw (os felly cysylltwch â fi @nwdls), neu drin o fel open mic a jest mynd amdani ar y dydd. Y bwriad ydi cael cyfle i sôn am rywbeth sydd wedi eich tanio chid ac sydd raid ei rannu gyda phawb.
  
 
3.30-5.00 Gweithdai  
 
3.30-5.00 Gweithdai  
Llinell 16: Llinell 20:
  
 
1. Blogio ymarferol;  
 
1. Blogio ymarferol;  
 +
* sut i ddechrau blog? pam dechrau blog? gweithdy blogio i bawb!
 
2. Lleoleiddio/cyfeithu/isdeitlo;  
 
2. Lleoleiddio/cyfeithu/isdeitlo;  
 +
* beth sydd ar y gweill? Sut mae modd gwella pethau?
 
3. Ymgyrchu / democratiaeth arlein;  
 
3. Ymgyrchu / democratiaeth arlein;  
 +
* sut allwn ni ddefnyddio'r we a chyfryngau arlein i wella ein ymgyrchoedd a democratiaeth?
 
4. cynnwys creadigol arlein
 
4. cynnwys creadigol arlein
 +
* beth yw manteision creu cynnwys arlein? oes digon o gynnwys Cymraeg? sut mae annog mwy?
  
 
Bydd un person yn hwyluso trafodaeth pob grwp. Efallai bydd cyfle i adrodd nôl i bawb, er mae hyn yn amlach na pheidio yn troi allan braidd yn naff, ac yn job does neb eisiau ei wneud. Oes ffordd well o roi gwybod i bawb beth drafodwyd? Pennu blogiwr byw i bob grŵp efallai?   
 
Bydd un person yn hwyluso trafodaeth pob grwp. Efallai bydd cyfle i adrodd nôl i bawb, er mae hyn yn amlach na pheidio yn troi allan braidd yn naff, ac yn job does neb eisiau ei wneud. Oes ffordd well o roi gwybod i bawb beth drafodwyd? Pennu blogiwr byw i bob grŵp efallai?   
 +
 +
Bydd WiFi ar gael i fynychwyr. Ie, sudd intertiwbs ar y maes.
 +
 +
Byddwn yn trio recordio cymaint ag y gallwn ni o'r trafodaethau a bosib defnyddio Ustream i ffrydio'n fyw os oes signal call (amheus o hyn gan y bydd defnydd trwm o'r WiFi).
  
 
''mwy o fanylion yn fuan''
 
''mwy o fanylion yn fuan''

Diwygiad 16:38, 14 Mehefin 2011

Dyddiad: Dydd Llun, 1af Awst 2011, 1.30PM - 5PM

Lleoliad: Pabell Prifysgol Aberystwyth

Rhaglen ddrafft:

1.30-2.00 Helo! Paratoi cyfrifiaduron, sgwrsio, paned, bisged, ac ati...

2.00-2.30 Haclediad

2.45-3.15 Gorsedd y Gîcs - 6 x cyflwyniad 5 munud. Thema: "Beth sydd wedi dy gyffroi di ar y we yn y flwyddyn ddiwethaf?"

  • Gallwch chi feddwl am gyflwyniad o flaen llaw (os felly cysylltwch â fi @nwdls), neu drin o fel open mic a jest mynd amdani ar y dydd. Y bwriad ydi cael cyfle i sôn am rywbeth sydd wedi eich tanio chid ac sydd raid ei rannu gyda phawb.

3.30-5.00 Gweithdai

4 x grwp. Themâu:

1. Blogio ymarferol;

  • sut i ddechrau blog? pam dechrau blog? gweithdy blogio i bawb!

2. Lleoleiddio/cyfeithu/isdeitlo;

  • beth sydd ar y gweill? Sut mae modd gwella pethau?

3. Ymgyrchu / democratiaeth arlein;

  • sut allwn ni ddefnyddio'r we a chyfryngau arlein i wella ein ymgyrchoedd a democratiaeth?

4. cynnwys creadigol arlein

  • beth yw manteision creu cynnwys arlein? oes digon o gynnwys Cymraeg? sut mae annog mwy?

Bydd un person yn hwyluso trafodaeth pob grwp. Efallai bydd cyfle i adrodd nôl i bawb, er mae hyn yn amlach na pheidio yn troi allan braidd yn naff, ac yn job does neb eisiau ei wneud. Oes ffordd well o roi gwybod i bawb beth drafodwyd? Pennu blogiwr byw i bob grŵp efallai?

Bydd WiFi ar gael i fynychwyr. Ie, sudd intertiwbs ar y maes.

Byddwn yn trio recordio cymaint ag y gallwn ni o'r trafodaethau a bosib defnyddio Ustream i ffrydio'n fyw os oes signal call (amheus o hyn gan y bydd defnydd trwm o'r WiFi).

mwy o fanylion yn fuan