Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Hacio'r Iaith 2015"

Oddi ar Hedyn

 
(Ni ddangosir y 31 golygiad yn y canol gan 5 defnyddiwr arall)
Llinell 3: Llinell 3:
   |}
   |}
[[Delwedd:hacio-iaith-logo.jpg|bawd|de|180px|]]
[[Delwedd:hacio-iaith-logo.jpg|bawd|de|180px|]]
::'''''Mae Hacio'r Iaith 2015 wedi'i drefnu gan wirfoddolwyr ar y cyd gyda [http://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/index.php.cy Chanolfan Bedwyr] a'r Uned Technolegau Iaith'''''


===Beth yw Hacio'r Iaith?===
===Beth yw Hacio'r Iaith?===
Llinell 50: Llinell 49:


Y Ganolfan Rheolaeth Busnes, Prifysgol Bangor, Bangor.
Y Ganolfan Rheolaeth Busnes, Prifysgol Bangor, Bangor.
==== Di-wifr ====
Bydd taflenni gyda chodau i chi fedru cael mynediad at y we trwy ddiwifr.


==== Cinio ganol dydd Sadwrn ====
==== Cinio ganol dydd Sadwrn ====
Llinell 101: Llinell 104:
:Sesiwn gan --[[Defnyddiwr:Leiafee|Leiafee]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Leiafee|sgwrs]]) 16:00, 26 Chwefror 2015 (UTC)Leia Fee
:Sesiwn gan --[[Defnyddiwr:Leiafee|Leiafee]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Leiafee|sgwrs]]) 16:00, 26 Chwefror 2015 (UTC)Leia Fee


=====Gall unrhyw un gyfieithu meddalwedd=====
=====Gall unrhyw un gyfieithu=====
:Gweithdy gan Aled Powell
:Gweithdy gan Aled Powell
Bydd Aled yn dangos fel gall unrhyw un gyfrannu i gyfieithu meddalwedd cod agored a rhai gynnyrch cwmnïau masnachol. Bydd yn ein cyflwyno i rhai o'r systemau a theclynnau gwahanol sydd ar gael i hwyluso'r broses fel y gallen ni gyd cyfrannu i gynyddu'r ystyr eang o raglenni sydd ar gael yn y Gymraeg.
Mae Aled wedi gweithio ar gyfeithiadau chwaraeydd VLC, FileZilla, Notepad+++, Skype a gwefannau DuckDuckGo, Doodle a LibreOffice ac mae'r gwaith yn parhau gyda nifer o brosiectau eraill, gan gynnwys Twitter.


=====Sesiwn o sesiynau=====
=====Sesiwn o sesiynau=====
Llinell 113: Llinell 121:
:Bydden i'n gallu rhedeg un trwy'r dydd (splitio yn ddau sesiwn dan ofal sawl person - Rhys W
:Bydden i'n gallu rhedeg un trwy'r dydd (splitio yn ddau sesiwn dan ofal sawl person - Rhys W


=====Sesiwn 7=====
=====Helpwch fapio Cymru - diweddariad LlGC=====
 
:Illtud Daniel yn rhoi cyflwyniad i gwpwl o brosiectau cyfrannu torfol yn ymwneud â enwau lleoedd yn Nghymru. Rhyngwynebau newydd georeferencing arloesol gan y Llyfrgell Genedlaethol i alluogi'r dorf i'n helpu i gofnodi enwau hanesyddol caeau Cymru a'u perchnogion, ffermwyr a defnydd.
 
:Arwain at drafodaeth ehangach am gronfa agored bellach o enwau lleoedd Cymru.
 
:Croesawu cyfraniadau gan unrhywun sydd â phrofiad o '''OpenStreetMap a'r Gymraeg'''.
 
:Hefyd cipolwg sydyn ar wefan newydd y Llyfrgell sy'n drysorfa o ddelweddau - nifer fawr allan o hawlfraint a gellid ei hail-ddefnyddio'n rhydd.
 
=====Sesiwn 8=====
=====Sesiwn 8=====
=====Sesiwn 9=====
=====Sesiwn 9=====
Llinell 122: Llinell 139:
Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.
Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.


=====Sessiwn Golygu Wicipedia gydag API Cysill ar-lein Techiaith=====
=====Sesiwn Golygu Wicipedia gydag API Cysill ar-lein Techiaith=====


: Dwi (Patrick robertson) yn cynnig gwneud sessiwn ar sut i ddefnyddio'n API newydd (gweler [http://techiaith.org/api/cysill-ar-lein/ fama]). Y syniad ydi addasu ein sgript enghreifftiol [https://github.com/PorthTechnolegauIaith/cysill/blob/master/doc/demo2.md Gwirio Wicipedia] fel bod modd mewnbynnu cywiriadau yn ôl i Wicipedia.
: Dwi (Patrick robertson) yn cynnig gwneud sesiwn ar sut i ddefnyddio'n API newydd (gweler [http://techiaith.org/api/cysill-ar-lein/ fama]). Y syniad ydi addasu ein sgript enghreifftiol [https://github.com/PorthTechnolegauIaith/cysill/blob/master/doc/demo2.md Gwirio Wicipedia] fel bod modd mewnbynnu cywiriadau yn ôl i Wicipedia.


: Efallai gall y sesiwn yma fod yn sesiwn "Adnoddau'r Porth Technolegau Iaith" yn gyfan gwbwl, lle bydd modd i bobl ofyn cwestiynau ar yr adnoddau a hacio gyda nhw
: Efallai gall y sesiwn yma fod yn sesiwn "Adnoddau'r Porth Technolegau Iaith" yn gyfan gwbwl, lle bydd modd i bobl ofyn cwestiynau ar yr adnoddau a hacio gyda nhw
Llinell 131: Llinell 148:


:Sesiwn am [http://www.twitter.com/dyddiadurkate @DyddiadurKate] gan Sara Huws - manylion i ddilyn. Gweld mwy am y Dyddiadur ar [http://www.amgueddfacymru.ac.uk/blog/?cat=2666 flog y prosiect].
:Sesiwn am [http://www.twitter.com/dyddiadurkate @DyddiadurKate] gan Sara Huws - manylion i ddilyn. Gweld mwy am y Dyddiadur ar [http://www.amgueddfacymru.ac.uk/blog/?cat=2666 flog y prosiect].
=====Gweiadur=====
Os nad ydych eisoes wedi creu cyfrif ar http://www.gweiadur.com, mae'n werth gwneud i weld pa mor gynhwysfawr ydyw. Bydd [https://twitter.com/nuddgwerin Nudd Lewis] yn dod i Hacio'r Iaith ac mae wedi cytuno i wneud sesiwn, ond nid yw'n siwr beth i'w baratoi.  O'm rhan i (Rhys) hoffwn glywed am yr ochr dechnegol a'r ochr cynnwys. Falle beth yw'r cynlluniau at y dyfodol, beth am y [http://gweiadur.com/blog/cy/gweiadur-yn-heplu-gwella-google-translate-ar-gyfer-y-gymraeg/ 'bartneriaeth' gyda Google]?  Oes cyfleoedd newydd wrth i wasanaethau eraill (geiriadur BBC) ddiflanu? A fydd API? Bobl eraill, beth hoffech wybod/glywed? --[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Rhyswynne|sgwrs]]) 21:24, 4 Mawrth 2015 (UTC)
:Hoffwn i glywed am amcanion/egwyddorion y prosiect. Mae'n braf i weld bod dewis o [[Geiriaduron|fwy nag un geiriadur]] ar y we. Ond hefyd sut mae'r tîm tu ôl i Gweiadur eisiau datblygu i fod yn unigryw ac yn wahanol i'r rhai eraill? --[[Defnyddiwr:Carlmorris|Carlmorris]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Carlmorris|sgwrs]]) 12:20, 5 Mawrth 2015 (UTC)


=====Rhywun i wneud sesiwn ymarferol o glipiau Vine?=====
=====Rhywun i wneud sesiwn ymarferol o glipiau Vine?=====
Llinell 136: Llinell 157:
=====#cymruddyfodoliaeth=====
=====#cymruddyfodoliaeth=====
=====Yr Haclediad?=====
=====Yr Haclediad?=====


=====Sesiwn a=====
=====Sesiwn a=====
Llinell 146: Llinell 168:
Byddwn yn defnyddio system ''open grid'' i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.  
Byddwn yn defnyddio system ''open grid'' i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.  


[[Delwedd:rheol-dwy-droed.jpg|bawd|de|250px|Rheol Dwy Droed]]
===== Rheol Dwy Droed=====
===== Rheol Dwy Droed=====


[[Delwedd:rheol-dwy-droed.jpg|bawd|de|613px|Byddai rhyw fath o ddelwedd Rheol Dwy Droed yn wych yma.]] Mae mwy nag un peth yn digwydd ar yr un pryd ac mae sesiynau gwahanol yn apelio at bobl wahanol. Felly mae croeso i unrhyw un camu allan o unrhyw sesiwn cyn y diwedd. Dyma'r Rheol Dwy Droed.
Mae mwy nag un peth yn digwydd ar yr un pryd ac mae sesiynau gwahanol yn apelio at bobl wahanol. Felly mae croeso i unrhyw un camu allan o unrhyw sesiwn cyn y diwedd. Dyma'r Rheol Dwy Droed.


=====Ystafelloedd=====
=====Ystafelloedd=====


* Canolfan Rheolaeth, (digon mawr i 80 o bobl) – modd cael bwffe ar yr ochr, digon o le i gofrestru, a defnyddio’r gofod mawr i gynnal un grŵp neu pawb gyda’i gilydd. (Mae modd efallai cael 2 griw ar bennau gwahanol yr ystafell hefyd os oes rhaid.)
* '''Canolfan Rheolaeth - derbynfa'''
* Yr ystafell gyfarfod lawr llawr, (lle i tua 12 o bobl rownd bwrdd cynhadledd)
:Neuadd ar gyfer amserlen, sgwrsio, coffi a chinio
* 2 ystafell gyfarfod arall gyda lle i tua 30 o bobl yr un (neu 40 at a push)
 
* Ystafell cyfrifiaduron gyda 12 cyfrifiadur yno – modd cael cyfrineiriau ar y dydd os oes angen
* '''D0:08 (Prif Ddarlithfa)'''
* Ystafell y Coleg Cymraeg – linc fideo yno a chyfrifiadur gyda thaflunydd etc
:Rhwng 2 a 50 o westeion
* ystafell gyfarfod fechan yng Nghanolfan Bedwyr (lle i tua 8 rownd y bwrdd)
:Llawr UG
* cyntedd agored Canolfan Bedwyr i griw bach (tua 6-8) - mae yno soffa a stolion
:Offer: cyfrifiaduron, sgrin a thaflunydd, system sain gyda dau PA
 
* '''D2:02 (Darlithfa Ganolig)'''
:Rhwng 2 a 30 o westeion
:Llawr 2
:Offer: cyfrifiaduron, sgrin a thaflunydd, system PA
 
* '''Yr Ystafell Ddysgu'''
:Rhwng 2 a 30 o westeion
:Llawr 1
:Offer: cyfrifiaduron, sgrin a thaflunydd
 
* '''Ystafell Fwrdd Uchaf'''       
:Rhwng 2 a 30 o westeion
:Llawr G
:Offer: Dim offer cyfrifiadurol - stafell fach ddistaw ar gyfer cyfarfodydd bach


=====Hyd Slotiau=====
=====Hyd Slotiau=====
Llinell 176: Llinell 214:
! Ch
! Ch
|-
|-
| 09.00-9.30 || colspan="4" | Coffi, cofrestru, dechrau trefnu sesiynau
| 09.00-9.50 || colspan="4" | Coffi, cofrestru, dechrau trefnu sesiynau
|-
|-
| 09.30-10.20 || Sesiwn 1(a) ||  Sesiwn 1(b) || Sesiwn 1(c)  || Sesiwn 1(ch)   
| 10.00-10.50 || Sesiwn 1(a) ||  Sesiwn 1(b) || Sesiwn 1(c)  || Sesiwn 1(ch)   
|-
|-
| 10.30-11.20 || Sesiwn 2(a) || Sesiwn 2(b) || Sesiwn 2(c) || Sesiwn 2(ch)
| 11.00-11.50 || Sesiwn 2(a) || Sesiwn 2(b) || Sesiwn 2(c) || Sesiwn 2(ch)
|-
|-
| 11.30-12.15 || colspan="4" | ?
| 12.00-12.50 || Sesiwn 3(a) || Sesiwn 3(b) || Sesiwn 3(c) || Sesiwn 3(ch)
|-
|-
| 12.15-13.00 || colspan="4" | Cinio
| 13.00-13.50 || colspan="4" | Cinio
|-
| 13.00-13.50 || Sesiwn 3(a) || Sesiwn 3(b) || Sesiwn 3(c) || Sesiwn 3(ch)
|-
|-
| 14.00-14.50 || Sesiwn 4(a) || Sesiwn 4(b) || Sesiwn 4(c) || Sesiwn 4(ch)
| 14.00-14.50 || Sesiwn 4(a) || Sesiwn 4(b) || Sesiwn 4(c) || Sesiwn 4(ch)
|-
|-
| 15.00-15.30 || colspan="4"  | Toriad
| 15.00-15.50 || Sesiwn 5(a) || Sesiwn 5(b) || Sesiwn 5(c) || Sesiwn 5(ch)
|-
|-
| 15.30-16.20 || Sesiwn 5(a) || Sesiwn 5(b) || Sesiwn 5(c) || Sesiwn 5(ch)
| 16.00-16.50 || Sesiwn 6(a) || Sesiwn 6(b) || Sesiwn 6(c) || Sesiwn 6(ch)
|-
|-
| 16.30-17.20 || Sesiwn 6(a) ||  Sesiwn 6(b) || Sesiwn 6(c) || Sesiwn 6(ch)
| 16.50-17.15 || colspan="4" | Sesiwn gloi
|-
| 17.30-18.30 || colspan="4" | Sesiwn gloi
|-
|-
|}
|}
Llinell 218: Llinell 252:
=== Swper Nos Wener ===
=== Swper Nos Wener ===


Manylion cyn hir!
Cynnig arbennig o gyri cig neu gyri llysieuol am £8.50 i unrhyw un fydd o gwmpas nos Wener ym mar y Ganolfan Rheolaeth.
 
E-bostiwch [mailto:m.prys@bangor.ac.uk m.prys@bangor.ac.uk] i ni gael syniad o’r nifer fydd yn dod.
 
Mae swper ar y noson flaenorol wastad yn elfen boblogaidd o Hacio'r Iaith. Mae croeso cynnes i bawb (hyd yn oed i unrhyw un sydd ddim yn rhydd ar y dydd Sadwrn!).


=== Teithio a Llety ===
=== Teithio a Llety ===


==== Llety ====
====Teithio====
 
=====Cyn y digwyddiad=====


Mae angen archebu llety ar wahan i'ch tocyn ar gyfer y digwyddiad.
* [[:Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] yn cynnig lifft, gadael ganol Caerdydd pnawn Gwener rhwng 4:15 a 4:30pm. cysylltwch drwy e-bost: rhysw1 [malwen] gmail.com Gadewch i mi wybod erbyn diwedd dydd Mercher plis.
* [[:Defnyddiwr:Leiafee|Leiafee]] yn isio lifft, o Abertawe pnawn Gwener ar ôl 4:00.  Unrhywun? cysylltwch drwy e-bost: leiafee [malwen] totalise.co.ukk
* person 1
* person 2


===== Y Ganolfan Rheolaeth =====
=====Wedi'r digwyddiad=====
* [[:Defnyddiwr:carlmorris|Carl Morris]] yn cynnig lifft ar hyd yr A470 i Gaerdydd ar ôl bach o swper ym Mangor ar nos Sadwrn. 07891 927252
* [[:Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] yn cynnig lifft, yn ol i Gaerdydd, yn fuan wedi diwedd y digwyddiad ar y dydd Sadwrn.
* person 3
* person 4


Mwy yn fuan!
====Parcio====


===== Llefydd eraill ym Mangor =====
Mi ddylai digon o le parcio fod ar gael ym maes parcio'r Ganolfan Rheolaeth ar ddydd Sadwrn (y fynedfa nesaf i'r chwith ar ôl y Ganolfan Rheolaeth wrth ddod o gyfeiriad Prif Adeilad y Brifysgol ar Ffordd y Coleg).


Wrth gwrs mae rhagor o lefydd i aros ym Mangor a'r cylch - gan gynnwys llety rhatach.
Fel arall bydd prif faes parcio Prifysgol Bangor (ychydig bach lawr yr heol) ar gael am ddim ar ôl 5YH nos Wener.


====Teithio====
==== Llety ====


=====Cyn y digwyddiad=====
Mae angen archebu llety ar wahan i'ch tocyn ar gyfer y digwyddiad.


* [[:Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] yn cynnig lifft, gadael ganol Caerdydd pnawn Gwener rhwng 4:15 a 4:30pm. cysylltwch drwy e-bost: rhysw1 [malwen] gmail.com
===== Y Ganolfan Rheolaeth =====
* [[:Defnyddiwr:Leiafee|Leiafee]] yn isio lifft, o Abertawe pnawn Gwener ar ôl 4:00.  Unrhywun? cysylltwch drwy e-bost: leiafee [malwen] totalise.co.ukk


=====Wedi'r digwyddiad=====
Ffoniwch 01248 365900 i wneud ymholiadau neu archebu llety yn y Ganolfan Rheolaeth. Dwedwch y geiriau hudol Hacio'r Iaith am ostyngiad.


* person 1
===== Llefydd eraill ym Mangor =====
* person 2


====Parcio====
Wrth gwrs mae rhagor o lefydd i aros ym Mangor a'r cylch.


Mi ddylai digon o le parcio fod ar gael ym maes parcio'r Ganolfan Rheolaeth ar ddydd Sadwrn (y fynedfa nesaf i'r chwith ar ôl y Ganolfan Rheolaeth wrth ddod o gyfeiriad Prif Adeilad y Brifysgol ar Ffordd y Coleg).
* [http://www.erylmorhotel.co.uk/cartref.php Gwesty Eryl Môr] (wrth y pier) yn cynnig llety weddol rhad


===Sut allwch chi helpu?===
===Sut allwch chi helpu?===
Llinell 267: Llinell 312:
====Noddwyr - Diolch yn fawr! ====
====Noddwyr - Diolch yn fawr! ====


* Diolch i Ganolfan Bedwyr a Phroject TILT
* Diolch i [http://techiaith.org Brosiect Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru]


* Diolch i [http://mei.gwilym.net Mei Gwilym] am noddi'r bwyd.
* Diolch i [http://mei.gwilym.net Mei Gwilym] am noddi'r bwyd.
Llinell 279: Llinell 324:
====Digwyddiad Facebook====
====Digwyddiad Facebook====
Gwahoddwch eich ffrindiau trwy'r [https://www.facebook.com/events/1543531915914814 digwyddiad Facebook].
Gwahoddwch eich ffrindiau trwy'r [https://www.facebook.com/events/1543531915914814 digwyddiad Facebook].
[[Categori:Hacio'r Iaith]]

Y diwygiad cyfredol, am 13:57, 28 Medi 2017

Hacio-iaith-logo.jpg

Beth yw Hacio'r Iaith?

Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema technoleg, y we ac iaith.

Cyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych yn bwriadu mynychu Hacio'r Iaith 2015, cofiwch gofrestru.

Cofrestru

Mae'n bwysig bod pawb sy'n bwriadu dod yn cofrestru o flaen llaw. Fel arall, allwn ni ddim sicrhau y bydd lle i chi ar y diwrnod (a'n bwysicach fyth, rhywbeth i chi fwyta!).

Cofrestrwch am Hacio'r Iaith 2015

Mae lle i nifer cyfyngedig o bobol ond os bydd mwy yn cofrestru isod yna bydd angen i ni edrych eto ar y trefniadau ystafell. Bydd yn ddigon hawdd addasu os bydd mwy.

Bydd angen i bawb trefnu eu llety eu hunain. Mae'r Ganolfan Rheolaeth yn cynnig prisiau arbennig i Hacio'r Iaith.

Sut i gyfrannu at y wici Hacio'r Iaith 2015

Er mwyn ysgrifennu ar dudalen wici Hacio'r Iaith 2015 rhaid i chi gofrestru yma fel aelod o wici Hedyn.net.

Peidiwch bod ofn golygu'r dudalen, ond triwch roi eich llofnod wrth unrhyw olygiad neu ychwanegiad fel ein bod yn gwybod pwy ydych chi.

Strwythur y digwyddiad

Mae'n gynhadledd agored am ei fod yn cael ei drefnu ar sail egwyddor open source. Mae hyn yn golygu bod cyfle i unrhywun ddod, am ddim, a chyflwyno am bwnc o'u dewis nhw (yn ddibynnol ar sicrhau slot amser). Mae wedi ei drefnu ar sail digwyddiadau BarCamp, sydd yn anffurfiol iawn, lle caiff trefn y dydd yn cael ei benderfynu gan y siaradwyr.

Mae croeso i chi gyflwyno am be bynnag da chi isio, ond mae'r pwyslais ar gyfrannu nid eistedd nol a gwrando. Chydig yn bryderus? Darllenwch hwn.

Peidiwch anghofio hefyd am y blog grŵp Hacio'r Iaith fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a lle arall i drafod wrth i'r diwrnod nesau.

Dyddiadau

Dydd Gwener, 6 Mawrth 2015

Dydd Sadwrn, 7 Mawrth 2015

 • Amser: 09:00-tua 18:30 Hacio'r Iaith 2015 (prif ddigwyddiad)
 • 19:00--> y dafarn

Lleoliad

Y Ganolfan Rheolaeth Busnes, Prifysgol Bangor, Bangor.

Di-wifr

Bydd taflenni gyda chodau i chi fedru cael mynediad at y we trwy ddiwifr.

Cinio ganol dydd Sadwrn

Darperir cinio am ddim drwy haelioni Canolfan Bedwyr a'r Uned Technolegau Iaith i'r sawl fydd wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad.

Rhaglen y dydd

Fel y nodwyd uchod mae trefn arferol BarCamp yn golygu bod rhaglen y dydd yn cael ei benderfynu gan y cyflwynwyr, a hynny ar y diwrnod, ond bydd rhai sesiynau yn cael eu trefnu o flaen llaw.

Bydd gweddill y sesiynau yn cael eu trefnu yn ystod slot gyntaf y diwrnod gan roi cyfle i bawb hawlio eu lle.

Yn ogystal â'r wici yma, mae croeso i chi adael eich syniad fel sylw ar y cofnod blog Hacio'r Iaith 2015 neu eu trydar nhw gyda #haciaith.

Cyngor am wneud sesiwn

 • Mae pethau ymarferol yn hwyl.
 • Dewch i ofyn. Dewch i ddysgu. Does dim rhaid i chi arbenigo yn y pwnc o gwbl i drefnu sesiwn!
 • Os ydych chi am ddangos rhywbeth does dim rhaid i chi creu cyflwyniad PowerPoint/Google Drive. Fel arfer mae rhywbeth yn fyw gallu bod yn fwy diddorol na sioe sleidiau... Mae'n haws i'w baratoi hefyd!
 • Neges arbennig i bobl o gwmnïau mawr a sefydliadau mawr... Henffych well! Croeso cynnes i Hacio'r Iaith. Plîs meddyliwch sut ydych chi'n gallu cymryd rhan. Dw i'n siŵr bod llwyth o adnoddau, cynnwys, syniadau, prosiectau agored gyda chi. Ie, CHI! Plîs meddyliwch tu hwnt i 'cyhoeddi-menter-gorfforaethol-newydd-mewn-sesiwn'. Cynnwys a chyfranogaeth yn hytrach na chyhoeddusrwydd. Diolch am ddarllen. :-)
Blurrt.png

Sesiynau 'Pendant'

Os ydych chi'n gwybod yn bendant am sesiwn yr hoffech chi ei gynnal yna nodwch y sesiwn yma.

Mae'n ddefnyddiol gwybod am rai sesiynau o flaen llaw er mwyn cynyddu diddordeb yn y digwyddiad ac er mwyn i bobol allu paratoi.

O ran ffurf y sesiynau gallwn nhw fod yn: sgwrs anffurfiol, cyflwyniad unigol, gweithdy ymarferol, demo, panel, ford gron, fideo ayyb.

Beth yw 'sentiment analysis' yn Gymraeg? Cyflwyniad i system Blurrt
Cyflwyniad/gweithdy gan Owain Rhys Lewis
Megameth.jpg
Megameth
Mae'r sesiwn hon yn ymwneud â methiannau. Clywch am brosiectau digidol sydd wedi methu er mwyn sbarduno sgwrs, dysgu a gwelliannau! Bydd cyfle i rannu eich methiant digidol hefyd.
 • Mae megameth gyda fi i'w rannu --Carlmorris (sgwrs) 20:05, 20 Chwefror 2015 (UTC)
Gêmeiddio dysgu a defnyddio'r Gymraeg

RPGs yn a dosbarth, gweithle a cartref fel ffordd o annog dysgu, newid ymddygiad a datblygu arferion da (neu cael gwared ar arferion drwg)

Sesiwn gan --Leiafee (sgwrs) 16:00, 26 Chwefror 2015 (UTC)Leia Fee
Gall unrhyw un gyfieithu
Gweithdy gan Aled Powell

Bydd Aled yn dangos fel gall unrhyw un gyfrannu i gyfieithu meddalwedd cod agored a rhai gynnyrch cwmnïau masnachol. Bydd yn ein cyflwyno i rhai o'r systemau a theclynnau gwahanol sydd ar gael i hwyluso'r broses fel y gallen ni gyd cyfrannu i gynyddu'r ystyr eang o raglenni sydd ar gael yn y Gymraeg.

Mae Aled wedi gweithio ar gyfeithiadau chwaraeydd VLC, FileZilla, Notepad+++, Skype a gwefannau DuckDuckGo, Doodle a LibreOffice ac mae'r gwaith yn parhau gyda nifer o brosiectau eraill, gan gynnwys Twitter.


Sesiwn o sesiynau
Cyfres o feicro-gyflwyniadau 7-10 munud. Aml-gyfranog
Wicipedia.png
Golygathon Wicipedia
Cyfrannwch at y wefan Gymraeg fwyaf poblogaidd! Croeso i bawb gan gynnwys dechreuwyr.
Bydden i'n gallu rhedeg un trwy'r dydd (splitio yn ddau sesiwn dan ofal sawl person - Rhys W
Helpwch fapio Cymru - diweddariad LlGC
Illtud Daniel yn rhoi cyflwyniad i gwpwl o brosiectau cyfrannu torfol yn ymwneud â enwau lleoedd yn Nghymru. Rhyngwynebau newydd georeferencing arloesol gan y Llyfrgell Genedlaethol i alluogi'r dorf i'n helpu i gofnodi enwau hanesyddol caeau Cymru a'u perchnogion, ffermwyr a defnydd.
Arwain at drafodaeth ehangach am gronfa agored bellach o enwau lleoedd Cymru.
Croesawu cyfraniadau gan unrhywun sydd â phrofiad o OpenStreetMap a'r Gymraeg.
Hefyd cipolwg sydyn ar wefan newydd y Llyfrgell sy'n drysorfa o ddelweddau - nifer fawr allan o hawlfraint a gellid ei hail-ddefnyddio'n rhydd.
Sesiwn 8
Sesiwn 9
Sesiwn 10

Sesiynau Posib

Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.

Sesiwn Golygu Wicipedia gydag API Cysill ar-lein Techiaith
Dwi (Patrick robertson) yn cynnig gwneud sesiwn ar sut i ddefnyddio'n API newydd (gweler fama). Y syniad ydi addasu ein sgript enghreifftiol Gwirio Wicipedia fel bod modd mewnbynnu cywiriadau yn ôl i Wicipedia.
Efallai gall y sesiwn yma fod yn sesiwn "Adnoddau'r Porth Technolegau Iaith" yn gyfan gwbwl, lle bydd modd i bobl ofyn cwestiynau ar yr adnoddau a hacio gyda nhw
Sesiwn am @DyddiadurKate
Sesiwn am @DyddiadurKate gan Sara Huws - manylion i ddilyn. Gweld mwy am y Dyddiadur ar flog y prosiect.
Gweiadur

Os nad ydych eisoes wedi creu cyfrif ar http://www.gweiadur.com, mae'n werth gwneud i weld pa mor gynhwysfawr ydyw. Bydd Nudd Lewis yn dod i Hacio'r Iaith ac mae wedi cytuno i wneud sesiwn, ond nid yw'n siwr beth i'w baratoi. O'm rhan i (Rhys) hoffwn glywed am yr ochr dechnegol a'r ochr cynnwys. Falle beth yw'r cynlluniau at y dyfodol, beth am y 'bartneriaeth' gyda Google? Oes cyfleoedd newydd wrth i wasanaethau eraill (geiriadur BBC) ddiflanu? A fydd API? Bobl eraill, beth hoffech wybod/glywed? --Rhyswynne (sgwrs) 21:24, 4 Mawrth 2015 (UTC)

Hoffwn i glywed am amcanion/egwyddorion y prosiect. Mae'n braf i weld bod dewis o fwy nag un geiriadur ar y we. Ond hefyd sut mae'r tîm tu ôl i Gweiadur eisiau datblygu i fod yn unigryw ac yn wahanol i'r rhai eraill? --Carlmorris (sgwrs) 12:20, 5 Mawrth 2015 (UTC)
Rhywun i wneud sesiwn ymarferol o glipiau Vine?
Rhywun i wneud gweithdy PhotoShop/GIMP?
#cymruddyfodoliaeth
Yr Haclediad?
Sesiwn a
Sesiwn b
Sesiwn c
Sesiwn ch

Trefnu'r Dydd

Byddwn yn defnyddio system open grid i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.

Rheol Dwy Droed
Rheol Dwy Droed

Mae mwy nag un peth yn digwydd ar yr un pryd ac mae sesiynau gwahanol yn apelio at bobl wahanol. Felly mae croeso i unrhyw un camu allan o unrhyw sesiwn cyn y diwedd. Dyma'r Rheol Dwy Droed.

Ystafelloedd
 • Canolfan Rheolaeth - derbynfa
Neuadd ar gyfer amserlen, sgwrsio, coffi a chinio
 • D0:08 (Prif Ddarlithfa)
Rhwng 2 a 50 o westeion
Llawr UG
Offer: cyfrifiaduron, sgrin a thaflunydd, system sain gyda dau PA
 • D2:02 (Darlithfa Ganolig)
Rhwng 2 a 30 o westeion
Llawr 2
Offer: cyfrifiaduron, sgrin a thaflunydd, system PA
 • Yr Ystafell Ddysgu
Rhwng 2 a 30 o westeion
Llawr 1
Offer: cyfrifiaduron, sgrin a thaflunydd
 • Ystafell Fwrdd Uchaf
Rhwng 2 a 30 o westeion
Llawr G
Offer: Dim offer cyfrifiadurol - stafell fach ddistaw ar gyfer cyfarfodydd bach
Hyd Slotiau

50 munud - er mwyn rhoi 10 munud rhwng pob sesiwn er mwyn ail-ymgynnull, ail-drefnu sesiynau a dewis ystafelloedd.

Yr Amserlen Wag

Dyma'r amserlen wag ar gyfer y diwrnod. Os ydych chi wedi am arwain sesiwn/gweithdy yna croeso i chi fachu slot o flaen llaw. Gallwn ni ail-drefnu fore Sadwrn.


Amser A B C Ch
09.00-9.50 Coffi, cofrestru, dechrau trefnu sesiynau
10.00-10.50 Sesiwn 1(a) Sesiwn 1(b) Sesiwn 1(c) Sesiwn 1(ch)
11.00-11.50 Sesiwn 2(a) Sesiwn 2(b) Sesiwn 2(c) Sesiwn 2(ch)
12.00-12.50 Sesiwn 3(a) Sesiwn 3(b) Sesiwn 3(c) Sesiwn 3(ch)
13.00-13.50 Cinio
14.00-14.50 Sesiwn 4(a) Sesiwn 4(b) Sesiwn 4(c) Sesiwn 4(ch)
15.00-15.50 Sesiwn 5(a) Sesiwn 5(b) Sesiwn 5(c) Sesiwn 5(ch)
16.00-16.50 Sesiwn 6(a) Sesiwn 6(b) Sesiwn 6(c) Sesiwn 6(ch)
16.50-17.15 Sesiwn gloi

Trefnwyr

Mae lot o bobol wedi tynnu at ei gilydd i gyd-drefnu'r digwyddiad, ond os oes ganddoch chi gwestiwn penodol am yr elfennau gweinyddol neu o'r wasg ag eisiau rhywun i siarad yna gallwch chi gysylltu a Carl Morris neu Rhys Wynne.

Trwy Ddulliau Technoleg ar ddydd Gwener

Mae'r Uned Technolegau Iaith (Techiaith) yn cynnal cynhadledd y diwrnod cyn Hacio'r Iaith ar y 6ed dan y teitl Trwy Ddulliau Technoleg. Mae’r gynhadledd rhyngwladol hwn yn lansio Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru a'n cynnwys siaradwyr gwadd o Dde Affrica, yr Alban, Iwerddon, Catalonia a Gwlad y Basg.

Mae angen cofrestru am y diwyddiad Trwy Ddulliau Technoleg ar wahan i Hacio'r Iaith 2015.

Trwy Ddulliau Technoleg: rhagor o fanylion

Trwy Ddulliau Technoleg: amserlen

Trwy Ddulliau Technoleg: cofrestru

Swper Nos Wener

Cynnig arbennig o gyri cig neu gyri llysieuol am £8.50 i unrhyw un fydd o gwmpas nos Wener ym mar y Ganolfan Rheolaeth.

E-bostiwch m.prys@bangor.ac.uk i ni gael syniad o’r nifer fydd yn dod.

Mae swper ar y noson flaenorol wastad yn elfen boblogaidd o Hacio'r Iaith. Mae croeso cynnes i bawb (hyd yn oed i unrhyw un sydd ddim yn rhydd ar y dydd Sadwrn!).

Teithio a Llety

Teithio

Cyn y digwyddiad
 • Rhyswynne yn cynnig lifft, gadael ganol Caerdydd pnawn Gwener rhwng 4:15 a 4:30pm. cysylltwch drwy e-bost: rhysw1 [malwen] gmail.com Gadewch i mi wybod erbyn diwedd dydd Mercher plis.
 • Leiafee yn isio lifft, o Abertawe pnawn Gwener ar ôl 4:00. Unrhywun? cysylltwch drwy e-bost: leiafee [malwen] totalise.co.ukk
 • person 1
 • person 2
Wedi'r digwyddiad
 • Carl Morris yn cynnig lifft ar hyd yr A470 i Gaerdydd ar ôl bach o swper ym Mangor ar nos Sadwrn. 07891 927252
 • Rhyswynne yn cynnig lifft, yn ol i Gaerdydd, yn fuan wedi diwedd y digwyddiad ar y dydd Sadwrn.
 • person 3
 • person 4

Parcio

Mi ddylai digon o le parcio fod ar gael ym maes parcio'r Ganolfan Rheolaeth ar ddydd Sadwrn (y fynedfa nesaf i'r chwith ar ôl y Ganolfan Rheolaeth wrth ddod o gyfeiriad Prif Adeilad y Brifysgol ar Ffordd y Coleg).

Fel arall bydd prif faes parcio Prifysgol Bangor (ychydig bach lawr yr heol) ar gael am ddim ar ôl 5YH nos Wener.

Llety

Mae angen archebu llety ar wahan i'ch tocyn ar gyfer y digwyddiad.

Y Ganolfan Rheolaeth

Ffoniwch 01248 365900 i wneud ymholiadau neu archebu llety yn y Ganolfan Rheolaeth. Dwedwch y geiriau hudol Hacio'r Iaith am ostyngiad.

Llefydd eraill ym Mangor

Wrth gwrs mae rhagor o lefydd i aros ym Mangor a'r cylch.

Sut allwch chi helpu?

manylion yn fuan

Gwirfoddoli

Mae llwyddiant y digwyddiad yn lwyr ddibynnol ar y bobol sy'n dod. Yn wahanol i gynhadleddau arferol y chi sy'n ffurfio'r sesiynau ac yn llywio'r diwrnod. Mae disgwyl i bawb sy'n dod i wneud rhyw fath o gyfraniad tuag at lwyddiant y digwyddiad, nid jest ista nôl a gwrando.

Os nad ydych chi eisiau siarad neu gyflwyno, gallwch helpu drwy:

 • roi cymorth a chyngor ar yr ochr dechnegol
 • cofnodi a chyfathrebu sesiynau drwy flogio byw (gallwch ddefnyddio haciaith.com i wneud hynny)
 • helpu ar y ddesg groeso/tywys pobol
 • cymryd rhan ar-lein os nad ydych yn gallu bod yno!

Noddwyr - Diolch yn fawr!

 • Diolch i Iestyn Lloyd am waith dylunio i Hacio'r Iaith

Tagiau

#haciaith yw tag swyddogol y digwyddiad. Defnyddiwch o ym mhob cofnod blog, tweet, llun, fideo am y digwyddiad a byddwn ni'n gallu dilyn y drafodaeth.

Digwyddiad Facebook

Gwahoddwch eich ffrindiau trwy'r digwyddiad Facebook.