Dan y Cownter - gwendidau mewn darpariaeth Cymraeg mewn meddalwedd