Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Tech/iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2016"

Oddi ar Hedyn

(I'w cadarnhau)
(dydd Iau 4ydd)
 
(Ni ddangosir y 17 golygiad yn y canol gan 2 ddefnyddiwr arall)
Llinell 1: Llinell 1:
Bydd llwythi o ddigwyddiadau am dechnoleg, gwe, meddalwedd a diwylliant yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn Y Fenni.
+
Bydd llwythi o ddigwyddiadau am dechnoleg, gwe, meddalwedd, cyfryngau, ac ati yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn Y Fenni.
  
Rydyn ni'n ceisio casglu amserlen ar y dudalen hon. Plîs ychwanegwch unrhyw ddigwyddiadau gyda theitl, manylion a lleoliad.
+
Rydyn ni'n ceisio casglu amserlen ar y dudalen hon. Plîs ychwanegwch unrhyw ddigwyddiadau gyda theitl, manylion a lleoliad. ([[Cofrestrwch fel aelod Hedyn|Mae'n rhaid gofyn am gyfrif yn gyntaf.]])
  
 
Mae sôn am drefnu diodydd Hacio'r Iaith ar y maes gyda chroeso i bawb. (Ni fydd stondin Hacio'r Iaith ar y maes yn Eisteddfod Genedlaeth 2016.)
 
Mae sôn am drefnu diodydd Hacio'r Iaith ar y maes gyda chroeso i bawb. (Ni fydd stondin Hacio'r Iaith ar y maes yn Eisteddfod Genedlaeth 2016.)
  
 
Defnyddiwch #haciaith os ydych chi eisiau trafod stwff technolegol a'r iaith.
 
Defnyddiwch #haciaith os ydych chi eisiau trafod stwff technolegol a'r iaith.
==I'w cadarnhau==
 
  
* Prifysgol Bangor Uned Technolegau Iaith
+
==Stondinau==
* Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
+
=== Yr Awr Gymraeg / Awr Cymru ===
 +
Stondin 237 drwy'r wythnos
  
 
==dydd Gwener 29ain==
 
==dydd Gwener 29ain==
Llinell 19: Llinell 19:
 
==dydd Llun 1af ==
 
==dydd Llun 1af ==
  
11yb Stondin Prifysgol De Cymru: Prifysgol De_Cymru a'r Coleg Cymraeg yn lansio llyfr academaidd rhyngweithiol Cymraeg ar iTunesU [https://twitter.com/melinwynt/status/756129786930442240]
+
=== Llyfr academaidd rhyngweithiol Cymraeg ===
 +
 
 +
11yb Stondin Prifysgol De Cymru
 +
 
 +
Prifysgol De_Cymru a'r Coleg Cymraeg yn lansio llyfr academaidd rhyngweithiol Cymraeg ar iTunesU
 +
 
 +
Rhagor: https://twitter.com/melinwynt/status/756129786930442240
 +
 
 +
=== Y Chwyldro Digidol a'r Gymraeg ===
 +
 
 +
2yp - 5yp Stondin Prifysgol Bangor
 +
 
 +
Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar y cyd gydag Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr
 +
 
 +
==== Y Gymraeg ar lwyfannau digidol ====
 +
Dr Cynog Prys gyda Shân Pritchard a Natalie Jones yn cyflwyno canlyniadau eu hymchwil PhD a noddir gan Cwmni Da ac S4C, dan raglen KESS Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd
 +
 
 +
==== Generation Beth? (cyfres deledu S4C) ====
 +
Trafodaeth dan gadeiryddiaeth Dr Cynog Prys gyda Phil Stead o Cwmni Da a Shân Pritchard ar yr arolwg o agweddau pobl ifanc ar draws Ewrop
 +
 
 +
==== Y Dyfodol Digidol ====
 +
Sesiwn gan Delyth Prys, Dr Tegau Andrews a Gruffudd Prys o’r Uned Technolegau Iaith yn dathlu’r adnoddau terminolegol diweddaraf, cyfres e-lyfrau DECHE,  ac yn cyflwyno Macsen, prototeip o’r cynorthwyydd digidol Cymraeg cyntaf, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru
 +
 
 +
==== Gwin neu ddiod ysgafn i orffen y prynhawn ====
  
 
==dydd Mawrth 2il ==
 
==dydd Mawrth 2il ==
 +
 +
=== Bancio yn Gymraeg ===
 +
 +
2yp Uned y Gymdeithas
 +
 +
Sesiwn gyda
 +
* Meryl Davies (Llywydd Merched y Wawr)
 +
* Siân Howys (Cymdeithas yr Iaith)
 +
* Rob Hughes (Cwmni Lles)
 +
ac eraill
 +
 +
Rhagor: http://cymdeithas.cymru/steddfod
 +
 +
===Ap Treiglo===
 +
 +
Trwy'r dydd.
 +
 +
Arddangos Ap Treiglo newydd gan Ganolfan Peniarth.
 +
 +
Pabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
  
 
==dydd Mercher 3ydd ==
 
==dydd Mercher 3ydd ==
 +
 +
===Diodydd Hacio’r Iaith===
 +
 +
Dydd Mercher 3ydd mis Awst 2016
 +
 +
Dewch i'r byrddau bwyd.
 +
 +
2pm ymlaen
 +
 +
Rhagor: https://haciaith.com/2016/07/25/diodydd-hacior-iaith-steddfod2016/
  
 
==dydd Iau 4ydd ==
 
==dydd Iau 4ydd ==
 +
 +
=== Geiriadur Prifysgol Cymru yn yr Eisteddfod ===
 +
 +
Bydd Andrew Hawke yn rhoi cyflwyniad i ap y Geiriadur ddydd Iau am 11:00 ym Mhabell Prifysgol Cymru / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (M34-M38, rhwng Cylch yr Orsedd a Theatr y Maes) ac yn sôn am rai o'r geiriau newydd sydd ar gael bellach yn y Geiriadur: hen eiriau fel ''oerwynt'' ac ''oferbeth'' a geiriau diweddar fel ''jetsetiwr'', ''lobïwr'', ''noethwibiwr''  . . . ac ap (ffôn), wrth gwrs.
 +
 +
Croeso i chi alw heibio yn ystod y dydd pan fydd staff y Geiriadur yn hapus i ddangos yr ap ac i drafod eu gwaith.
 +
Ariannwyd yr ap drwy Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru.
 +
 +
=== S4C - Sianel Pwy? ===
 +
 +
2yp Pabell y Cymdeithasau 1
 +
 +
Sesiwn gyda:
 +
* Huw Jones (Cadeirydd S4C)
 +
* Jamie Bevan (Cymdeithas yr Iaith)
 +
* Siân Powell (Coleg Cymraeg, Caerdydd)
 +
 +
Rhagor: http://cymdeithas.cymru/steddfod
  
 
==dydd Gwener 5ed ==
 
==dydd Gwener 5ed ==
  
 
==dydd Sadwrn 6ed ==
 
==dydd Sadwrn 6ed ==

Y diwygiad cyfredol, am 18:20, 27 Gorffennaf 2016

Bydd llwythi o ddigwyddiadau am dechnoleg, gwe, meddalwedd, cyfryngau, ac ati yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol 2016 yn Y Fenni.

Rydyn ni'n ceisio casglu amserlen ar y dudalen hon. Plîs ychwanegwch unrhyw ddigwyddiadau gyda theitl, manylion a lleoliad. (Mae'n rhaid gofyn am gyfrif yn gyntaf.)

Mae sôn am drefnu diodydd Hacio'r Iaith ar y maes gyda chroeso i bawb. (Ni fydd stondin Hacio'r Iaith ar y maes yn Eisteddfod Genedlaeth 2016.)

Defnyddiwch #haciaith os ydych chi eisiau trafod stwff technolegol a'r iaith.

Stondinau

Yr Awr Gymraeg / Awr Cymru

Stondin 237 drwy'r wythnos

dydd Gwener 29ain

dydd Sadwrn 30ain

dydd Sul 31ain

dydd Llun 1af

Llyfr academaidd rhyngweithiol Cymraeg

11yb Stondin Prifysgol De Cymru

Prifysgol De_Cymru a'r Coleg Cymraeg yn lansio llyfr academaidd rhyngweithiol Cymraeg ar iTunesU

Rhagor: https://twitter.com/melinwynt/status/756129786930442240

Y Chwyldro Digidol a'r Gymraeg

2yp - 5yp Stondin Prifysgol Bangor

Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas ar y cyd gydag Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr

Y Gymraeg ar lwyfannau digidol

Dr Cynog Prys gyda Shân Pritchard a Natalie Jones yn cyflwyno canlyniadau eu hymchwil PhD a noddir gan Cwmni Da ac S4C, dan raglen KESS Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

Generation Beth? (cyfres deledu S4C)

Trafodaeth dan gadeiryddiaeth Dr Cynog Prys gyda Phil Stead o Cwmni Da a Shân Pritchard ar yr arolwg o agweddau pobl ifanc ar draws Ewrop

Y Dyfodol Digidol

Sesiwn gan Delyth Prys, Dr Tegau Andrews a Gruffudd Prys o’r Uned Technolegau Iaith yn dathlu’r adnoddau terminolegol diweddaraf, cyfres e-lyfrau DECHE, ac yn cyflwyno Macsen, prototeip o’r cynorthwyydd digidol Cymraeg cyntaf, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru

Gwin neu ddiod ysgafn i orffen y prynhawn

dydd Mawrth 2il

Bancio yn Gymraeg

2yp Uned y Gymdeithas

Sesiwn gyda

  • Meryl Davies (Llywydd Merched y Wawr)
  • Siân Howys (Cymdeithas yr Iaith)
  • Rob Hughes (Cwmni Lles)

ac eraill

Rhagor: http://cymdeithas.cymru/steddfod

Ap Treiglo

Trwy'r dydd.

Arddangos Ap Treiglo newydd gan Ganolfan Peniarth.

Pabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

dydd Mercher 3ydd

Diodydd Hacio’r Iaith

Dydd Mercher 3ydd mis Awst 2016

Dewch i'r byrddau bwyd.

2pm ymlaen

Rhagor: https://haciaith.com/2016/07/25/diodydd-hacior-iaith-steddfod2016/

dydd Iau 4ydd

Geiriadur Prifysgol Cymru yn yr Eisteddfod

Bydd Andrew Hawke yn rhoi cyflwyniad i ap y Geiriadur ddydd Iau am 11:00 ym Mhabell Prifysgol Cymru / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (M34-M38, rhwng Cylch yr Orsedd a Theatr y Maes) ac yn sôn am rai o'r geiriau newydd sydd ar gael bellach yn y Geiriadur: hen eiriau fel oerwynt ac oferbeth a geiriau diweddar fel jetsetiwr, lobïwr, noethwibiwr . . . ac ap (ffôn), wrth gwrs.

Croeso i chi alw heibio yn ystod y dydd pan fydd staff y Geiriadur yn hapus i ddangos yr ap ac i drafod eu gwaith. Ariannwyd yr ap drwy Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru.

S4C - Sianel Pwy?

2yp Pabell y Cymdeithasau 1

Sesiwn gyda:

  • Huw Jones (Cadeirydd S4C)
  • Jamie Bevan (Cymdeithas yr Iaith)
  • Siân Powell (Coleg Cymraeg, Caerdydd)

Rhagor: http://cymdeithas.cymru/steddfod

dydd Gwener 5ed

dydd Sadwrn 6ed