Gweithrediadau

Tech/iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2014

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 23:02, 30 Gorffennaf 2014 gan Hywelm (Sgwrs | cyfraniadau)

Bydd llwyth o ddigwyddiadau am dechnoleg, gwe, meddalwedd, memes yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn Llanelli.

Rydym yn ceisio casglu amserlen ar y dudalen hon. Plîs ychwanegwch unrhyw ddigwyddiadau gyda theitl, manylion a lleoliad.

Defnyddiwch #haciaith os ydych chi eisiau trafod stwff technolegol a'r iaith. Ni fydd 'stondin' Hacio'r Iaith ar y maes yn Eisteddfod Genedlaeth 2014 fel y cyfryw ond bydd lot ohonom ni o'r cymuned o gwmpas.

dydd Gwener 1af

...

dydd Sadwrn 2il

...

dydd Sul 3ydd

Hacio-iaith-logo.jpg

Sesiwn Hacio'r Iaith

5:30YH - tan amser i'w gadarnhau
Tafarn yng nghanol Llanelli - lleoliad i'w gadarnhau (unrhyw awgrymiadau?)
Dewch i drafod technoleg a'r Gymraeg. Croeso i bawb.

mae Rhodri yn awgrymu'r Bryngwyn Newydd ond dydyn ni ddim wedi bod yna o'r blaen. --Carlmorris (sgwrs) 16:18, 30 Gorffennaf 2014 (BST)

dydd Llun 4ydd

BBC Cymru Fyw

12 hanner dydd
Pabell BBC Radio Cymru
Ewch i 'glywed am wasanaeth ar-lein unigryw newydd BBC Cymru yn Gymraeg'

Hawliau yn yr oes ddigidol: democratiaeth a chreadigrwydd

3:30YH
Trefnwyd gan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Pabell y Cymdeithasau 2
Sut mae llywodraethau a chwmnïau yn bygwth preifatrwydd yr unigolyn a sut mae ymgyrchwyr yn ceisio ei amddiffyn? Beth yw perthnasedd hawlfraint i’r Gymraeg? Yn y cyd-destun yma, beth yw dyfodol S4C? Oes angen darparydd newydd o gynnwys digidol yn Gymraeg yn ogystal?
Radio Cymru > Teledu Cymraeg > *llenwch y bwlch*
Gwestai:
Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones (Cadeirydd)
Jim Killock (ORG - Grŵp Hawliau Agored)
Robin Owain (Wikimedia)
Sian Gale (BECTU)
Carl Morris (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg)

Prifysgol Bangor: Sesiwn Technolegau Iaith

4:00YH
Stondin Prifysgol Bangor
Trosolwg o waith y flwyddyn, gan gynnwys braich robotig yn ymateb i orchmynion llafar Cymraeg, ap Paldaruo, sy'n ffordd o dorfoli casglu corpws llafar (rhan o'n project GALLU), lansio ein ap dysgu Cymraeg (project TILT)

dydd Mawrth 5ed

...

dydd Mercher 6ed

Hacio-iaith-logo.jpg

Sesiwn Hacio'r Iaith

5:00YH - tan amser i'w gadarnhau
Ar y maes: Bwrdd mawr ger y stondinau bwyd
Dewch i drafod technoleg a'r Gymraeg. Croeso i bawb.

dydd Iau 7fed

Llwyfan ar gyfer y Gymraeg ledled y byd - yr iaith mewn oes ddigidol

12.00 - 13.00
Trefnwyd gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pabell y Cymdeithasau 1

- Rhodri Glyn Thomas AC - Y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros Ieithoedd Swyddogol yn y Cynulliad
- Rhodri ap Dyfrig – Arbenigwr mewn Cyfranogiad Digidol
- Geraint Wyn Parry – Prif Weithredwr, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
- Huw Marshall – Rheolwr Digidol, S4C
- Gareth Morlais – yr Uned Iaith Gymraeg, Llywodraeth Cymru
Bydd y panel o arbenigwyr yn trafod dyfodol yr iaith Gymraeg yn yr oes ddigidol. Prif fyrdwn y drafodaeth fydd edrych ar sut y bydd newidiadau yn y ffordd rydym yn cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth yn effeithio ar ieithoedd fel y Gymraeg, a sut y gall ieithoedd o’r fath addasu i ddatblygiadau technolegol.

dydd Gwener 8fed

Ffrwti-logo.gif

Brecwast Ffrwti

9YB - 11YB
The York Palace, 51 Stryd Stepney, Llanelli
Dewch i fwyta brecwast a chreu delweddau #dyddgwen gyda'n gilydd. Croeso i bawb.

dydd Sadwrn 9fed

...

I'w hychwanegu

Mae croeso i chi ychwanegu digwyddiadau i'r rhestr ychod. Os oes rhagor o fanylion am ddigwyddiadau gan y sefydliadau isod byddai fe'n wych i weld nhw.

  • Canolfan Bedwyr?
  • Maes D?
  • S4C
  • BBC
  • Cymdeithas yr Iaith Gymraeg?
  • prifysgolion
  • eraill?