Gweithrediadau

Sgwrs

Hafan

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 08:31, 5 Ionawr 2011 gan Rhyswynne (Sgwrs | cyfraniadau)

Cyfrifon

Rhaid i ti greu cyfrif i olygu. Wedi cael SPAMATTAK gan bots di-enw! Well i ni barhau gyda chyfrifon. Dw i'n hoffi hollol agored fel Wicipedia ond angen mwy o ddefnyddwyr. Efallai gwnaf i agor eto rhywbryd. --Carlmorris 17:09, 7 Rhagfyr 2010 (UTC)

DokuWiki

Dal yn symud i MediaWiki o DokuWiki. Ti'n gallu ffeindio'r hen wefan ar http://hedyn.net/hen/doku.php - ti'n gallu helpu os ti eisiau. Diolch! --Carlmorris 22:00, 15 Tachwedd 2010 (UTC)

Gyda thudalennau eraill, defnyddia'r fformat
http://hedyn.net/hen/doku.php?id=Trwyddedau
http://hedyn.net/hen/doku.php?id=Meddalwedd
ayyb
--Carlmorris 22:48, 15 Tachwedd 2010 (UTC)
am dudalennau sgwrs http://hedyn.net/hen/doku.php?id=talk:trwyddedau
--Carlmorris 15:05, 16 Tachwedd 2010 (UTC)

301

Newydd ychwanegu 301 i'r RSS, gobeithio mae'r hen gyfeiriad RSS a'r RSS newydd yn gweithio. --Carlmorris 22:37, 15 Tachwedd 2010 (UTC)

I'w wneud

 • Hacio S4C
 • Hacio'r Iaith, mis Ionawr 2010
 • cofrestr o flogiau (gweler adran isod)

cofrestr o flogiau

diweddaru cofrestr o flogiau (gyda llaw Rhys dylen ni creu'r syniad massif - "blogiadur" go iawn gyda phob blog ar tudalen arbennig! Categoriau, templed am dudalen, popeth, dw i'n cyffro nawr. Sa' i'n licio'r enw Cyfeirlyfr. Beth am lliw ac enw arbennig fel Yellow Pages?) --Carlmorris 15:27, 16 Tachwedd 2010 (UTC)

prawf! Fideobobdydd.com --Carlmorris 15:39, 16 Tachwedd 2010 (UTC)
Liciwn i helpu gyda hwn, ond mae'n rhwybeth gallawn dipio i mewn iddo fel mae amser yn caniatau. Baswn i'n newid enw'r categoriau i fod yn benodol ar gyfer y cyfeirlyfr/rhestr blogiau (e.g. newid [[Technoleg]] i [[Blog technoleg]]) rhag ofn i rhywun rhoi Technoleg fel categori ar dudalen arall ar hedyn sydd a dim i'w wnedu a'r rhestr blogiau.
Pethau faswn i'n ychwanegu at bod erthygl, unai fel cynnwys neu fel categori,
 • enw perchenog y blog,
 • ei genedl (gwryw, benywaidd, Wil Jil)
 • dyddiad geni'r blog (blwyddyn)
 • dyddiad cau'r
 • meddalwedd sy'n cael ei ddefnyddio (Worpress, Blogger, Nireblog)
 • lleoliad y blog (sir yng Nghymru, enw gwlad tu allan i Gymru)
 • Blog 'ametur' neu broffesiynol
Mwy i ddod. --Rhyswynne 09:37, 20 Rhagfyr 2010 (UTC)
Diolch Rhys. Dw i'n gweld y gofrestr fel canllaw i flogiau/cynnwys sydd ar gael - "gweler hefyd". Syniadau eraill: rhywbeth am brojectau eraill gyda'r corpws/geiriau ac "archwiliad" o'r blogosphere Cymraeg. Beth wyt ti'n meddwl? Mae popeth yn dibynnu ar y pwrpas. Efallai dyn ni'n gallu colli rhai fel genedl, dyddiad cau (cysgu!) ar y tudalennau - mae categori yn well na cynnwys achos maen nhw yn opsiynol a maen nhw yn casglu blogiau gwahanol. e.e. ni'n gallu cael dolen i dudalen o bob blog WordPress, neu blogiau sydd wedi bod yn cysgu am mwy na blwyddyn. Dw i'n meddwl amdano fe fel Delicious am flogiau Cymraeg. Categoriau yma yw tagiau. Beth wyt ti'n meddwl? Gyda llaw efallai well i ni osgoi unrhyw beth dadleuol fel "amatur" ayyb achos mae'n creu/cadarnhau hierarchaeth. Beth yw'r "mwy i ddod"? --Carlmorris 10:43, 20 Rhagfyr 2010 (UTC)
Nid ametur faswn i'n ddefnyddio, dw i ddim yn licio'r gair ametur chwaith, ond meddwl basai'n ddiddorol cael categori o flogiau profesiynol (ddim yn air da chwaith), sef rhai sy'n cael eu cadw gan bobl yn rhinewdd eu swydd, fel Vaughan Roderick, acadmwyr yn Mercator a Chanolfan Bedwyr a'r Llyfrgell Gen, blogiau gan gwmniau ac ati. Falle fydd hyn ddim o ddiddordeb i neb, (wel nid neb, mae o ddiddordeb i fi) ond pwy a wyr?
Cytuno mai categoriau = tagiau, doeddwn ddim yn glir. Wedi copio ac addasu fy awgrymaidau:
 • enw perchenog y blog (os yn cael ei ddatgan ar y blog) CYNNWYS YN UNIG
 • ei genedl (gwryw, benyw, Wil Jil, blog ar y cyd) (os yn cael ei ddatgan ar y blog) CYNNWYS + CATEGORI
 • dyddiad geni'r blog (blwyddyn) CYNNWYS + CATEGORI
 • dyddiad cau'r CYNNWYS + CATEGORI
 • meddalwedd sy'n cael ei ddefnyddio (Worpress, Blogger, Nireblog) CYNNWYS + CATEGORI
 • lleoliad y blog (sir yng Nghymru, enw gwlad tu allan i Gymru)(os yn cael ei ddatgan ar y blog) CYNNWYS + CATEGORI
 • Blog 'ametur' neu broffesiynol CYNNWYS + CATEGORI
--Rhyswynne 14:37, 20 Rhagfyr 2010 (UTC)
Beth yw "cynnwys + categori"? Sa' i'n deall. --Carlmorris 00:48, 21 Rhagfyr 2010 (UTC)
Dw i'n meddwl mai'r peth hawsa fyddai i mi grweu cwpl o dudalennau fy hun a dangos felly. Wedi cael tua 10 blog, gallwn wenud tweaks wedyn a trio cytuno ar arddull safonol? Gwyliwch y gofod. --Rhyswynne 08:31, 5 Ionawr 2011 (UTC)