Gweithrediadau

Sgwrs

Hacio'r Iaith 2014

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 11:46, 7 Ionawr 2014 gan Rhyswynne (Sgwrs | cyfraniadau)

Helo!

Dyma sgwrs am Hacio'r Iaith 2014...


Cynnwys y Sesiynau yn Gyffredinol

Nôl at yr hacio?

Mi gafodd rhai Carl a fi sgwrs ar ôl Hacio'r Iaith 2013 y byddai'n dda mynd nôl i haciaith sydd lot mwy am y gwneud, dangos, esbonio, hacs bach, how-to a phethau mwy am y cynnwys a chynnyrch, yn hytrach na'r trafod mwy cyffredinol am 'y Gymraeg ar y we'. Ydych chi'n cytuno? Di hynna ddim yn meddwl nad oes isio trafod, jest efallai ein bod ni'n anelu i bawb sôn am be ma nhw wedi bod yn gweithio arno, neu wneud rhywbeth o'r newydd.

Os oes teimlad i fynd i'r cyfeiriad falle dylen ni drio sicrhau slotiau penodol i brosiectau penodol o flaen llaw. Falle bydd hynny'n rhoi mwy o degwch yn sut da ni'n amserlennu slotiau hefyd.

O ran pwy fasa'n wych i gael fel craidd iddo fasa e.e. pawb sydd wedi cael grant tech y llywod i son am eu prosiect (a rhai eraill fel prosiect Sibrwd y Theatr Gen)

Be di'ch barn? --Rhodri.apdyfrig (sgwrs) 15:25, 9 Rhagfyr 2013 (UTC)

Cytuno 100%. Mae digwyddiadau eraill sy'n rhoi mwy o bwyslais ar bolisi. Mae modd bwcio rhai o'r sesiynau o flaen llaw. --Carlmorris (sgwrs) 15:42, 9 Rhagfyr 2013 (UTC)

Amseru sesiynau

Oes angen 5 munud rhwng pob sesiwn? Dechrau sesiynau am 5mund wedi; gorffen 5 munud i?

Trafodaeth fanylach am gynnwys sesiynau unigol / amserlen

Haclediad

Beth am ei symud o cyn cinio i ar ôl cinio? A falle gwneud cinio yn hanner awr a rowlio fo mewn i'r Haclediad?

Hyrwyddo?

Gan bod ni mewn lleoliad gwahanol tro ma, efallai bod angen hyrwyddo yn wahanol i drio denu pobol o'r Gogledd sydd heb fod o'r blaen. Neu ddim?

Efallai. Dyw'r nifer o bennau erioed wedi bod yn broblem. Yn ogystal â 'llenwi seddi' rydym ni'n hyrwyddo er mwyn dangos beth mae pobl yn gallu gwneud ar-lein yn Gymraeg. Hefyd ym mhersonol dw i ddim yn ysu am lwyth o gamerau teledu yna... Bydden nhw yn newid yr amgylchedd yn fy marn i. --Carlmorris (sgwrs) 15:42, 9 Rhagfyr 2013 (UTC)
digon teg am gamerau, dwi ddim yn credu bod ffilmio sesiynau yn fordd effeithiol o gyfathrebu gwybodaeth o'r digwyddiad hwn beth bynnag. Dwi'n credu bod y fideo wnaeth Mr.Llef yn 2012 yn dda ddo. Rhoi teimlad y digwyddiad yn lle cofnod sych. --Rhodri.apdyfrig (sgwrs) 14:40, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)


Tîm Blogwyr Byw?

Er mwyn gallu cofnodi a chyfathrebu'r digwyddiad, dwi'n meddwl byddai'n dda penodi un person o bob ystafell i fod yn flogiwr byw. Os gallwn ni gael gwirfoddolwyr sy'n fodlon gwneud hyn o flaen llaw yna gret. Efallai neges ebost fach yn gofyn i bobol sydd efo diddordeb greu cyfri ar Haciaith.com o flaen llaw a bod yn barod i wneud ar y dydd. Dwi'n meddwl bod Twitter ond yn gallu cyfathrebu hyn a hyn a mae'n debygol iawn y bydd na nifer sydd ddim yn gallu bod yno eisiau ymuno mewn trafodaethau. --Rhodri.apdyfrig (sgwrs) 14:40, 12 Rhagfyr 2013 (UTC)

Materion eraill

Parcio

Dros y penwythnos, gallwch parcio yn y maesoedd parcio y prifysgol am ddim. Nid oes rhaid derbyn côd.--Markgajones (sgwrs) 02:17, 22 Rhagfyr 2013 (UTC)

Llety

Roedd sôn falle byddai cynnig arbennig i fynychwyr Hacio'r Iaith aros yn ystafelloedd gwely "o safon ragorol" y Ganolfan Busnes. Unrhyw newydd? Eisiau sortio lle i aros reit buan rwan. --Rhyswynne (sgwrs) 11:46, 7 Ionawr 2014 (UTC)