Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Pa fath o nawdd"

Oddi ar Hedyn

(Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '=Am ba fath o nawdd rydyn ni'n chwilio ar gyfer Hacio'r Iaith?= Gan nad yw Hacio'r Iaith yn ddigwyddiad sy'n codi tâl ar fynychwyr, mae'n rhedeg ar egni, a...')
 
(Yn ailgyfeirio at Hacio'r Iaith - Pa fath o nawdd)
 
Llinell 1: Llinell 1:
=Am ba fath o nawdd rydyn ni'n chwilio ar gyfer Hacio'r Iaith?=
+
#REDIRECT [[Hacio'r Iaith - Pa fath o nawdd]]
 
 
Gan nad yw Hacio'r Iaith yn ddigwyddiad sy'n codi tâl ar fynychwyr, mae'n rhedeg ar egni, amser ac ewyllys da pobol yn unig. Ond mae chydig bach o arian yn helpu i wneud pethau i fynd yn llyfnach, gan fwyaf drwy roi bwyd a diod ym moliau'r pobol hynny sy'n cymryd rhan.
 
 
 
Rydyn ni'n edrych am nawdd o tua £100-£200 yr un gan unigolion, cwmniau neu sefydliadau er mwyn i ni allu gwneud profiad Hacio'r Iaith yn un hyd yn oed mwy pleserus nag y mae o'n barod.
 
 
 
==Beth gewch chi ganddon ni?==
 
 
 
Yn gyfnewid cewch chi logo ar ein poster a deunyddiau yn ystod y digwyddiad, a thomen o gariad gan yr Hacwyr am helpu'r digwyddiad i lwyddo. Bydd hyd yn oed yn well os gallwch chi ddod i gyfrannu. 
 
 
 
Bydd unrhyw arian sy'n dod mewn yn mynd ar fwyd, dylunio, deunydd marchnata, ac efallai rhywbeth fel crysau-t os ydan ni'n llwyddo i cael celc go lew gan rywun! Os mae rhywun eisiau cyfieithydd yna byddwn ni'n sicr angen arian i dalu am hynny.
 
 
 
==Cysylltu==
 
 
Cysylltwch â [http://www.apdyfrig.com/cyswllt-contact/ Rhodri] os oes diddordeb ganddoch chi mewn helpu ni.
 

Y diwygiad cyfredol, am 17:36, 28 Hydref 2011