Deprecated: Required parameter $alt follows optional parameter $label in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/DummyLinker.php on line 106

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101
Moch Cwta - Hedyn
 Gweithrediadau

Moch Cwta

Oddi ar Hedyn

Moch-cwta.jpg

delwedd gan photon

Dechreuodd Wikipedia gyda neges ebost i gymuned o bobol. Dechreuodd Linux gyda neges bach hefyd.

Mae pob project, bach neu mawr, angen y moch cwta, cyfranwyr, aelodau, cynnwys ayyb.

Felly postia neges fan hyn os ti angen help i brofi dy broject arlein. Plis postia os ti angen am help - bydd yma elfen o hunan-hyrwyddo, mae'n iawn, gawn ni weld.

Hapus i ddechrau. --Carlmorris 00:33, 10 Chwefror 2011 (UTC)


Y Bydysawd

Ybydysawd.png

Mae'r Bydysawd yn rhywle i drafod materion cyfoes, chwaraeon a theledu. Mae'r wefan yn tynnu pennawdau a dolenni i straeon arlein yn awtomatig trwy'r dydd.

Bydda i rili rili gwerthfawrogi sylw ar unrhyw stori. Ti'n gallu logio mewn gyda cyfrifon ar Disqus, Twitter, Facebook, OpenID - mae gyda ti opsiwn i rhannu ar dy rwydwaith ond does dim rhaid i ti.

Mae'r gwefan wedi derbyn 98 sylw hyd yn hyn gan 10 person. Dechrau da, yn enwedig y ffaith bod y sylwadau o ansawdd. Nawr dw i'n gofyn am mwy o sylwadau. Dylai fe bod yn eitha hawdd. Gobeithio bydd e'n ddiddorol hefyd ond gawn ni weld. Diolch! Cer i'r cwestiynau aml. Efallai cer i raglen teledu a gadael sylw achos does dim lot ar hyn o bryd. --Carlmorris 00:33, 10 Chwefror 2011 (UTC)


Spots

Spots-youtube-llun.jpg

Gêm gyfrifiadurol strategol (ar gyfer Windows a Linux yn unig ar hyn o bryd). Angen help i'w lleolieddio i'r Gymraeg. Ffeil txt. cymhrol fer. --Rhyswynne 08:39, 10 Chwefror 2011 (UTC)

Dw i'n fodlon helpu. Allet ti postio ffeil fel tudalen yma plis? Neu Google Doc? Rydyn ni'n gallu gweithio arno fe fel tîm. --Carlmorris 15:34, 10 Chwefror 2011 (UTC)
Wedi gwneud y cyfieithiad. Mae ar gael yma: http://stwnsh.com/spots --Garethvjones 17:45, 10 Chwefror 2011 (UTC)
Gwych! Rwyt ti wedi ennill mochyn cwta yr wythnos! --Carlmorris 17:59, 10 Chwefror 2011 (UTC)
Dyna gyflym! Dw i wedi creu dogfen google o'r ffeil Iaith a Chyfarwyddiadau, ac wedi gwneud un neu ddau newid bychan. Os nad oes gwrthwynebiad, gallaf ateb y boi drwy Urban75 fory. Fel arall, nodwch unrhyw newidiadau yma, neu danpfnwch negesa ataf i mi eich galluogi i newid.--Rhyswynne 22:12, 10 Chwefror 2011 (UTC)
Fe wnes i e-bostio'r person drwy ei wefan a rhoi link i'r ffeiliau iddo ddoe. Wedi chwarae y gêm yn y iaith Gymraeg a wedi sylwi bod tô bach yn achosi problemau. --Garethvjones 12:53, 11 Chwefror 2011 (UTC)
Wyt ti angen "cymeriad dihangfa" yn hytrach na'r cymeriad ASCII arferol? Defnyddia \xF4 yn lle ô, ac yn y blaen. --Carlmorris 16:19, 12 Chwefror 2011 (UTC)
Mae awdur y gêm, Nicholas Kingsley, wedi sortio'r broblem allan nawr --Garethvjones 20:19, 13 Chwefror 2011 (UTC)


Cyfeirlyfr blogiau a phodlediadau Cymraeg ar Hedyn

Plis ychwanega unrhyw blogiau a phodlediadau Cymraeg fel tudalennau i Hedyn. Rydyn ni'n adeiladu cyfeirlyfr fel Yahoo. Amcanion: ymchwil, tyfu'r we Gymraeg, hyrwyddo blogiau, mapio'r tyllau yn y we Gymraeg. Enghraifft: [[1]] am enghraifft. Diolch. --Carlmorris 13:09, 2 Mawrth 2011 (UTC)

gyda llaw, hwn yw Y Rhestr --Carlmorris 22:30, 10 Ebrill 2011 (UTC)


#cipolwg180

Project fideo. Cymerwch ran! http://www.youtube.com/watch?v=CZPIv1hFH2E (Hollol arbrofol.)

Hag hollol breifat mae'n debig? Howlsedhes 02:05, 27 Hydref 2011 (BST)
nes i newid fy meddwl, doedd y syniad ddim mor dda! diolch --Carlmorris 15:19, 27 Hydref 2011 (BST)

Troseddau Google Translate a chyfieithu peirianyddol

Troseddau Google Translate a chyfieithu peirianyddol

Ysgrifennu am y We Gymraeg/Gymreig i Global Voices yn 2012

Ar ôl cael fy nghyfweld ar gyfer gwefan Global Voices gan Ayesha Saldanha am y Gymraeg arlein ychydig yn ôl mi gytunais i ysgrifennu cyfres o erthyglau am y we Gymraeg a thechnoleg yng Nghymru ar gyfer y wefan. Yn anffodus dwi ddim wedi llwyddo i gyflawni hynny oherwydd cyfyngiadau amser.

Ond, dwi dal eisiau gweld os oes modd gwneud hynny mewn rhy ffordd arall. Mi alla i ddechrau pethau gyda'r gyntaf. A fyddai gan unrhywun allan yna ddiddordeb mewn cyfrannu un erthygl mewn cyfres o 6?

Byddai angen iddyn nhw fod yn Saesneg, ond gallen ni wasatd wneud cyfieithiad pe bai chi isio. Y syniad yw bod rhagor o bobol yn ffeindio allan am yr hyn sydd yn digwydd o fewn y we Gymraeg. Cafodd fy erthygl i ei gyfieithu gan wirfoddolwyr i'r Ffrangeg, Sbaeneg, Pwyleg a dwy o ieithoed China (Mandarin a Chantoneeg?), a dwi'n siwr byddai eich un chithau hefyd.

Mae Global Voices yn ceisio cael rhagor o leisiau lleiafrifol yn rhan o'r wefan trwy eu cynllun Rising Voices.

Dwi'n hapus i fod yn olygydd ar y cyfan, gan geisio gosod y dedleins a cheisio rhoi trosolwg dros yr erthyglau, ond fasa'n wych gallu gosod amserlen o 6 mis neu efallai blwyddyn, lle gallen ni edrych mewn manylder ar bethau fel e-lyfrau, bandllydan, cyfryngau digidol, Hacio'r Iaith, technolegau iaith ayyb fel themau gwahanol, ond eu bod nhw'n dod o berspectif Cymreig neu Gymraeg.

Os oes ganddoch chi ddiddordeb, un ai sgwennwch eich enw isod, neu gadwch i fi wybod ar Twitter. Os oes llawer yn cynnig gwneud yna falle gallwn ni ystyried gwneud un erthygl bob mis am flwyddyn.

  • Erthygl 1: Hacio'r Iaith 2012 - Rhodri ap Dyfrig
  • Erthygl 2:
  • Erthygl 3: nai trio meddwl am bwnc --Carlmorris 15:13, 2 Rhagfyr 2011 (UTC)
  • Erthygl 4: Byddwn i yn fodlon sgwennu erthygl - --Garethvjones 15:35, 2 Rhagfyr 2011 (UTC)
  • Erthygl 5:
  • Erthygl 6:

[wedi newid ffurf y rhestr chydig fel bod dim pwysau ar hyn o bryd i bennu dyddiad ayyb. Gallwn drafod pynciau oddiar wici. --Rhodri.apdyfrig 16:48, 2 Rhagfyr 2011 (UTC)]

Llyfryddiaeth Cyfryngau Digidol a Iaith

Arbrawf / man trafod: http://hedyn.net/wici/Llyfryddiaeth_Cyfryngau_Digidol_a_Iaith