Gweithrediadau

Hafan

Oddi ar Hedyn

Beth yw Hedyn?

Man i rannu unrhyw ddolenni neu wybodaeth (a thrafodaeth) am ddatblygiadau mewn Cymraeg ar-lein. Fel wici, mae rhwydd hynt i unrhyw un olygu a chyfrannu at y wefan. Mae Hedyn yn cynnig dolenni i feddalwedd rydd ac am ddim er mwyn dy alluogi i ddechrau dy brojectau dy hun. Gobeithiwn hefyd gynnwys canllawiau amrywiol.

Beth sy'n newydd?

Newydd
Twitter yn Gymraeg - Ymgyrch i gyfieithu Twitter i'r Gymraeg
Android Cymraeg - cyfieithu'r platfform i'r Gymraeg, neu cer i Symudol am blatfformau eraill
Hacio'r Iaith Ionawr 2012 - wyt ti eisiau dod i Anghynhadledd Hacio'r Iaith 2012? Mwy o fanylion a chyfrannu at y rhaglen
Y Rhestr - pob blog, pob podlediad yn Gymraeg
Moch Cwta - helpu pobol eraill i brofi syniadau a phrojectau
Sut i ddechrau blog lleol - canllaw i ddechreuwyr

Beth yw'r Rhestr yn union?

Mae'r Rhestr yn byw yma hefyd, sef casgliad o bob blog yn Gymraeg sydd ar y we. Wel, bron pob blog - rydyn ni'n trio. Podlediadau hefyd.

Gaf i olygu tudalennau?

Cei, cofrestra fel aelod.

Does dim angen bod yn aelod i edrych o gwmpas. Mae popeth yn cyhoeddus ac agored.

Oes ffrwd RSS?

Oes, dyma'r ffrwd RSS o newidiadau.

Neu ti'n gallu darllen y newidiadau diweddar fel tudalen.

Cynnwys eraill

Cynnwys
Digwyddiadau - ledled y byd (rydyn ni'n trefnu Hacio'r Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2011)
Cynnwys - cyfieithu a chreu cynnwys, gofyna am help neu cyfrannu
Meddalwedd - cyfieithiadau, fel arfer mae'r feddalwedd yma yn rhydd, ar gael, am ddim!
Democratiaeth - gwleidyddiaeth, atebolrwydd
Geiriaduron - geiriau, geiriau
Trwyddedau - GPL, GFDL a Creative Commons yn Gymraeg