Gweithrediadau

Hacio'r Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2011

Oddi ar Hedyn

Dyddiad: Dydd Llun, 1af Awst 2011, 1.30PM - 5PM

Lleoliad: Pabell Prifysgol Aberystwyth

Rhaglen ddrafft:

1.30-2.00 Helo! Paratoi cyfrifiaduron, sgwrsio, paned, bisged, ac ati...

2.00-2.30 Haclediad

  • panel yn trafod [pwnc i'w bennu] a'i recordio fel podlediad arbennig yn y gyfres Haclediad

2.45-3.15 Gorsedd y Gîcs - 6 x cyflwyniad 5 munud. Thema: "Beth sydd wedi dy gyffroi di ar y we yn y flwyddyn ddiwethaf?"

  • Gallwch chi feddwl am gyflwyniad o flaen llaw (os felly cysylltwch â fi @nwdls), neu drin o fel open mic a jest mynd amdani ar y dydd. Y bwriad ydi cael cyfle i sôn am rywbeth sydd wedi eich tanio chid ac sydd raid ei rannu gyda phawb.

3.30-5.00 Gweithdai

4 x grwp. Themâu:

1. Blogio ymarferol;

  • sut i ddechrau blog? pam dechrau blog? gweithdy blogio i bawb!

2. Lleoleiddio/cyfeithu/isdeitlo;

  • beth sydd ar y gweill? Sut mae modd gwella pethau?

3. Ymgyrchu / democratiaeth arlein;

  • sut allwn ni ddefnyddio'r we a chyfryngau arlein i wella ein ymgyrchoedd a democratiaeth?

4. cynnwys creadigol arlein

  • beth yw manteision creu cynnwys arlein? oes digon o gynnwys Cymraeg? sut mae annog mwy?

Bydd un person yn hwyluso trafodaeth pob grwp. Efallai bydd cyfle i adrodd nôl i bawb, er mae hyn yn amlach na pheidio yn troi allan braidd yn naff, ac yn job does neb eisiau ei wneud. Oes ffordd well o roi gwybod i bawb beth drafodwyd? Pennu blogiwr byw i bob grŵp efallai?

Bydd WiFi ar gael i fynychwyr. Ie, sudd intertiwbs ar y maes.

Byddwn yn trio recordio cymaint ag y gallwn ni o'r trafodaethau a bosib defnyddio Ustream i ffrydio'n fyw os oes signal call (amheus o hyn gan y bydd defnydd trwm o'r WiFi).

mwy o fanylion yn fuan