Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101
Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Hacio'r Iaith Ionawr 2012" - Hedyn
 Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Hacio'r Iaith Ionawr 2012"

Oddi ar Hedyn

(Pwy Sy'n Dod?)
 
(Ni ddangosir y 230 golygiad yn y canol gan 62 defnyddiwr arall)
Llinell 12: Llinell 12:
 
Os ydych yn bwriadu mynychu Hacio'r Iaith 2012, [http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012#Cofrestru '''cofiwch gofrestru'''].
 
Os ydych yn bwriadu mynychu Hacio'r Iaith 2012, [http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012#Cofrestru '''cofiwch gofrestru'''].
  
''If you can't read Welsh then Google Translate can [http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=cy&tl=en&u=http%3A%2F%2Fhedyn.net%2Fwici%2FHacio%2527r_Iaith_-_Ionawr_2011 give you the rough gist of this page.]  And it is rough.''
+
===Beth yw Hacio'r Iaith?===
  
 +
Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema '''technoleg, y we ac iaith'''.
  
===Manylion y digwyddiad===
+
Dyma [http://www.flickr.com/photos/nwdls/6280290200/ boster y digwyddiad] gan [http://sbellcheck.co.uk/ Iestyn].
 
 
 
 
====Beth?====
 
 
 
Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema '''technoleg, y we ac iaith'''.  
 
  
 
Cyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a drwy gyfrwng y Gymraeg.   
 
Cyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a drwy gyfrwng y Gymraeg.   
Llinell 30: Llinell 26:
 
Peidiwch anghofio hefyd am y blog grŵp [http://haciaith.com Hacio'r Iaith] fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a lle arall i drafod wrth i'r diwrnod nesau.
 
Peidiwch anghofio hefyd am y blog grŵp [http://haciaith.com Hacio'r Iaith] fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a lle arall i drafod wrth i'r diwrnod nesau.
  
====Pryd?====
+
====Pryd mae o?====
  
Nos Wener,  '''27 Ionawr 2012'''.
+
Nos Wener,  '''27 Ionawr 2012'''
  
 
* Amser: 7.30yh - Pryd bwyd [[Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2011#Swper_Nos_Wener|Hacio'r Cyri]]  
 
* Amser: 7.30yh - Pryd bwyd [[Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2011#Swper_Nos_Wener|Hacio'r Cyri]]  
  
Dydd Sadwrn,  '''28 Ionawr 2012'''.
+
Dydd Sadwrn,  '''28 Ionawr 2012'''
  
 
* Amser: 9yb i tua 7yh  
 
* Amser: 9yb i tua 7yh  
 
* 7yh--> y dafarn
 
* 7yh--> y dafarn
  
 
+
====Ble mae'n cael ei gynnal?====
====Ble?====
 
  
 
Adeilad Parry-Williams ([http://maps.google.com/maps/ms?msid=210772143660179858627.0004572877bba7276fad9&msa=0&ll=52.420416,-4.058418&spn=0.008872,0.022724 map]), Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth SY23 3GH  
 
Adeilad Parry-Williams ([http://maps.google.com/maps/ms?msid=210772143660179858627.0004572877bba7276fad9&msa=0&ll=52.420416,-4.058418&spn=0.008872,0.022724 map]), Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth SY23 3GH  
  
Bydd tri gofod mewn defnydd unwaith eto: Y Stiwdio, Ystafell G38 a'r Cyntedd.
+
Bydd pedwar gofod mewn defnydd: Y Stiwdio, Ystafell G38, Ystafell Ymarfer a'r Cyntedd.
  
 
[[Hacio'r_Iaith_Ionawr_2012#Parcio|Parcio]]
 
[[Hacio'r_Iaith_Ionawr_2012#Parcio|Parcio]]
Llinell 54: Llinell 49:
 
* Caffi Tamed Da
 
* Caffi Tamed Da
 
* Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
 
* Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
 +
* [https://foursquare.com/user/327088/list/gwasanaeth-cymraeg-yn-aberystwyth Rhestr Foursquare o lefydd sydd efo gwasanaeth Cymraeg ar gael yn Aberystwyth]. Croeso i chi ychwanegu ato!
  
Dyma [https://foursquare.com/user/327088/list/gwasanaeth-cymraeg-yn-aberystwyth restr Foursquare] o lefydd sydd efo gwasanaeth Cymraeg ar gael yn Aberystwyth. Croeso i chi ychwanegu ato!
+
===Rhaglen y dydd===
 +
Fel y nodwyd uchod mae trefn arferol BarCamp yn golygu bod rhaglen y dydd yn cael ei benderfynu gan y cyflwynwyr, a hynny ar y diwrnod, ond bydd rhai sesiynau yn cael eu trefnu o flaen llaw.  
  
===Sut allwch chi helpu?===
+
Bydd gweddill y sesiynau yn cael eu trefnu yn ystod slot gyntaf y diwrnod gan roi cyfle i bawb hawlio eu lle.
  
  
====Gwirfoddoli====
+
==== Rheolau BarCamp ====
  
Mae llwyddiant y digwyddiad yn lwyr ddibynnol ar y bobol sy'n dod. Yn wahanol i gynhadleddau arferol y chi sy'n ffurfio'r sesiynau ac yn llywio'r diwrnod. Mae disgwyl i bawbs sy'n dod i wneud rhyw fath o gyfraniad tuag at lwyddiant y digwyddiad, nid jest ista nôl a gwrando.
+
Cer i [[Beth yw'r fformat BarCamp?]]
  
Os nad ydych chi eisiau siarad neu gyflwyno, gallwch helpu drwy:
 
  
* roi cymorth a chyngor ar yr ochr dechnegol
+
====Trefnu'r Dydd====
* hyrwyddo'r digwyddiad trwy flogio, ffilmio, siarad amdano...
 
* helpu gyda rhoi sylw i'r digwyddiad yn y wasg
 
* helpu ar y ddesg groeso/tywys pobol
 
* cymryd rhan ar-lein os nad ydych yn gallu bod yno!
 
  
Dyma [[Hacio'r Iaith - Gwirfoddoli| restr fanwl o'r tasgau sydd angen cymorth gyda nhw]].
+
Byddwn yn defnyddio system ''[http://www.socialtext.net/web2open/index.cgi?the_open_grid Open Grid]'' i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.  
  
====Noddwyr - Diolch yn fawr! ====
+
=====Ystafelloedd=====
  
* Diolch i [http://www.aber.ac.uk Brifysgol Aberystwyth] a [http://www.aber.ac.uk/mercator Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant] am noddi'r lleoliad gwych ac adnoddau technegol
+
Bydd tair prif ystafell ar gael i ni, ond bydd atriwm yr adeilad hefyd ar gael os oes unrhywun eisiau cynnal sesiynau bach mwy anffurfiol. Mae sesiynau ochr yn digwydd mewn coridorau mewn BarCamps eraill felly cyn belled eich bod yn ei nodi ar y Grid i bawb wybod beth sy'n mynd mlaen, ewch amdani!
* Diolch y [http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/Pages/index.aspx Fwrdd yr Iaith Gymraeg] am noddi gan roi £150
 
* Diolch i [http://www.sbx.me/ SbellCheck] am noddi unwaith eto trwy roi gwaith dylunio i Hacio'r Iaith
 
* '''Unrhywun arall isio helpu?''' Dyma [[Hacio'r Iaith - Pa fath o nawdd| pa fath o nawdd rydyn ni'n chwilio amdano]].
 
  
===Rhaglen y dydd===
+
* Bydd y Stiwdio yn fwy addas ar gyfer cyflwyniadau a thrafodaethau panel.
Fel y nodwyd uchod mae trefn arferol BarCamp yn golygu bod rhaglen y dydd yn cael ei benderfynu gan y cyflwynwyr, a hynny ar y diwrnod, ond bydd rhai sesiynau yn cael eu trefnu o flaen llaw.  
+
* Mae G38 yn fwy addas ar gyfer gweithdai, ond mae'n iawn ar gyfer cyflwyniadau hefyd.
 +
* Mae'r Ystafell Ymarfer yn well ar gyfer cyflwyniadau neu drafodaethau panel llai eu maint.
  
Bydd gweddill y sesiynau yn cael eu trefnu yn ystod slot gyntaf y diwrnod gan roi cyfle i bawb hawlio eu lle.
+
=====Hyd Slotiau=====
  
 +
Wnawn ni ddweud fel canllaw bod slotiau siarad/cyflwyno/demo yn '''ddim mwy na 20 munud''' yr un (os ydych chi'n aghytuno, [http://hedyn.net/wici/Sgwrs:Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012 trafodwch yma]). Os oes syniad am weithdy hirach yna gallwn ni osod gofod addas i hynny yn hytrach na defnyddio'r prif ofodau cyflwyno. Dylai hyn olygu bod tua 36 slot posib rhwng y Stiwdio a G38 ddylai fod yn hen ddigon.
  
==== Rheolau BarCamp ====
+
=====Yr Amserlen Wag=====
  
Cer i [[Beth yw'r fformat BarCamp?]]
+
Dyma'r amserlen wag ar gyfer y diwrnod. Paratowch gyflwyniad, panel, gweithdy neu demo a byddwn yn rhoi slot iddo ar y diwrnod. Bydd pawb yn dod at ei gilydd ar gyfer un sesiwn ar y cyd sef yr Haclediad byw.
  
  
====Trefnu'r Dydd====
 
 
Byddwn yn defnyddio system ''[http://www.socialtext.net/web2open/index.cgi?the_open_grid Open Grid]'' i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.
 
 
Bydd dwy brif ystafell ar gael i ni, ond bydd atriwm yr adeilad hefyd ar gael os oes unrhywun eisiau cynnal sesiynau bach mwy anffurfiol. Mae sesiynau ochr yn digwydd mewn coridorau mewn BarCamps eraill felly cyn belled eich bod yn ei nodi ar y Grid i bawb wybod beth sy'n mynd mlaen, ewch amdani!
 
 
[[File:Rhaglen-haciaith2010.jpg|right|frame|Llun o amserlen [http://hedyn.net/hen/doku.php?id=hacio_r_iaith/ionawr2010 Hacio'r Iaith 2010]]]
 
 
{| style="background-color:#ffcccc;" border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
 
{| style="background-color:#ffcccc;" border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
 
! Amser
 
! Amser
! Cyflwyniadau/Paneli (Y Stiwdio)
+
! Y Stiwdio  
! Gweithdai (Yst. G38)
+
! Yst. G38  
! Trafodaethau Bach (Yr Atriwm)
+
! Ystafell Ymarfer
! Arall
+
! Arall / Atriwm
 +
|-
 +
| 09.00-9.20 || colspan="4" | Cyflwyniad agoriadol - be di be yn Hacio'r Iaith? dechrau trefnu sesiynau
 
|-
 
|-
| 09.00-10.00 || colspan="4" | Coffi, croesawu, dechrau trefnu sesiynau
+
| 09.20-10.00 || colspan="4" | Coffi, meddwl am sesiynau, dewis eich slot amser
 
|-
 
|-
| 10.00-11.00 ||  gwag!   ||  gwag! || gwag! || gwag!
+
| 10.00-11.00 ||  Sesiwn 1(a)   ||  Sesiwn 1(b) || Sesiwn 1(c) ||  
 
|-
 
|-
| 11.00-12.00 || gwag! || gwag! || gwag! || gwag!
+
| 11.00-12.00 || Sesiwn 2(a) || Sesiwn 1(b) || Sesiwn 1(c) ||  
 
|-
 
|-
 
| 12.00-13.00 || colspan="4" | Yr Haclediad
 
| 12.00-13.00 || colspan="4" | Yr Haclediad
Llinell 116: Llinell 102:
 
| 13.00-14.00 || colspan="4" | Cinio
 
| 13.00-14.00 || colspan="4" | Cinio
 
|-
 
|-
| 14.00-15.00 || Sesiwn Di-Enw gyda Bryn || gwag! || gwag! || gwag!
+
| 14.00-15.00 || Sesiwn 3(a) || Sesiwn 3(b) || Sesiwn 3(c) ||  
 
|-
 
|-
| 15.00-16.00 || gwag! || gwag! || gwag! || gwag!
+
| 15.00-16.00 || Sesiwn 4(a) || Sesiwn 4(b) || Sesiwn 4(c) ||
 
|-
 
|-
 
| 16.00-16.30 || colspan="4"  | Toriad
 
| 16.00-16.30 || colspan="4"  | Toriad
 
|-
 
|-
| 16.30-17.30 || gwag! ||  gwag! || gwag! || gwag!
+
| 16.30-17.30 || Sesiwn 5(a) ||  Sesiwn 5(b) || Sesiwn 5(c) ||  
 
|-
 
|-
| 17.30-18.30 || gwag! ||  gwag! || gwag! || gwag!
+
| 17.30-18.30 || Sesiwn 6(a) ||  Sesiwn 6(b) || Sesiwn 6(c) ||  
 
|-
 
|-
 
| 18.30-19.00 || colspan="4" | Sesiwn gloi
 
| 18.30-19.00 || colspan="4" | Sesiwn gloi
Llinell 132: Llinell 118:
 
====Sesiynau 'Pendant'====
 
====Sesiynau 'Pendant'====
  
Os ydych chi'n gwybod yn bendant am sesiwn yr hoffech chi ei gynnal yna nodwch y seiswn yma.  
+
Os ydych chi'n gwybod yn bendant am sesiwn yr hoffech chi ei gynnal yna nodwch y sesiwn yma.  
  
 
Mae'n ddefnyddiol gwybod am rai sesiynau o flaen llaw er mwyn cynyddu diddordeb yn y digwyddiad ac er mwyn i bobol allu paratoi. Gallwch nodi amser y slot ar y dydd.
 
Mae'n ddefnyddiol gwybod am rai sesiynau o flaen llaw er mwyn cynyddu diddordeb yn y digwyddiad ac er mwyn i bobol allu paratoi. Gallwch nodi amser y slot ar y dydd.
Llinell 138: Llinell 124:
 
O ran ffurf y sesiynau gallwn nhw fod yn: sgwrs anffurfiol, cyflwyniad unigol, gweityhdy ymarferol, demo, panel, ford gron, fideo ayyb.  
 
O ran ffurf y sesiynau gallwn nhw fod yn: sgwrs anffurfiol, cyflwyniad unigol, gweityhdy ymarferol, demo, panel, ford gron, fideo ayyb.  
  
Rydyn ni'n ceisio trafod a ddylen ni gyfyngu hyd cyfraniadau unigol i 15/20 munud ar hyn o bryd. Buasai unrhyw sylwadau ar hynny yn grêt.
+
* Yr Haclediad - Yn Fyw o Aberystwyth!
 
 
* Yr Haclediad - Yn Fyw o Aberystwyth! (60 munud)
 
 
* S4C 2.0 - Bryn Salisbury
 
* S4C 2.0 - Bryn Salisbury
 
* Sesiwn gloi: be nesa i Hacio'r Iaith? Edrych nol ac edrych mlaen  
 
* Sesiwn gloi: be nesa i Hacio'r Iaith? Edrych nol ac edrych mlaen  
* Taith gorwynt trwy hanes y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg --[[Defnyddiwr:Rhodri.apdyfrig|Rhodri.apdyfrig]] 13:54, 26 Hydref 2011 (BST)
+
* <del>Taith gorwynt trwy hanes y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg</del> Wedi newid hwn rwan i "Bara memyn: memes rhyngrwyd Cymraeg"  --[[Defnyddiwr:Rhodri.apdyfrig|Rhodri.apdyfrig]] 13:54, 26 Hydref 2011 (BST)
 +
* Gweithdy/Demo ar '''gynhyrchu ffilmiau byrion yn defnyddio DSLRs'''. 'Making of: [http://http://vimeo.com/33570778 Brwydr Caerdegog]', gwersi a ddysgwyd, offer a ddefnyddiwyd ayyb... gyda [http://blog.rhysllwyd.com Rhys Llwyd], defnyddiwr Canon 7D a chynhyrchydd y ffilm.
 +
* Cyflwyno canlyniadau ymchwiliad byr ar ddefnydd Twitter gan pobl dwyieithog (2009-2011) - Ian Johnson
 +
* Bydd Lleucu Meinir yn gwneud sesiwn ar Sianel 62 a fideo cymunedol.
 +
* Rhywbeth am y Wicipedia Cymraeg. Denu/cadw cyfranwyr, tips ar olygu, syniadau am erthyglau - Rhys Wynne
 +
* E-gyhoeddi Cymraeg - Delyth Prys
 +
* System Gyfieithu Ar-lein Prifysgol Bangor (gyda chof cyfieithu a chyfieithu peirianyddol Cymraeg) - Gruffudd Prys
 +
* Dadansoddi Twitter, rhai dulliau a chanlyniadau (yn cynnwys trydariadau'n cynnwys 'S4C') [https://docs.google.com/present/edit?id=0AaHuG3i3tfxRZGdqeHdreGJfMjI3ZHM0Y3J6ZjM] --[[Defnyddiwr:Hywelm|Hywelm]] 14:42, 26 Ionawr 2012 (UTC)
 +
* Flachio'r Iaith. Android Cymraeg ar ein ffonau eleni yw'r breuddwyd. Mae'n bosib yn sicr. Dw i'n gwybod y cawson ni sgwrs yn 2011 ond mae ambell i bell wedi digwydd ers hynny. Dw i wedi cyfieithu darnau bach o Android yn y cod. Hefyd dw i wedi bod yn chwarae gydag Android ar fy PC (trwy Eclipse ar Ubuntu) ac mae'n amddangos ffôn bach ciwt ar y sgrin ac yn rhedeg ap bach 'Helo Byd' yn llwyddiannus. W00t! Felly dw i eisiau cynnal sesiwn o weithdy ymarferol, crafu pennau a thrafodaeth (yn hytrach na chyflwyniad taclus) i ddysgu mwy am Android gyda'n gilydd. Efallai bydd y sesiwn o ddiddordeb i bobol sydd yn/eisiau sgwennu aps Android newydd hefyd. --[[Defnyddiwr:Carlmorris|Carlmorris]] 23:07, 26 Ionawr 2012 (UTC)
 +
* Sesiwn DAMAGE: Daniel Glyn a Gethin Thomas yn trafod cefndir eu cynhyrchiad audiorama / awdiolyfr "Yellow Snow"
 +
 
 +
Hefyd, '''ar y prynhawn Gwener''', mae [http://hedyn.net/index.php?title=Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012&diff=next&oldid=2738#Hacio.27r_Methodoleg.2C_Pnawn_Gwener Hacio'r Methodoleg], sy'n agored i bawb.
  
 
====Sesiynau Posib====
 
====Sesiynau Posib====
  
 
Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.
 
Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.
* allai son am syniad fusnes fi, TechCym. Ers misoedd dwi wedi meddwl am sut allai rhoi cymorth i pobol Cymraeg gyda problemau technokeg nhw, ond dwi angen dipyn bach o ymchwil marchnad. [[Defnyddiwr:Markgajones|Markgajones]]
+
* <del>allai son am syniad fusnes fi, TechCym. Ers misoedd dwi wedi meddwl am sut allai rhoi cymorth i pobol Cymraeg gyda problemau technokeg nhw, ond dwi angen dipyn bach o ymchwil marchnad. [[Defnyddiwr:Markgajones|Markgajones]]</del>
* Hefyd, ar y thema Ubuntu, dwi'n hapus i rhedeg gweithdy i ddangos sut i defnyddio Launchpad ar gyfer cyfieuthu Ubuntu, ac yn cofrestru pobol sydd gen ddidordeb i helpu. [[Defnyddiwr:Markgajones|Markgajones]]
+
* Hefyd, ar y thema Ubuntu, dwi'n hapus i rhedeg gweithdy i ddangos sut i defnyddio Launchpad ar gyfer cyfieuthu Ubuntu, ac yn cofrestru pobol sydd gen ddidordeb i helpu, (hefyd, fydd gen i hefyd 50 o ddisgiau Ubuntu 10.04 os mae rhywun eisio trio fe allan tra fod fi a Chris yna.) [[Defnyddiwr:Markgajones|Markgajones]]
* Hoffwn i redeg sesiwn, dw i'n wrthi'n meddwl am syniadau. Dw i'n croesawi awgrymiadau hefyd. --[[Defnyddiwr:Carlmorris|Carlmorris]] 01:52, 30 Hydref 2011 (UTC)
+
* <del>Hoffwn i redeg sesiwn, dw i'n wrthi'n meddwl am syniadau. Dw i'n croesawi awgrymiadau hefyd. --[[Defnyddiwr:Carlmorris|Carlmorris]] 01:52, 30 Hydref 2011 (UTC)</del> gweler Fflachio'r Iaith uchod
* Dwi'n gobeithio gall [http://twitter.com/marshallmedia @marshallmedia] wneud un slot am [http://radiorcymry.com Radio'r Cymry] --[[Defnyddiwr:Rhodri.apdyfrig|Rhodri.apdyfrig]] 10:18, 1 Tachwedd 2011 (UTC)
+
* Dwi'n gobeithio gall [http://twitter.com/marshallmedia @marshallmedia] wneud un slot am [http://radiorcymry.com Radio'r Cymry] --[[Defnyddiwr:Rhodri.apdyfrig|Rhodri.apdyfrig]] 10:18, 1 Tachwedd 2011 (UTC)Mi fydda'i yna! a bendant hoffwn i neud sesiwn ar @radiorcymru [http://twitter.com/marshallmedia @marshallmedia]
 
* Wnaeth Rhys Wynne gynnig sesiwn da [http://haciaith.com/2010/09/30/hacior-iaith-2/comment-page-1/#comment-1830 ar flog Haciaith cyn un llynedd] sef sesiwn "DWI'N CAOLN [PWNC XXX]" - sesiwn quickfire lle ma pobol yn cael 10 munud (ella 5 munud yn ddigon?) i siarad am eu hoff app/meddalwedd/gwefan/syniad/diod feddwol/brid cath ayyb. Fase hwn yn wych dwi'n meddwl. --[[Defnyddiwr:Rhodri.apdyfrig|Rhodri.apdyfrig]] 11:10, 1 Tachwedd 2011 (UTC)
 
* Wnaeth Rhys Wynne gynnig sesiwn da [http://haciaith.com/2010/09/30/hacior-iaith-2/comment-page-1/#comment-1830 ar flog Haciaith cyn un llynedd] sef sesiwn "DWI'N CAOLN [PWNC XXX]" - sesiwn quickfire lle ma pobol yn cael 10 munud (ella 5 munud yn ddigon?) i siarad am eu hoff app/meddalwedd/gwefan/syniad/diod feddwol/brid cath ayyb. Fase hwn yn wych dwi'n meddwl. --[[Defnyddiwr:Rhodri.apdyfrig|Rhodri.apdyfrig]] 11:10, 1 Tachwedd 2011 (UTC)
 +
** [Mae'r teipo yna [http://www.flickr.com/photos/dafydd/5060165199/ ar bwrpas]! :) ]
 +
* Sesiwn yn dangos sut i adeiladu app 'location aware' sy'n defnyddio GPS ar yr iphone i anfon gwahanol media i'r ffôn yn dibynnu ar leoliad y defnyddiwr e.e. sain/cerddoriaeth, fideo, llun, testun. [[Defnyddiwr:Geraintffrancon|Geraintffrancon]]
 +
* Unrhywun efo diddordeb mewn sesiwn Lemmings?  Mae gen i brosiect hacio ar yr hen fersiwn gwreiddiol ar yr A500, sy'n cynnwys level editor, er mwyn i bobl cael chwarae o gwmpas yn creu lefelau eu hun neu jyst chwarae'r gêm...? [[Defnyddiwr:Kinetic|Kinetic]] 18:31, 30 Rhagfyr 2011 (UTC) [wedi ei symud o'r dudalen sgwrs gan --[[Defnyddiwr:Rhodri.apdyfrig|Rhodri.apdyfrig]] 13:41, 2 Ionawr 2012 (UTC)]
 +
** Dw i hefyd yn hapus i sôn ychydig am yr hacio a'r reverse-engineering sydd wedi mynd mewn iddo fo, os di pobol isio clywed hynny! [[Defnyddiwr:Kinetic|Kinetic]] 15:21, 2 Ionawr 2012 (UTC)
 +
*<del> Os oes diddordeb, mae'n bosibl y byddwn yn gallu gwneud sessiwn ar sut i ddefnyddio HTML5 a CSS3 i ddylunio gwefannau ymatebol h.y. gwefannau sydd yn gweithio pa bynnag maint y sgrin - Ffon Symudol, Tablet, PC cyffredin a.y.y.b a sut i ymdopi gyda'r newid mawr yn fordd mae pobl yn ymweld a gwefannau [[Defnyddiwr:Are|AlanEvans]]</del>
 +
*Gallwn i siarad tipyn am y cwrs Cymraeg ar-lein "Say Something in Welsh" (os fydd pawb yn amyneddgar gyda fy Ngymraeg dysgwyr-ish!)  Mae'r cymuned arlein y cwrs yn cryf iawn a mae llawer o pethau 'spin offs' mae cymuned wedi adeiladau o gwmpass y cwrs fel wici, cynlluniau gwersi, Skypio gyda dysgwyr dros y byd, a pethau yn y byd go iawn.  [[Defnyddiwr:Leiafee|Leiafee]]
 +
**Gwych. Diddordeb gyda fi glywed am y 'spin-offs'. Dw in deall bod teimlad cryf o gymuned yn perthyn i'r wefan. --[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] 16:01, 23 Ionawr 2012 (UTC)
 +
*Liciwn i glywed/cymryd rhan mewn trafodaeth am wefannau ''hyper-lleol'' Pynciau posib - posibiliadau, rhwystrau, galw, enghreifftiau o ymarfer da. Falle bydd rhywun o Golwg360 eisiau son am [http://www.golwg360.com/blog/tag/hyper-lleol eu y cynllun nhw]? --[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] 16:01, 23 Ionawr 2012 (UTC)
 +
*Wedi lansio mewnrwyd yn defnyddio SharePoint 2010 - ac sy'n hollol ddwyieithog. O ddiddordeb i'r rhai mwy corfforaethol yn ein mysg, o bosib. Fel arall, rwy'n credu taw Haciaith yw'r lle perffaith i drafod strategaeth newydd ar sicrhau dyfodol ar-lein Cymraeg barhaus, gyfoethog. Mae angen galw am sefydlu "Cyngor Gwe Cymru" - fel chwaer sefydliad i Gyngor Llyfrau Cymru ac ati. Unrhywun yn ffansio cyflwyniad ar y syniad yna? Fel arall, gallen i son am Wordpress Cymraeg - a sut ma adeiladu ar sylfaen Iwan Standley oes yn ol yn galluogi safleoedd pwerus, agored yn ddwyieithog, neu'n uniaith Gymraeg (wele safle ffwrdd a hi [http://peldroed.gruffudd.org/ Futbol de Gabon]). Yn olaf, gyda llai o gysylltiad â iaith yn uniongyrchol, galla i ddangos sut wnes i osod gwasanaeth gweini safleoedd gwe i fyny o gartre - dros broadband, gan ddefnyddio meddalwedd agored. Mwy o bethe eraill yn bosib hefyd. Gofynnwch?  --[[Defnyddiwr:Dewin|Dewin]] 21:31, 24 Ionawr 2012 (UTC)
 +
**Diddordeb mawr gen i mewn trafod dyfodol y Gymraeg ar-lein a strategaethau ar gyfer gwireddu hynny. --[[Defnyddiwr:IwanEv|IwanEv]] 23:40, 24 Ionawr 2012 (UTC)
  
 
===Cofrestru===
 
===Cofrestru===
  
Mae'n bwysig bod pawb sy'n bwriadu dod yn cofrestru ''o flaen llaw'' drwy sgwennu eu henw isod ([http://hedyn.net/index.php?title=Hacio%27r_Iaith_-_Ionawr_2011&action=edit&section=30 mae'n hawdd!]). Fel arall, allwn ni ddim sicrhau y bydd lle i chi ar y diwrnod (a'n bwysicach fyth, rhywbeth i chi fwyta!).  
+
Mae'n bwysig bod pawb sy'n bwriadu dod yn cofrestru ''o flaen llaw'' drwy sgwennu eu henw isod ([http://hedyn.net/index.php?title=Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012&action=edit&section=15 mae'n hawdd!]). Fel arall, allwn ni ddim sicrhau y bydd lle i chi ar y diwrnod (a'n bwysicach fyth, rhywbeth i chi fwyta!).  
  
 
Mae lle i dros 50 o bobol ond os bydd mwy yn cofrestru isod yna bydd angen i ni edrych eto ar y trefniadau ystafell. Bydd yn ddigon hawdd addasu os bydd mwy.
 
Mae lle i dros 50 o bobol ond os bydd mwy yn cofrestru isod yna bydd angen i ni edrych eto ar y trefniadau ystafell. Bydd yn ddigon hawdd addasu os bydd mwy.
  
 
Gallwch hefyd nodi eich bod chi'n dod ar [http://lanyrd.com/2012/haciaith/ Lanyrd]. Mi wnewn ni gopio chi drosodd i'r rhestr hon, ond rydyn ni eisiau annog pobol i gyfrannu at y Wici trefnu gymaint ag sydd bosib hefyd.
 
Gallwch hefyd nodi eich bod chi'n dod ar [http://lanyrd.com/2012/haciaith/ Lanyrd]. Mi wnewn ni gopio chi drosodd i'r rhestr hon, ond rydyn ni eisiau annog pobol i gyfrannu at y Wici trefnu gymaint ag sydd bosib hefyd.
 +
 +
====Cinio ganol dydd====
 +
 +
Er mwyn i ni wybod y niferoedd sydd eisiau cinio yn iawn plis fyddech chi cystal â rhoi eich enw [https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFvbWdTd2lYQ0pjTDdiZnNRYmQ0T2c6MQ yn y ffurflen yma]. Diolch!
  
  
 
====Pwy Sy'n Dod?====
 
====Pwy Sy'n Dod?====
 
<div style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; column-count:2;">
 
<div style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; column-count:2;">
# Rhodri ap Dyfrig [http://apdyfrig.com blog]  [http://twitter.com/Nwdls  Twitter] (diddordebau: fideo amlblatfform, blogio, diwylliant ar-lein, y Gymraeg ar-lein yn gyffredinol!)
+
# Rhodri ap Dyfrig [http://apdyfrig.com blog]  [http://twitter.com/Nwdls  Twitter] (diddordebau: diwylliant rhyngrwyd, y Gymraeg arlein)
 
# [[Defnyddiwr:Carlmorris| Carl Morris]] [http://quixoticquisling.com blog] [http://twitter.com/carlmorris Twitter] (slogan: ''gwell cynnwys slac na chyhoeddusrwydd slic'')
 
# [[Defnyddiwr:Carlmorris| Carl Morris]] [http://quixoticquisling.com blog] [http://twitter.com/carlmorris Twitter] (slogan: ''gwell cynnwys slac na chyhoeddusrwydd slic'')
 
# [[Defynddiwr:Bryns| Bryn Salisbury]] [http://www.randomlyevil.org.uk blog] [http://twitter.com/bryns Twitter] Gîc, Podledwr, Blogiwr a dyn blîn technoleg Cymraeg.
 
# [[Defynddiwr:Bryns| Bryn Salisbury]] [http://www.randomlyevil.org.uk blog] [http://twitter.com/bryns Twitter] Gîc, Podledwr, Blogiwr a dyn blîn technoleg Cymraeg.
Llinell 171: Llinell 180:
 
# Sioned Mills
 
# Sioned Mills
 
# Iestyn Lloyd
 
# Iestyn Lloyd
# Huw Marshall
+
# Huw Marshall [http://www.radiorcymry.com Radio'r Cymry] [http://twitter.com/marshallmedia Twitter]
# Iwan Standley
 
# Dyfrig Jones
 
# Wil Stephens
 
 
# Elin Haf Gruffydd Jones [http://twitter.com/elinhgj  Twitter]  
 
# Elin Haf Gruffydd Jones [http://twitter.com/elinhgj  Twitter]  
 
# Mark Jones [http://twitter.com/welshdragon1987  Twitter] (diddordebau: Blogio, Cymorth Technolog trwy cyfrwng Cymraeg.
 
# Mark Jones [http://twitter.com/welshdragon1987  Twitter] (diddordebau: Blogio, Cymorth Technolog trwy cyfrwng Cymraeg.
Llinell 181: Llinell 187:
 
# Owain Schiavone
 
# Owain Schiavone
 
# Rhys Llwyd [http://twitter.com/rhysllwyd  Twitter] [http://blog.rhysllwyd.com Blog] [http://rhysllwyd.tumblr.com Tumblr] (diddordebau: fod datblygiadau technolegol yn dod a'r gallu i gyfathrebu/darlledu i ddwylo mwy a mwy o bobl)
 
# Rhys Llwyd [http://twitter.com/rhysllwyd  Twitter] [http://blog.rhysllwyd.com Blog] [http://rhysllwyd.tumblr.com Tumblr] (diddordebau: fod datblygiadau technolegol yn dod a'r gallu i gyfathrebu/darlledu i ddwylo mwy a mwy o bobl)
</div>
+
# Elliw Gwawr [http://www.panedachacen.blogspot.com Blog] [http://www.twitter.com/elliwgwawr Twitter]
 +
# Maldwyn Pate (ddiddordeb: dysgu symudol) [http://twitter.com/malpate Twitter]
 +
# Geraint Criddle [http://twitter.com/cridlyn/ Twitter]
 +
# Deian ap Rhisiart
 +
# Euros Evans [http://twitter.com/euros  Twitter] [http://www.permissiontosend.com  Gwefan]
 +
# Tim Phillips
 +
# Mike Roberts
 +
# Aled Mills
 +
# Rhun Llwyd [http://twitter.com/rhunllwyd Twitter] (addysgu, rhaglennu microchips)
 +
# Phil Stead [http://twitter.com/pjstead Twitter]
 +
# Owain Hughes [http://www.btplc.com/Thegroup/BTUKandWorldwide/BTRegions/Wales/BTCymru.htm BT Cymru] [http://twitter.com/carnwyllion Twitter]
 +
# Ian James Johnson [http://twitter.com/ianjamesjohnson Twitter]
 +
# David John Evans [http://twitter.com/davidjohnevans Twitter] [http://djevans.info Blog] (diddordebau: Drupal, Y "We Semantig", archifau, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd ar y We)
 +
# Christopher Griffiths
 +
# Iwan Evans [http://twitter.com/iwanev Twitter]
 +
# Jim Killock [https://twitter.com/#!/jimkillock Twitter] [http://www.openrightsgroup.org/ Open Rights Group]
 +
# Mari Fflur [http://twitter.com/mari_fflur Twitter]
 +
# Rhys Williams
 +
# Rhys Wynne [http://gwenu.com blog]  [http://twitter.com/rhysw1  Twitter] (diddordebau: Y Wicipedia, hyper-lleol, stwff i ddysgwyr Cymraeg)
 +
# Robin Hughes [http://twitter.com/mrrobinhughes  Twitter]
 +
# Aelwyn Williams [http://brocmor.com blog]  [http://twitter.com/kopetatxuri Twitter]
 +
# Nici Beech [http://twitter.com/nici_b. Twitter] (diddordebau: Diwylliant, gŵyliau, bwyd)
 +
# Aled Bartholomew
 +
# Nia Edwards-Behi [http://www.twitter.com/stonecypher Twitter]
 +
# Ivan Baines [http://twitter.com/ifanceinion Twitter]
 +
# Llio Wyn
 +
# David Haylock [https://twitter.com/davidhaylock86 Twitter]
 +
# Leia Fee [http://twitter.com/swanseaITeC Twitter (Gwaith)] [http://twitter.com/leiawelsh Twitter (Fi)] [http://learningwelsh.wordpress.com/ Blog] (Diddordebau - dysgu gyda technoleg)
 +
# Leusa Fflur Llewelyn [https://twitter.com/LeusaFflur Twitter]
 +
# Rhys Miles Thomas [https://twitter.com/RhysMT Twitter] [http://www.cyfle.co.uk/ Cyfle]
 +
# Sioned Clwyd [https://twitter.com/Sioned_Clwyd Twitter]
 +
# Owain Elidir [http://twitter.com/oelidir oelidir]
 +
# Gwydion Gruffudd [http://dewin.net Gwefan]
 +
# Iestyn Hughes [http://www.atgof.co Gwefan]  [http://twitter.com/traedmawr  Trydar]
 +
# Bethan Davies [https://twitter.com/bethdotdee Twitter]
 +
# Euros Jones Evans
 +
# Sara Penrhyn Jones
 +
# Iwan Davies [http://twitter.com/iwan1davies Twitter]
 +
# Dewi Eirig Jones [https://twitter.com/djones7774 Twitter] (Argraffu Digidol)
 +
# Siân Thomas [http://www.telesgop.co.uk/ Telesgôp] [https://twitter.com/#!/sianthomas24 Twitter]
 +
# Rhys Llwyd (Prifysgol Aberystwyth)
 +
# Brendan Kehoe (Prifysgol Aberystwyth)
 +
# Eleanor Silkstone (Prifysgol Aberystwyth)
 +
# Lleucu Meinir [http://twitter.com/Lleucumeinir Twitter]
 +
# Helen Davies (Boomerang / Prifysgol Aberystwyth)
 +
# Neil Taylor (Adran Gyfrifadureg, Prifysgol Aberystwyth) [http://twitter.com/digidol Twitter]
 +
# Beth Roberts [CULT Cymru][http://www.cultcymru.org Gwefan]
 +
# Gareth Madeley [http://twitter.com/Madeley  Twitter] (diddordebau: Batman, PERYGL)
 +
# Sion Richards (Prifysgol Aberystwyth)
 +
# Pete Arnold [http://www.interruptroutine.co.uk/geirfa Gwefan] (diddordebau: meddalwedd i ddysgwyr Cymraeg)
 +
# Maia Jones
 +
# Mari Sion
 +
# Emyr Young (Celfyddydau Golwg)
 +
# Non Tudur (Celfyddydau Golwg)
 +
# Rhys Jones (Prifysgol Aberystwyth)
 +
# Gwydion Lyn
 +
# Daniel Glyn (DAMAGE)
 +
# Gruffudd Prys
 +
# Delyth Prys
 +
# Elis Glynne (Coleg Cymraeg Cenedlaethol) [http://twitter.com/elisglynne Twitter]
 +
# Phil Williams
 +
# Tim Hartley
 +
# Menna Machreth [http://twitter.com/menna Twitter]
 +
# Gethin Thomas (DAMAGE)
 +
# Lefi Gruffudd (Y Lolfa)
  
 
====Methu Dod====
 
====Methu Dod====
  
 +
Symudwch eich enw i'r rhestr isod os nad ydych chi'n gallu dod am unrhyw reswm:
 +
 +
<div style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; column-count:2;">
 +
* Iwan Standley
 +
* Wil Stephens
 +
* [[Defnyddiwr:illtud|Illtud Daniel]]
 +
* Pete Telfer - [http://www.culturecolony.com Y Wladfa Newydd] [http://twitter.com/ywladfanewydd  Twitter]
 +
* Daniel Cunliffe [http://twitter.com/shiftlanguage Twitter]
 +
* Geraint Ffrancon [http://twitter.com/ffrancon  Twitter] [http://www.ffrancon.net  Gwefan]
 +
* Huw Owen
 +
* Jeremy Evas
 +
* Mei Gwilym (gutted!) [http://twitter.com/meigwilym Twitter]
 +
* Alan Rhys Evans (Tîm Gwe Prifysgol Aberystwyth) [https://plus.google.com/105869566328183657306/posts//p/pub Google+](Ymddiheuriadau - gobeithio flwyddyn nesaf)
 +
* Dyfrig Jones
 +
* Dafydd Francis [http://twitter.com/Afal Twitter]
 +
* Anwen Roberts (hefyd yn gutted!) [http://twitter.com/aniwen Twitter @aniwen] | [http://twitter.com/draenogdesign Twitter @draenogdesign]
 +
* Llinos Lanini [http://www.twitter.com/llinoslanini Twitter] [http://www.llinoslaanini.com Gwefan]
 +
* Colin Nosworthy [http://twitter.com/colinnosworthy Twitter] [http://www.shwmae.com Shwmae]
 +
* Tref
 +
</div>
  
 
====Trefnwyr====
 
====Trefnwyr====
  
 
Mae lot o bobol wedi tynnu at ei gilydd i gyd-drefnu'r digwyddiad, ond os oes ganddoch chi gwestiwn penodol am yr elfennau gweinyddol neu o'r wasg ag eisiau rhywun i siarad yna gallwch chi gysylltu a Rhodri ap Dyfrig, Carl Morris neu Rhys Wynne (manylion cyswllt ar gael trwy'r dolenni uchod).
 
Mae lot o bobol wedi tynnu at ei gilydd i gyd-drefnu'r digwyddiad, ond os oes ganddoch chi gwestiwn penodol am yr elfennau gweinyddol neu o'r wasg ag eisiau rhywun i siarad yna gallwch chi gysylltu a Rhodri ap Dyfrig, Carl Morris neu Rhys Wynne (manylion cyswllt ar gael trwy'r dolenni uchod).
 +
 +
===Sut allwch chi helpu?===
 +
 +
 +
====Gwirfoddoli====
 +
 +
Mae llwyddiant y digwyddiad yn lwyr ddibynnol ar y bobol sy'n dod. Yn wahanol i gynhadleddau arferol y chi sy'n ffurfio'r sesiynau ac yn llywio'r diwrnod. Mae disgwyl i bawbs sy'n dod i wneud rhyw fath o gyfraniad tuag at lwyddiant y digwyddiad, nid jest ista nôl a gwrando.
 +
 +
Os nad ydych chi eisiau siarad neu gyflwyno, gallwch helpu drwy:
 +
 +
* roi cymorth a chyngor ar yr ochr dechnegol
 +
* hyrwyddo'r digwyddiad trwy flogio, ffilmio, siarad amdano...
 +
* helpu gyda rhoi sylw i'r digwyddiad yn y wasg
 +
* helpu ar y ddesg groeso/tywys pobol
 +
* cymryd rhan ar-lein os nad ydych yn gallu bod yno!
 +
 +
Dyma [[Hacio'r Iaith - Gwirfoddoli| restr fanwl o'r tasgau sydd angen cymorth gyda nhw]].
 +
 +
====Noddwyr - Diolch yn fawr! ====
 +
 +
* Diolch i [http://www.aber.ac.uk Brifysgol Aberystwyth] a [http://www.aber.ac.uk/mercator Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant] am noddi'r lleoliad gwych ac adnoddau technegol
 +
* Diolch y [http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/Pages/index.aspx Fwrdd yr Iaith Gymraeg] am noddi gan roi £150 tuag at y cinio.
 +
* Diolch i [http://www.sbx.me/ SbellCheck] am noddi unwaith eto trwy roi gwaith dylunio i Hacio'r Iaith
 +
* Diolch i [http://s4c.co.uk S4C] am noddi gan roi £200 tuag at y cinio.
 +
* '''Unrhywun arall isio helpu?''' Dyma [[Hacio'r Iaith - Pa fath o nawdd| pa fath o nawdd rydyn ni'n chwilio amdano]].
  
 
===Hyrwyddo===
 
===Hyrwyddo===
Llinell 196: Llinell 311:
 
'''#haciaith''' yw tag swyddogol y digwyddiad. Defnyddwich o ym mhob cofnod blog, tweet, llun, fideo am y digwyddiad a byddwn ni'n gallu dilyn y drafodaeth.
 
'''#haciaith''' yw tag swyddogol y digwyddiad. Defnyddwich o ym mhob cofnod blog, tweet, llun, fideo am y digwyddiad a byddwn ni'n gallu dilyn y drafodaeth.
  
====Pwy sy'n blogio? / Sylw yn y Wasg====
+
====Cyhoeddusrwydd a'r Wasg====
 
 
Rhowch gofnod o bob blog sy'n sôn am y digwyddiad yn y rhestr hon:
 
  
 +
Cer i [[Hacio'r Iaith Ionawr 2012 - Trefnu cyhoeddusrwydd a'r wasg|Trefnu cyhoeddusrwydd a'r wasg]]
  
 
===Swper Nos Wener===
 
===Swper Nos Wener===
  
Roedd sawl un yn aros dros nos yn Aberystwyth y llynedd felly aethon ni allan am gyri. Roedd yn ddechrau gwych i'r diwrnod canlynol. Felly pam lai gwneuyd yr un peth eto. Hacio'r Cyri.  
+
Roedd sawl un yn aros dros nos yn Aberystwyth y llynedd felly aethon ni allan am gyri. Roedd yn ddechrau gwych i'r diwrnod canlynol. Felly pam lai gwneud yr un peth eto. Hacio'r Cyri.  
  
Bydd bwrdd wedi ei archebu ym Mwyty Shilam (ger yr orsaf) am 7.30pm. Rhowch eich enw isod os ydych chi eisiau cadw lle.  
+
Mae bwrdd wedi ei archebu ym Mwyty Shilam (ger yr orsaf) am 7.00 AMSER NEWYDD (er mwyn cyrraedd y gig isod)--[[Defnyddiwr:Elinhgj|Elinhgj]] 18:04, 18 Ionawr 2012 (UTC). Rhowch eich enw isod os ydych chi eisiau cadw lle. Dim ond lle i 25 sydd yn y stafell sydd wedi ei archebu felly gwnewch yn siwr eich bod yn cael lle.  
  
 
# elinhgj
 
# elinhgj
# rhodri ap dyfrig
+
# Rhodri ap Dyfrig
 
# Sioned Mills
 
# Sioned Mills
 +
# Maldwyn Pate
 +
# Aled Mills
 +
# Elliw Gwawr
 +
# Carl Morris
 +
# Christopher Griffiths
 +
# Bryn Salisbury
 +
# Ivan Baines
 +
# Rhys Wynne
 +
# Ian Johnson
 +
# Mark Jones
 +
# Dewi Eirig Jones
 +
# Rhun Llwyd
 +
# Gareth Madeley
 +
# Iestyn Lloyd (Cyri Haciaith Virgin)
 +
# Leia Fee
 +
# Huw Marshall
 +
# Phil Williams
 +
# Tim Hartley
 +
# Huw Marshall
 +
 +
Mae yna gig gyda Y Niwl a Sen Segur mlaen yn y [http://twitter.com/llewduboi Llew Du] y noson honno. [https://www.facebook.com/events/200678680026055/ Digwyddiad Facebook y gig].
 +
 +
===Hacio'r Methodoleg, Pnawn Gwener===
 +
Y tro yma yn Hacio'r Iaith, mi fydd yna sesiwn ychwanegol a phenodol ar y pnawn Gwener wedi ei hanelu at fyfyrwyr ymchwil ac arolygwyr/ymchwilwyr academaidd i gael cyfle i drafod methodolegau ar gyfer ymchwil academaidd ym meysydd y cyfryngau digidol (a’r iaith Gymraeg). Rhwng 2.30pm a 4.30pm yn Adeilad Parry Williams (Ystafell Seminar 3 ar y llawr gwaelod). Croeso i bawb, does dim rhaid bod yn academydd/myfyriwr PhD. Croeso i chi ddod â'ch problemau methodolegol yma! --[[Defnyddiwr:Elinhgj|Elinhgj]] 17:34, 14 Ionawr 2012 (UTC)
  
 
===Ble i aros?===
 
===Ble i aros?===
Llinell 221: Llinell 359:
 
== English translation ==
 
== English translation ==
  
[http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=cy&tl=en&u=http%3A%2F%2Fhedyn.net%2Fwici%2FHacio%2527r_Iaith_-_Ionawr_2011 Here's a rough machine translation of this page into English. And it is rough.]
+
[http://translate.google.com/translate?sl=cy&tl=en&js=n&prev=_t&hl=cy&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fhedyn.net%2Fwici%2FHacio%2527r_Iaith_Ionawr_2012 Here's a rough machine translation of this page into English. And it is rough.]
 +
 
 +
[[Categori:Hacio'r Iaith]]

Y diwygiad cyfredol, am 13:58, 28 Medi 2017

Mae Hacio'r Iaith wedi'i drefnu gan wirfoddolwyr ar y cyd gyda Phrifysgol Aberystwyth a Sefydliad Mercator ar gyfer Cyfryngau, Ieithoedd a Diwylliant


Croeso! Dyma sut i gyfrannu at y Wici yma...

Er mwyn ysgrifennu ar wici Hedyn / Hacio'r Iaith rhaid i chi gofrestru yma fel aelod o'r wici. Mae hyn yn atal sbambots digywilydd rhag sarnu'r dudalen.

Peidiwch bod ofn golygu'r dudalen, ond triwch roi eich llofnod wrth unrhyw olygiad neu ychwanegiad fel ein bod yn gwybod pwy ydych chi.

Os ydych yn bwriadu mynychu Hacio'r Iaith 2012, cofiwch gofrestru.

Beth yw Hacio'r Iaith?

Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema technoleg, y we ac iaith.

Dyma boster y digwyddiad gan Iestyn.

Cyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae'n gynhadledd agored am ei fod yn cael ei drefnu ar sail egwyddor open source. Mae hyn yn golygu bod cyfle i unrhywun ddod, am ddim, a chyflwyno am bwnc o'u dewis nhw (yn ddibynnol ar sicrhau slot amser). Mae wedi ei drefnu ar sail digwyddiadau BarCamp, sydd yn anffurfiol iawn, lle caiff trefn y dydd yn cael ei benderfynu gan y siaradwyr.

Mae croeso i chi gyflwyno am be bynnag da chi isio, ond mae'r pwyslais ar gyfrannu nid eistedd nol a gwrando. Chydig yn bryderus? Darllenwch hwn.

Peidiwch anghofio hefyd am y blog grŵp Hacio'r Iaith fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a lle arall i drafod wrth i'r diwrnod nesau.

Pryd mae o?

Nos Wener, 27 Ionawr 2012

Dydd Sadwrn, 28 Ionawr 2012

 • Amser: 9yb i tua 7yh
 • 7yh--> y dafarn

Ble mae'n cael ei gynnal?

Adeilad Parry-Williams (map), Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth SY23 3GH

Bydd pedwar gofod mewn defnydd: Y Stiwdio, Ystafell G38, Ystafell Ymarfer a'r Cyntedd.

Parcio

Adnoddau eraill cyfagos

Rhaglen y dydd

Fel y nodwyd uchod mae trefn arferol BarCamp yn golygu bod rhaglen y dydd yn cael ei benderfynu gan y cyflwynwyr, a hynny ar y diwrnod, ond bydd rhai sesiynau yn cael eu trefnu o flaen llaw.

Bydd gweddill y sesiynau yn cael eu trefnu yn ystod slot gyntaf y diwrnod gan roi cyfle i bawb hawlio eu lle.


Rheolau BarCamp

Cer i Beth yw'r fformat BarCamp?


Trefnu'r Dydd

Byddwn yn defnyddio system Open Grid i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.

Ystafelloedd

Bydd tair prif ystafell ar gael i ni, ond bydd atriwm yr adeilad hefyd ar gael os oes unrhywun eisiau cynnal sesiynau bach mwy anffurfiol. Mae sesiynau ochr yn digwydd mewn coridorau mewn BarCamps eraill felly cyn belled eich bod yn ei nodi ar y Grid i bawb wybod beth sy'n mynd mlaen, ewch amdani!

 • Bydd y Stiwdio yn fwy addas ar gyfer cyflwyniadau a thrafodaethau panel.
 • Mae G38 yn fwy addas ar gyfer gweithdai, ond mae'n iawn ar gyfer cyflwyniadau hefyd.
 • Mae'r Ystafell Ymarfer yn well ar gyfer cyflwyniadau neu drafodaethau panel llai eu maint.
Hyd Slotiau

Wnawn ni ddweud fel canllaw bod slotiau siarad/cyflwyno/demo yn ddim mwy na 20 munud yr un (os ydych chi'n aghytuno, trafodwch yma). Os oes syniad am weithdy hirach yna gallwn ni osod gofod addas i hynny yn hytrach na defnyddio'r prif ofodau cyflwyno. Dylai hyn olygu bod tua 36 slot posib rhwng y Stiwdio a G38 ddylai fod yn hen ddigon.

Yr Amserlen Wag

Dyma'r amserlen wag ar gyfer y diwrnod. Paratowch gyflwyniad, panel, gweithdy neu demo a byddwn yn rhoi slot iddo ar y diwrnod. Bydd pawb yn dod at ei gilydd ar gyfer un sesiwn ar y cyd sef yr Haclediad byw.


Amser Y Stiwdio Yst. G38 Ystafell Ymarfer Arall / Atriwm
09.00-9.20 Cyflwyniad agoriadol - be di be yn Hacio'r Iaith? dechrau trefnu sesiynau
09.20-10.00 Coffi, meddwl am sesiynau, dewis eich slot amser
10.00-11.00 Sesiwn 1(a) Sesiwn 1(b) Sesiwn 1(c)
11.00-12.00 Sesiwn 2(a) Sesiwn 1(b) Sesiwn 1(c)
12.00-13.00 Yr Haclediad
13.00-14.00 Cinio
14.00-15.00 Sesiwn 3(a) Sesiwn 3(b) Sesiwn 3(c)
15.00-16.00 Sesiwn 4(a) Sesiwn 4(b) Sesiwn 4(c)
16.00-16.30 Toriad
16.30-17.30 Sesiwn 5(a) Sesiwn 5(b) Sesiwn 5(c)
17.30-18.30 Sesiwn 6(a) Sesiwn 6(b) Sesiwn 6(c)
18.30-19.00 Sesiwn gloi

Sesiynau 'Pendant'

Os ydych chi'n gwybod yn bendant am sesiwn yr hoffech chi ei gynnal yna nodwch y sesiwn yma.

Mae'n ddefnyddiol gwybod am rai sesiynau o flaen llaw er mwyn cynyddu diddordeb yn y digwyddiad ac er mwyn i bobol allu paratoi. Gallwch nodi amser y slot ar y dydd.

O ran ffurf y sesiynau gallwn nhw fod yn: sgwrs anffurfiol, cyflwyniad unigol, gweityhdy ymarferol, demo, panel, ford gron, fideo ayyb.

 • Yr Haclediad - Yn Fyw o Aberystwyth!
 • S4C 2.0 - Bryn Salisbury
 • Sesiwn gloi: be nesa i Hacio'r Iaith? Edrych nol ac edrych mlaen
 • Taith gorwynt trwy hanes y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg Wedi newid hwn rwan i "Bara memyn: memes rhyngrwyd Cymraeg" --Rhodri.apdyfrig 13:54, 26 Hydref 2011 (BST)
 • Gweithdy/Demo ar gynhyrchu ffilmiau byrion yn defnyddio DSLRs. 'Making of: Brwydr Caerdegog', gwersi a ddysgwyd, offer a ddefnyddiwyd ayyb... gyda Rhys Llwyd, defnyddiwr Canon 7D a chynhyrchydd y ffilm.
 • Cyflwyno canlyniadau ymchwiliad byr ar ddefnydd Twitter gan pobl dwyieithog (2009-2011) - Ian Johnson
 • Bydd Lleucu Meinir yn gwneud sesiwn ar Sianel 62 a fideo cymunedol.
 • Rhywbeth am y Wicipedia Cymraeg. Denu/cadw cyfranwyr, tips ar olygu, syniadau am erthyglau - Rhys Wynne
 • E-gyhoeddi Cymraeg - Delyth Prys
 • System Gyfieithu Ar-lein Prifysgol Bangor (gyda chof cyfieithu a chyfieithu peirianyddol Cymraeg) - Gruffudd Prys
 • Dadansoddi Twitter, rhai dulliau a chanlyniadau (yn cynnwys trydariadau'n cynnwys 'S4C') [1] --Hywelm 14:42, 26 Ionawr 2012 (UTC)
 • Flachio'r Iaith. Android Cymraeg ar ein ffonau eleni yw'r breuddwyd. Mae'n bosib yn sicr. Dw i'n gwybod y cawson ni sgwrs yn 2011 ond mae ambell i bell wedi digwydd ers hynny. Dw i wedi cyfieithu darnau bach o Android yn y cod. Hefyd dw i wedi bod yn chwarae gydag Android ar fy PC (trwy Eclipse ar Ubuntu) ac mae'n amddangos ffôn bach ciwt ar y sgrin ac yn rhedeg ap bach 'Helo Byd' yn llwyddiannus. W00t! Felly dw i eisiau cynnal sesiwn o weithdy ymarferol, crafu pennau a thrafodaeth (yn hytrach na chyflwyniad taclus) i ddysgu mwy am Android gyda'n gilydd. Efallai bydd y sesiwn o ddiddordeb i bobol sydd yn/eisiau sgwennu aps Android newydd hefyd. --Carlmorris 23:07, 26 Ionawr 2012 (UTC)
 • Sesiwn DAMAGE: Daniel Glyn a Gethin Thomas yn trafod cefndir eu cynhyrchiad audiorama / awdiolyfr "Yellow Snow"

Hefyd, ar y prynhawn Gwener, mae Hacio'r Methodoleg, sy'n agored i bawb.

Sesiynau Posib

Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.

 • allai son am syniad fusnes fi, TechCym. Ers misoedd dwi wedi meddwl am sut allai rhoi cymorth i pobol Cymraeg gyda problemau technokeg nhw, ond dwi angen dipyn bach o ymchwil marchnad. Markgajones
 • Hefyd, ar y thema Ubuntu, dwi'n hapus i rhedeg gweithdy i ddangos sut i defnyddio Launchpad ar gyfer cyfieuthu Ubuntu, ac yn cofrestru pobol sydd gen ddidordeb i helpu, (hefyd, fydd gen i hefyd 50 o ddisgiau Ubuntu 10.04 os mae rhywun eisio trio fe allan tra fod fi a Chris yna.) Markgajones
 • Hoffwn i redeg sesiwn, dw i'n wrthi'n meddwl am syniadau. Dw i'n croesawi awgrymiadau hefyd. --Carlmorris 01:52, 30 Hydref 2011 (UTC) gweler Fflachio'r Iaith uchod
 • Dwi'n gobeithio gall @marshallmedia wneud un slot am Radio'r Cymry --Rhodri.apdyfrig 10:18, 1 Tachwedd 2011 (UTC)Mi fydda'i yna! a bendant hoffwn i neud sesiwn ar @radiorcymru @marshallmedia
 • Wnaeth Rhys Wynne gynnig sesiwn da ar flog Haciaith cyn un llynedd sef sesiwn "DWI'N CAOLN [PWNC XXX]" - sesiwn quickfire lle ma pobol yn cael 10 munud (ella 5 munud yn ddigon?) i siarad am eu hoff app/meddalwedd/gwefan/syniad/diod feddwol/brid cath ayyb. Fase hwn yn wych dwi'n meddwl. --Rhodri.apdyfrig 11:10, 1 Tachwedd 2011 (UTC)
 • Sesiwn yn dangos sut i adeiladu app 'location aware' sy'n defnyddio GPS ar yr iphone i anfon gwahanol media i'r ffôn yn dibynnu ar leoliad y defnyddiwr e.e. sain/cerddoriaeth, fideo, llun, testun. Geraintffrancon
 • Unrhywun efo diddordeb mewn sesiwn Lemmings? Mae gen i brosiect hacio ar yr hen fersiwn gwreiddiol ar yr A500, sy'n cynnwys level editor, er mwyn i bobl cael chwarae o gwmpas yn creu lefelau eu hun neu jyst chwarae'r gêm...? Kinetic 18:31, 30 Rhagfyr 2011 (UTC) [wedi ei symud o'r dudalen sgwrs gan --Rhodri.apdyfrig 13:41, 2 Ionawr 2012 (UTC)]
  • Dw i hefyd yn hapus i sôn ychydig am yr hacio a'r reverse-engineering sydd wedi mynd mewn iddo fo, os di pobol isio clywed hynny! Kinetic 15:21, 2 Ionawr 2012 (UTC)
 • Os oes diddordeb, mae'n bosibl y byddwn yn gallu gwneud sessiwn ar sut i ddefnyddio HTML5 a CSS3 i ddylunio gwefannau ymatebol h.y. gwefannau sydd yn gweithio pa bynnag maint y sgrin - Ffon Symudol, Tablet, PC cyffredin a.y.y.b a sut i ymdopi gyda'r newid mawr yn fordd mae pobl yn ymweld a gwefannau AlanEvans
 • Gallwn i siarad tipyn am y cwrs Cymraeg ar-lein "Say Something in Welsh" (os fydd pawb yn amyneddgar gyda fy Ngymraeg dysgwyr-ish!) Mae'r cymuned arlein y cwrs yn cryf iawn a mae llawer o pethau 'spin offs' mae cymuned wedi adeiladau o gwmpass y cwrs fel wici, cynlluniau gwersi, Skypio gyda dysgwyr dros y byd, a pethau yn y byd go iawn. Leiafee
  • Gwych. Diddordeb gyda fi glywed am y 'spin-offs'. Dw in deall bod teimlad cryf o gymuned yn perthyn i'r wefan. --Rhyswynne 16:01, 23 Ionawr 2012 (UTC)
 • Liciwn i glywed/cymryd rhan mewn trafodaeth am wefannau hyper-lleol Pynciau posib - posibiliadau, rhwystrau, galw, enghreifftiau o ymarfer da. Falle bydd rhywun o Golwg360 eisiau son am eu y cynllun nhw? --Rhyswynne 16:01, 23 Ionawr 2012 (UTC)
 • Wedi lansio mewnrwyd yn defnyddio SharePoint 2010 - ac sy'n hollol ddwyieithog. O ddiddordeb i'r rhai mwy corfforaethol yn ein mysg, o bosib. Fel arall, rwy'n credu taw Haciaith yw'r lle perffaith i drafod strategaeth newydd ar sicrhau dyfodol ar-lein Cymraeg barhaus, gyfoethog. Mae angen galw am sefydlu "Cyngor Gwe Cymru" - fel chwaer sefydliad i Gyngor Llyfrau Cymru ac ati. Unrhywun yn ffansio cyflwyniad ar y syniad yna? Fel arall, gallen i son am Wordpress Cymraeg - a sut ma adeiladu ar sylfaen Iwan Standley oes yn ol yn galluogi safleoedd pwerus, agored yn ddwyieithog, neu'n uniaith Gymraeg (wele safle ffwrdd a hi Futbol de Gabon). Yn olaf, gyda llai o gysylltiad â iaith yn uniongyrchol, galla i ddangos sut wnes i osod gwasanaeth gweini safleoedd gwe i fyny o gartre - dros broadband, gan ddefnyddio meddalwedd agored. Mwy o bethe eraill yn bosib hefyd. Gofynnwch? --Dewin 21:31, 24 Ionawr 2012 (UTC)
  • Diddordeb mawr gen i mewn trafod dyfodol y Gymraeg ar-lein a strategaethau ar gyfer gwireddu hynny. --IwanEv 23:40, 24 Ionawr 2012 (UTC)

Cofrestru

Mae'n bwysig bod pawb sy'n bwriadu dod yn cofrestru o flaen llaw drwy sgwennu eu henw isod (mae'n hawdd!). Fel arall, allwn ni ddim sicrhau y bydd lle i chi ar y diwrnod (a'n bwysicach fyth, rhywbeth i chi fwyta!).

Mae lle i dros 50 o bobol ond os bydd mwy yn cofrestru isod yna bydd angen i ni edrych eto ar y trefniadau ystafell. Bydd yn ddigon hawdd addasu os bydd mwy.

Gallwch hefyd nodi eich bod chi'n dod ar Lanyrd. Mi wnewn ni gopio chi drosodd i'r rhestr hon, ond rydyn ni eisiau annog pobol i gyfrannu at y Wici trefnu gymaint ag sydd bosib hefyd.

Cinio ganol dydd

Er mwyn i ni wybod y niferoedd sydd eisiau cinio yn iawn plis fyddech chi cystal â rhoi eich enw yn y ffurflen yma. Diolch!


Pwy Sy'n Dod?

 1. Rhodri ap Dyfrig blog Twitter (diddordebau: diwylliant rhyngrwyd, y Gymraeg arlein)
 2. Carl Morris blog Twitter (slogan: gwell cynnwys slac na chyhoeddusrwydd slic)
 3. Bryn Salisbury blog Twitter Gîc, Podledwr, Blogiwr a dyn blîn technoleg Cymraeg.
 4. Gareth Morlais [2] Twitter (diddordebau: straeon digidol, heiprlleol, darlledu)
 5. Sioned Mills
 6. Iestyn Lloyd
 7. Huw Marshall Radio'r Cymry Twitter
 8. Elin Haf Gruffydd Jones Twitter
 9. Mark Jones Twitter (diddordebau: Blogio, Cymorth Technolog trwy cyfrwng Cymraeg.
 10. Hywel Jones Twitter (diddordebau: dadansoddi, data)
 11. Telsa Gwynne
 12. Owain Schiavone
 13. Rhys Llwyd Twitter Blog Tumblr (diddordebau: fod datblygiadau technolegol yn dod a'r gallu i gyfathrebu/darlledu i ddwylo mwy a mwy o bobl)
 14. Elliw Gwawr Blog Twitter
 15. Maldwyn Pate (ddiddordeb: dysgu symudol) Twitter
 16. Geraint Criddle Twitter
 17. Deian ap Rhisiart
 18. Euros Evans Twitter Gwefan
 19. Tim Phillips
 20. Mike Roberts
 21. Aled Mills
 22. Rhun Llwyd Twitter (addysgu, rhaglennu microchips)
 23. Phil Stead Twitter
 24. Owain Hughes BT Cymru Twitter
 25. Ian James Johnson Twitter
 26. David John Evans Twitter Blog (diddordebau: Drupal, Y "We Semantig", archifau, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd ar y We)
 27. Christopher Griffiths
 28. Iwan Evans Twitter
 29. Jim Killock Twitter Open Rights Group
 30. Mari Fflur Twitter
 31. Rhys Williams
 32. Rhys Wynne blog Twitter (diddordebau: Y Wicipedia, hyper-lleol, stwff i ddysgwyr Cymraeg)
 33. Robin Hughes Twitter
 34. Aelwyn Williams blog Twitter
 35. Nici Beech Twitter (diddordebau: Diwylliant, gŵyliau, bwyd)
 36. Aled Bartholomew
 37. Nia Edwards-Behi Twitter
 38. Ivan Baines Twitter
 39. Llio Wyn
 40. David Haylock Twitter
 41. Leia Fee Twitter (Gwaith) Twitter (Fi) Blog (Diddordebau - dysgu gyda technoleg)
 42. Leusa Fflur Llewelyn Twitter
 43. Rhys Miles Thomas Twitter Cyfle
 44. Sioned Clwyd Twitter
 45. Owain Elidir oelidir
 46. Gwydion Gruffudd Gwefan
 47. Iestyn Hughes Gwefan Trydar
 48. Bethan Davies Twitter
 49. Euros Jones Evans
 50. Sara Penrhyn Jones
 51. Iwan Davies Twitter
 52. Dewi Eirig Jones Twitter (Argraffu Digidol)
 53. Siân Thomas Telesgôp Twitter
 54. Rhys Llwyd (Prifysgol Aberystwyth)
 55. Brendan Kehoe (Prifysgol Aberystwyth)
 56. Eleanor Silkstone (Prifysgol Aberystwyth)
 57. Lleucu Meinir Twitter
 58. Helen Davies (Boomerang / Prifysgol Aberystwyth)
 59. Neil Taylor (Adran Gyfrifadureg, Prifysgol Aberystwyth) Twitter
 60. Beth Roberts [CULT Cymru]Gwefan
 61. Gareth Madeley Twitter (diddordebau: Batman, PERYGL)
 62. Sion Richards (Prifysgol Aberystwyth)
 63. Pete Arnold Gwefan (diddordebau: meddalwedd i ddysgwyr Cymraeg)
 64. Maia Jones
 65. Mari Sion
 66. Emyr Young (Celfyddydau Golwg)
 67. Non Tudur (Celfyddydau Golwg)
 68. Rhys Jones (Prifysgol Aberystwyth)
 69. Gwydion Lyn
 70. Daniel Glyn (DAMAGE)
 71. Gruffudd Prys
 72. Delyth Prys
 73. Elis Glynne (Coleg Cymraeg Cenedlaethol) Twitter
 74. Phil Williams
 75. Tim Hartley
 76. Menna Machreth Twitter
 77. Gethin Thomas (DAMAGE)
 78. Lefi Gruffudd (Y Lolfa)

Methu Dod

Symudwch eich enw i'r rhestr isod os nad ydych chi'n gallu dod am unrhyw reswm:

Trefnwyr

Mae lot o bobol wedi tynnu at ei gilydd i gyd-drefnu'r digwyddiad, ond os oes ganddoch chi gwestiwn penodol am yr elfennau gweinyddol neu o'r wasg ag eisiau rhywun i siarad yna gallwch chi gysylltu a Rhodri ap Dyfrig, Carl Morris neu Rhys Wynne (manylion cyswllt ar gael trwy'r dolenni uchod).

Sut allwch chi helpu?

Gwirfoddoli

Mae llwyddiant y digwyddiad yn lwyr ddibynnol ar y bobol sy'n dod. Yn wahanol i gynhadleddau arferol y chi sy'n ffurfio'r sesiynau ac yn llywio'r diwrnod. Mae disgwyl i bawbs sy'n dod i wneud rhyw fath o gyfraniad tuag at lwyddiant y digwyddiad, nid jest ista nôl a gwrando.

Os nad ydych chi eisiau siarad neu gyflwyno, gallwch helpu drwy:

 • roi cymorth a chyngor ar yr ochr dechnegol
 • hyrwyddo'r digwyddiad trwy flogio, ffilmio, siarad amdano...
 • helpu gyda rhoi sylw i'r digwyddiad yn y wasg
 • helpu ar y ddesg groeso/tywys pobol
 • cymryd rhan ar-lein os nad ydych yn gallu bod yno!

Dyma restr fanwl o'r tasgau sydd angen cymorth gyda nhw.

Noddwyr - Diolch yn fawr!

Hyrwyddo

Tagiau

#haciaith yw tag swyddogol y digwyddiad. Defnyddwich o ym mhob cofnod blog, tweet, llun, fideo am y digwyddiad a byddwn ni'n gallu dilyn y drafodaeth.

Cyhoeddusrwydd a'r Wasg

Cer i Trefnu cyhoeddusrwydd a'r wasg

Swper Nos Wener

Roedd sawl un yn aros dros nos yn Aberystwyth y llynedd felly aethon ni allan am gyri. Roedd yn ddechrau gwych i'r diwrnod canlynol. Felly pam lai gwneud yr un peth eto. Hacio'r Cyri.

Mae bwrdd wedi ei archebu ym Mwyty Shilam (ger yr orsaf) am 7.00 AMSER NEWYDD (er mwyn cyrraedd y gig isod)--Elinhgj 18:04, 18 Ionawr 2012 (UTC). Rhowch eich enw isod os ydych chi eisiau cadw lle. Dim ond lle i 25 sydd yn y stafell sydd wedi ei archebu felly gwnewch yn siwr eich bod yn cael lle.

 1. elinhgj
 2. Rhodri ap Dyfrig
 3. Sioned Mills
 4. Maldwyn Pate
 5. Aled Mills
 6. Elliw Gwawr
 7. Carl Morris
 8. Christopher Griffiths
 9. Bryn Salisbury
 10. Ivan Baines
 11. Rhys Wynne
 12. Ian Johnson
 13. Mark Jones
 14. Dewi Eirig Jones
 15. Rhun Llwyd
 16. Gareth Madeley
 17. Iestyn Lloyd (Cyri Haciaith Virgin)
 18. Leia Fee
 19. Huw Marshall
 20. Phil Williams
 21. Tim Hartley
 22. Huw Marshall

Mae yna gig gyda Y Niwl a Sen Segur mlaen yn y Llew Du y noson honno. Digwyddiad Facebook y gig.

Hacio'r Methodoleg, Pnawn Gwener

Y tro yma yn Hacio'r Iaith, mi fydd yna sesiwn ychwanegol a phenodol ar y pnawn Gwener wedi ei hanelu at fyfyrwyr ymchwil ac arolygwyr/ymchwilwyr academaidd i gael cyfle i drafod methodolegau ar gyfer ymchwil academaidd ym meysydd y cyfryngau digidol (a’r iaith Gymraeg). Rhwng 2.30pm a 4.30pm yn Adeilad Parry Williams (Ystafell Seminar 3 ar y llawr gwaelod). Croeso i bawb, does dim rhaid bod yn academydd/myfyriwr PhD. Croeso i chi ddod â'ch problemau methodolegol yma! --Elinhgj 17:34, 14 Ionawr 2012 (UTC)

Ble i aros?

Cer i Llety a theithio

Teithio

Cer i Llety a theithio

English translation

Here's a rough machine translation of this page into English. And it is rough.