Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Hacio'r Iaith 2016"

Oddi ar Hedyn

(Llenwi templed blaenorol (2014) gyda rhai addasiadau, ychwanegu rhai syniadau sesiynau)
 
(Ni ddangosir y 4 golygiad yn y canol gan 2 ddefnyddiwr arall)
Llinell 1: Llinell 1:
''Mwy yn fuan''
 
 
{| align="right"
 
  | __TOC__
 
  |}
 
[[Delwedd:hacio-iaith-logo.jpg|bawd|de|180px|]]
 
::'''''Mae Hacio'r Iaith 2016 wedi'i drefnu gan wirfoddolwyr ar y cyd gyda (enw)'''''
 
 
===Beth yw Hacio'r Iaith?===
 
 
Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema '''technoleg, y we ac iaith'''.
 
 
Cyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
 
'''Os ydych yn bwriadu mynychu Hacio'r Iaith 2016, bydd modd cofrestru ddolen yn fan hyn yn fuan.'''
 
 
===Sut i gyfrannu at y wici Hacio'r Iaith 2016===
 
Er mwyn ysgrifennu ar dudalen wici Hacio'r Iaith 2016 rhaid i chi [http://hedyn.net/wici/Cofrestrwch_fel_aelod_Hedyn gofrestru yma fel aelod o wici Hedyn.net].
 
 
Peidiwch bod ofn [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Editing_pages golygu'r dudalen], ond triwch [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Signatures roi eich llofnod] wrth unrhyw olygiad neu ychwanegiad fel ein bod yn gwybod pwy ydych chi.
 
 
===Strwythyr y digwyddiad===
 
 
Mae'n '''gynhadledd agored''' am ei fod yn cael ei drefnu ar sail egwyddor ''open source''. Mae hyn yn golygu bod cyfle i unrhywun ddod, am ddim, a chyflwyno am bwnc o'u dewis nhw (yn ddibynnol ar sicrhau slot amser). Mae wedi ei drefnu ar sail digwyddiadau [http://cy.wikipedia.org/wiki/BarCamp BarCamp], sydd yn  anffurfiol iawn, lle caiff trefn y dydd yn cael ei benderfynu gan y siaradwyr.
 
 
Mae croeso i chi gyflwyno am be bynnag da chi isio, ond mae'r pwyslais ar gyfrannu nid eistedd nol a gwrando. Chydig yn bryderus? Darllenwch [http://nine.barcamplondon.org/speaking-at-barcamps hwn].
 
 
Peidiwch anghofio hefyd am y blog grŵp [http://haciaith.com Hacio'r Iaith] fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a lle arall i drafod wrth i'r diwrnod nesau.
 
 
====Dyddiadau====
 
 
Nos Wener,  '''15 Ebrill 2016'''
 
Pryd o gyri (amser a lleoliad i'w gadarnhau)
 
 
Dydd Sadwrn,  '''16 Ebrill 2016'''
 
 
* Amser: 09:00- tua 18:00 Hacio'r Iaith 2016 (prif ddigwyddiad)
 
* 19:00--> y dafarn
 
 
====Lleoliad====
 
 
[https://intranet.cardiff.ac.uk/cy/staff/directories/locations/view/hadyn-ellis-building Adeilad Haydn Ellis], Heol Maindy, Cathays, Caerdydd
 
 
===Rhaglen y dydd===
 
 
Fel y nodwyd uchod mae trefn arferol BarCamp yn golygu bod rhaglen y dydd yn cael ei benderfynu gan y cyflwynwyr, a hynny ar y diwrnod, ond bydd rhai sesiynau yn cael eu trefnu o flaen llaw.
 
 
Bydd gweddill y sesiynau yn cael eu trefnu yn ystod slot gyntaf y diwrnod gan roi cyfle i bawb hawlio eu lle.
 
 
Yn ogystal â'r wici yma, [http://haciaith.com/2016/02/24/hacior-iaith-2016-16-ebrill-yng-nghaerdydd/ mae croeso i chi adael eich syniad fel sylw ar y cofnod blog Hacio'r Iaith 2016] neu eu trydar nhw gyda #haciaith.
 
 
==== Cyngor am wneud sesiwn ====
 
 
* Cer i [[Beth yw'r fformat BarCamp?]] am ragor o fanylion am y fformat.
 
 
* Plis awgrymwch syniadau! Awgrymu yw'r unig ffordd i weld os oes diddordeb yn eich pwnc. Mae modd i chi rannu ar y tudalen wici yma ([[Cofrestrwch fel aelod Hedyn|creu cyfrif]]), ar Twitter gyda'r hashnod [https://twitter.com/search?q=%23haciaith&src=typd&f=realtime #haciaith] ac ar y [http://haciaith.com/2016/02/24/hacior-iaith-2016-16-ebrill-yng-nghaerdydd/ datganiad ar blog Hacio'r Iaith].
 
 
* Mae pethau ymarferol yn hwyl.
 
 
* Dewch i ofyn. Dewch i ddysgu. Does dim rhaid i chi arbenigo yn y pwnc o gwbl i drefnu sesiwn!
 
 
* Os ydych chi am ddangos rhywbeth does dim rhaid i chi creu cyflwyniad PowerPoint/Google Drive. Fel arfer mae rhywbeth yn fyw gallu bod yn fwy diddorol na sioe sleidiau... Mae'n haws i'w baratoi hefyd!
 
 
* Neges arbennig i bobl o gwmnïau mawr a sefydliadau mawr... Henffych well! Croeso cynnes i Hacio'r Iaith. Plîs meddyliwch sut ydych chi'n gallu cymryd rhan. Dw i'n siŵr bod llwyth o adnoddau, cynnwys, syniadau, prosiectau agored gyda chi. Ie, CHI! Plîs meddyliwch tu hwnt i 'cyhoeddi-menter-gorfforaethol-newydd-mewn-sesiwn'. Cynnwys a chyfranogaeth yn hytrach na chyhoeddusrwydd. Diolch am ddarllen. :-)
 
 
====Sesiynau 'Pendant'====
 
 
Os ydych chi'n gwybod yn bendant am sesiwn yr hoffech chi ei gynnal yna nodwch y sesiwn yma.
 
 
Mae'n ddefnyddiol gwybod am rai sesiynau o flaen llaw er mwyn cynyddu diddordeb yn y digwyddiad ac er mwyn i bobol allu paratoi.
 
 
O ran ffurf y sesiynau gallwn nhw fod yn: sgwrs anffurfiol, cyflwyniad unigol, gweithdy ymarferol, demo, panel, ford gron, fideo ayyb.
 
 
*Syniad am sesiwn pendant 1
 
*Syniad am sesiwn pendant 2
 
* ''mwy''
 
 
====Sesiynau Posib====
 
 
Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.
 
 
*'''Chwarae gyda geiriau:''' Mae cronfa dermau [http://cymraeg.gov.wales/btc/?lang=cy BydTermCymru] ar gael i'w [http://cymraeg.gov.wales/btc/cofaucyfieithu/tcarmetashare/?lang=cy ail-ddefnyddio o dan drwydded Creative Commons ac Open Data Commons]. Dwi ddim yn siwr am yr ochr dechnegol, ond falle od bod defnyddio'r gynnwys ar gyfer gemau i ieithgwn, e.e. dyfalyu'r acronym, ne falle bod mod hidlo'r cynnwys fesu maes ar gyfer creu categori o erthyglau Wicipedia, e.e. Deddfau. --[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Rhyswynne|sgwrs]]) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 
*'''Adnoddau/technegau dysgu/addysgu gyda TG:''' Falle gyda ffocws ar Cymraeg i Oeodlion, neu fyd addysg yn ehangach. e.e. Memrise v Dualingo (o safbywnt dysgwyr/addysgwyr).--[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Rhyswynne|sgwrs]]) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 
*'''Wicipedia Cymraeg - Beth ydyw, beth ddylai fod, beth all fod?:''' Yn ddelfrydol gyda teitl mwy bachog. Ar ffurf panel?  --[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Rhyswynne|sgwrs]]) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 
*'''Teitl syniad am sesiwn:'''
 
* ''mwy''
 
 
=====Gweithdai Cyd-ddysgu=====
 
 
* ''mwy''
 
 
=====Gweithdai Cyd-greu=====
 
 
* ''mwy''
 
 
====Trefnu'r Dydd====
 
 
 
Byddwn yn defnyddio system ''[http://www.socialtext.net/web2open/index.cgi?the_open_grid Open Grid]'' i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.
 
 
===== Rheol Dwy Droed=====
 
 
[[Delwedd:rheol-dwy-droed.jpg|bawd|de|300px|Byddai rhyw fath o ddelwedd Rheol Dwy Droed yn wych yma.]] Mae mwy nag un peth yn digwydd ar yr un pryd ac mae sesiynau gwahanol yn apelio at bobl wahanol. Felly mae croeso i unrhyw un camu allan o unrhyw sesiwn cyn y diwedd. Dyma'r Rheol Dwy Droed.
 
 
=====Ystafelloedd=====
 
 
*Neuadd X (digon mawr i X o bobl) – modd cael bwffe ar yr ochr, digon o le i gofrestru, a defnyddio’r gofod mawr i gynnal un grŵp neu pawb gyda’i gilydd.
 
* Ystafell gyfarfod X (lle i tua XX o bobl rownd bwrdd cynhadledd)
 
 
 
=====Hyd Slotiau=====
 
 
50 munud - er mwyn rhoi 10 munud rhwng pob sesiwn er mwyn ail-ymgynnull, ail-drefnu sesiynau a dewis ystafelloedd.
 
 
=====Yr Amserlen Wag=====
 
 
Dyma'r esiampl o amserlen wag ar gyfer y diwrnod, gall amserodd y slotiau a niferoedd yr ystafelloedd newid.
 
 
 
{| style="background-color:#ffcccc;" border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
 
! Amser
 
! A
 
! B
 
! C
 
! Ch
 
|-
 
| 09.00-9.30 || colspan="4" | Coffi, cofrestru, dechrau trefnu sesiynau
 
|-
 
| 09.30-10.20 || Sesiwn 1(a) ||  Sesiwn 1(b) || Sesiwn 1(c)  || Sesiwn 1(ch) 
 
|-
 
| 10.30-11.20 || Sesiwn 2(a) Dangos a Dweud (I) || Sesiwn 2(b) || Sesiwn 2(c) || Sesiwn 2(ch)
 
|-
 
| 11.30-12.15 || colspan="4" | Yr Haclediad
 
|-
 
| 12.15-13.00 || colspan="4" | Cinio
 
|-
 
| 13.00-13.50 || Sesiwn 3(a) || Sesiwn 3(b) Sesiwn (Cyd-)Ariannu Prosiectau || Sesiwn 3(c) || Sesiwn 3(ch)
 
|-
 
| 14.00-14.50 || Sesiwn 4(a) Dangos a Dweud (II) || Sesiwn 4(b) || Sesiwn 4(c) || Sesiwn 4(ch)
 
|-
 
| 15.00-15.30 || colspan="4"  | Toriad
 
|-
 
| 15.30-16.20 || Sesiwn 5(a) ||  Sesiwn 5(b) || Sesiwn 5(c) GIMP my Taid: gweithdy addasu delweddau || Sesiwn 5(ch)
 
|-
 
| 16.30-17.20 || Sesiwn 6(a) ||  Sesiwn 6(b) || Sesiwn 6(c) || Sesiwn 6(ch)
 
|-
 
| 17.30-18.30 || colspan="4" | Sesiwn gloi
 
|-
 
|}
 
 
 
===Cofrestru===
 
===Cofrestru===
  
Mae'n bwysig bod pawb sy'n bwriadu dod yn cofrestru ''o flaen llaw''. Fel arall, allwn ni ddim sicrhau y bydd lle i chi ar y diwrnod (a'n bwysicach fyth, rhywbeth i chi fwyta!).
+
Dyma [https://haciaith.com/2016/04/04/hacior-iaith-2016-caerdydd-manylion-chofrestru/ fanylion] a [https://haciaith.com/digwyddiadau/hacior-iaith-2016/ chofrestru].
 
 
''manylion i ddilyn''
 
 
 
Mae lle i nifer cyfyngedig o bobol ond os bydd mwy yn cofrestru isod yna bydd angen i ni edrych eto ar y trefniadau ystafell. Bydd yn ddigon hawdd addasu os bydd mwy.
 
 
 
Bydd angen i bawb trefnu eu llety eu hunain.
 
 
 
==== Cinio ganol dydd Sadwrn ====
 
 
 
''manylion i ddilyn''
 
 
 
====Trefnwyr====
 
 
 
Mae lot o bobol wedi tynnu at ei gilydd i gyd-drefnu'r digwyddiad, ond os oes ganddoch chi gwestiwn penodol am yr elfennau gweinyddol neu o'r wasg ag eisiau rhywun i siarad yna gallwch chi gysylltu a Carl Morris neu Rhys Wynne.
 
 
 
=== Swper Nos Wener ===
 
 
 
Mae'n draddodiad erbyn hyn bod mynychwyr sydd eisoes wedi cyrraedd y dref neu ddinas lle cynhelir Hacio'r Iaith yn cwrdd am gyri y nos Wener gynt.  Byddwn yn cyhoeddi enw'r bwyty (efallai hoffech amgrymu un) yma, ac yn gofyn i bobl nodi eu bod am ddod fel y gallwn archebu bwrdd/byrddau digonol.
 
 
 
=== Teithio a Llety ===
 
 
 
==== Llety ====
 
 
 
Mae angen archebu llety ar wahan i'ch tocyn ar gyfer y digwyddiad.
 
 
 
===== Llefydd i aros yng Nghaerdydd ====
 
 
 
 
 
====Teithio====
 
 
 
=====Cyn y digwyddiad=====
 
 
 
 
 
 
=====Wedi'r digwyddiad=====
 
 
 
 
 
 
 
====Parcio====
 
 
 
 
 
 
 
===Sut allwch chi helpu?===
 
 
 
''manylion yn fuan''
 
 
 
====Gwirfoddoli====
 
 
 
Mae llwyddiant y digwyddiad yn lwyr ddibynnol ar y bobol sy'n dod. Yn wahanol i gynhadleddau arferol y chi sy'n ffurfio'r sesiynau ac yn llywio'r diwrnod. Mae disgwyl i bawb sy'n dod i wneud rhyw fath o gyfraniad tuag at lwyddiant y digwyddiad, nid jest ista nôl a gwrando.
 
 
 
Os nad ydych chi eisiau siarad neu gyflwyno, gallwch helpu drwy:  
 
 
 
* roi cymorth a chyngor ar yr ochr dechnegol
 
* cofnodi a chyfathrebu sesiynau drwy flogio byw (gallwch ddefnyddio haciaith.com i wneud hynny)
 
* helpu ar y ddesg groeso/tywys pobol
 
* cymryd rhan ar-lein os nad ydych yn gallu bod yno!
 
 
 
====Noddwyr - Diolch yn fawr! ====
 
 
 
 
 
 
 
====Tagiau ====
 
 
 
'''#haciaith''' yw tag swyddogol y digwyddiad. Defnyddiwch o ym mhob cofnod blog, tweet, llun, fideo am y digwyddiad a byddwn ni'n gallu dilyn y drafodaeth.
 
  
 +
===Syniadau ac amserlen===
  
== English translation ==
+
Rydyn ni'n ceisio defnyddio [https://docs.google.com/document/d/18Ksf_hZXbwtvK-OlIzbfzmCET3fQsRWzjWjUp7wMfAI/edit?usp=sharing dogfen Google Drive am yr amserlen, syniadau ac ati] eleni yn hytrach na Hedyn.
  
[http://translate.google.com/translate?sl=cy&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fhedyn.net%2Fwici%2FHacio%2527r_Iaith_2016 Here's a mega rough machine translation of this page into English.]
+
[[Categori:Hacio'r Iaith]]

Y diwygiad cyfredol, am 14:57, 28 Medi 2017

Cofrestru

Dyma fanylion a chofrestru.

Syniadau ac amserlen

Rydyn ni'n ceisio defnyddio dogfen Google Drive am yr amserlen, syniadau ac ati eleni yn hytrach na Hedyn.