Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Hacio'r Iaith 2016"

Oddi ar Hedyn

(Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda '''Mwy yn fuan''')
 
(Llenwi templed blaenorol (2014) gyda rhai addasiadau, ychwanegu rhai syniadau sesiynau)
Llinell 1: Llinell 1:
 
''Mwy yn fuan''
 
''Mwy yn fuan''
 +
 +
{| align="right"
 +
  | __TOC__
 +
  |}
 +
[[Delwedd:hacio-iaith-logo.jpg|bawd|de|180px|]]
 +
::'''''Mae Hacio'r Iaith 2016 wedi'i drefnu gan wirfoddolwyr ar y cyd gyda (enw)'''''
 +
 +
===Beth yw Hacio'r Iaith?===
 +
 +
Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema '''technoleg, y we ac iaith'''.
 +
 +
Cyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 +
 +
'''Os ydych yn bwriadu mynychu Hacio'r Iaith 2016, bydd modd cofrestru ddolen yn fan hyn yn fuan.'''
 +
 +
===Sut i gyfrannu at y wici Hacio'r Iaith 2016===
 +
Er mwyn ysgrifennu ar dudalen wici Hacio'r Iaith 2016 rhaid i chi [http://hedyn.net/wici/Cofrestrwch_fel_aelod_Hedyn gofrestru yma fel aelod o wici Hedyn.net].
 +
 +
Peidiwch bod ofn [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Editing_pages golygu'r dudalen], ond triwch [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Signatures roi eich llofnod] wrth unrhyw olygiad neu ychwanegiad fel ein bod yn gwybod pwy ydych chi.
 +
 +
===Strwythyr y digwyddiad===
 +
 +
Mae'n '''gynhadledd agored''' am ei fod yn cael ei drefnu ar sail egwyddor ''open source''. Mae hyn yn golygu bod cyfle i unrhywun ddod, am ddim, a chyflwyno am bwnc o'u dewis nhw (yn ddibynnol ar sicrhau slot amser). Mae wedi ei drefnu ar sail digwyddiadau [http://cy.wikipedia.org/wiki/BarCamp BarCamp], sydd yn  anffurfiol iawn, lle caiff trefn y dydd yn cael ei benderfynu gan y siaradwyr.
 +
 +
Mae croeso i chi gyflwyno am be bynnag da chi isio, ond mae'r pwyslais ar gyfrannu nid eistedd nol a gwrando. Chydig yn bryderus? Darllenwch [http://nine.barcamplondon.org/speaking-at-barcamps hwn].
 +
 +
Peidiwch anghofio hefyd am y blog grŵp [http://haciaith.com Hacio'r Iaith] fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a lle arall i drafod wrth i'r diwrnod nesau.
 +
 +
====Dyddiadau====
 +
 +
Nos Wener,  '''15 Ebrill 2016'''
 +
Pryd o gyri (amser a lleoliad i'w gadarnhau)
 +
 +
Dydd Sadwrn,  '''16 Ebrill 2016'''
 +
 +
* Amser: 09:00- tua 18:00 Hacio'r Iaith 2016 (prif ddigwyddiad)
 +
* 19:00--> y dafarn
 +
 +
====Lleoliad====
 +
 +
[https://intranet.cardiff.ac.uk/cy/staff/directories/locations/view/hadyn-ellis-building Adeilad Haydn Ellis], Heol Maindy, Cathays, Caerdydd
 +
 +
===Rhaglen y dydd===
 +
 +
Fel y nodwyd uchod mae trefn arferol BarCamp yn golygu bod rhaglen y dydd yn cael ei benderfynu gan y cyflwynwyr, a hynny ar y diwrnod, ond bydd rhai sesiynau yn cael eu trefnu o flaen llaw.
 +
 +
Bydd gweddill y sesiynau yn cael eu trefnu yn ystod slot gyntaf y diwrnod gan roi cyfle i bawb hawlio eu lle.
 +
 +
Yn ogystal â'r wici yma, [http://haciaith.com/2016/02/24/hacior-iaith-2016-16-ebrill-yng-nghaerdydd/ mae croeso i chi adael eich syniad fel sylw ar y cofnod blog Hacio'r Iaith 2016] neu eu trydar nhw gyda #haciaith.
 +
 +
==== Cyngor am wneud sesiwn ====
 +
 +
* Cer i [[Beth yw'r fformat BarCamp?]] am ragor o fanylion am y fformat.
 +
 +
* Plis awgrymwch syniadau! Awgrymu yw'r unig ffordd i weld os oes diddordeb yn eich pwnc. Mae modd i chi rannu ar y tudalen wici yma ([[Cofrestrwch fel aelod Hedyn|creu cyfrif]]), ar Twitter gyda'r hashnod [https://twitter.com/search?q=%23haciaith&src=typd&f=realtime #haciaith] ac ar y [http://haciaith.com/2016/02/24/hacior-iaith-2016-16-ebrill-yng-nghaerdydd/ datganiad ar blog Hacio'r Iaith].
 +
 +
* Mae pethau ymarferol yn hwyl.
 +
 +
* Dewch i ofyn. Dewch i ddysgu. Does dim rhaid i chi arbenigo yn y pwnc o gwbl i drefnu sesiwn!
 +
 +
* Os ydych chi am ddangos rhywbeth does dim rhaid i chi creu cyflwyniad PowerPoint/Google Drive. Fel arfer mae rhywbeth yn fyw gallu bod yn fwy diddorol na sioe sleidiau... Mae'n haws i'w baratoi hefyd!
 +
 +
* Neges arbennig i bobl o gwmnïau mawr a sefydliadau mawr... Henffych well! Croeso cynnes i Hacio'r Iaith. Plîs meddyliwch sut ydych chi'n gallu cymryd rhan. Dw i'n siŵr bod llwyth o adnoddau, cynnwys, syniadau, prosiectau agored gyda chi. Ie, CHI! Plîs meddyliwch tu hwnt i 'cyhoeddi-menter-gorfforaethol-newydd-mewn-sesiwn'. Cynnwys a chyfranogaeth yn hytrach na chyhoeddusrwydd. Diolch am ddarllen. :-)
 +
 +
====Sesiynau 'Pendant'====
 +
 +
Os ydych chi'n gwybod yn bendant am sesiwn yr hoffech chi ei gynnal yna nodwch y sesiwn yma.
 +
 +
Mae'n ddefnyddiol gwybod am rai sesiynau o flaen llaw er mwyn cynyddu diddordeb yn y digwyddiad ac er mwyn i bobol allu paratoi.
 +
 +
O ran ffurf y sesiynau gallwn nhw fod yn: sgwrs anffurfiol, cyflwyniad unigol, gweithdy ymarferol, demo, panel, ford gron, fideo ayyb.
 +
 +
*Syniad am sesiwn pendant 1
 +
*Syniad am sesiwn pendant 2
 +
* ''mwy''
 +
 +
====Sesiynau Posib====
 +
 +
Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.
 +
 +
*'''Chwarae gyda geiriau:''' Mae cronfa dermau [http://cymraeg.gov.wales/btc/?lang=cy BydTermCymru] ar gael i'w [http://cymraeg.gov.wales/btc/cofaucyfieithu/tcarmetashare/?lang=cy ail-ddefnyddio o dan drwydded Creative Commons ac Open Data Commons]. Dwi ddim yn siwr am yr ochr dechnegol, ond falle od bod defnyddio'r gynnwys ar gyfer gemau i ieithgwn, e.e. dyfalyu'r acronym, ne falle bod mod hidlo'r cynnwys fesu maes ar gyfer creu categori o erthyglau Wicipedia, e.e. Deddfau. --[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Rhyswynne|sgwrs]]) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 +
*'''Adnoddau/technegau dysgu/addysgu gyda TG:''' Falle gyda ffocws ar Cymraeg i Oeodlion, neu fyd addysg yn ehangach. e.e. Memrise v Dualingo (o safbywnt dysgwyr/addysgwyr).--[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Rhyswynne|sgwrs]]) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 +
*'''Wicipedia Cymraeg - Beth ydyw, beth ddylai fod, beth all fod?:''' Yn ddelfrydol gyda teitl mwy bachog. Ar ffurf panel?  --[[Defnyddiwr:Rhyswynne|Rhyswynne]] ([[Sgwrs Defnyddiwr:Rhyswynne|sgwrs]]) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 +
*'''Teitl syniad am sesiwn:'''
 +
* ''mwy''
 +
 +
=====Gweithdai Cyd-ddysgu=====
 +
 +
* ''mwy''
 +
 +
=====Gweithdai Cyd-greu=====
 +
 +
* ''mwy''
 +
 +
====Trefnu'r Dydd====
 +
 +
 +
Byddwn yn defnyddio system ''[http://www.socialtext.net/web2open/index.cgi?the_open_grid Open Grid]'' i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.
 +
 +
===== Rheol Dwy Droed=====
 +
 +
[[Delwedd:rheol-dwy-droed.jpg|bawd|de|300px|Byddai rhyw fath o ddelwedd Rheol Dwy Droed yn wych yma.]] Mae mwy nag un peth yn digwydd ar yr un pryd ac mae sesiynau gwahanol yn apelio at bobl wahanol. Felly mae croeso i unrhyw un camu allan o unrhyw sesiwn cyn y diwedd. Dyma'r Rheol Dwy Droed.
 +
 +
=====Ystafelloedd=====
 +
 +
*Neuadd X (digon mawr i X o bobl) – modd cael bwffe ar yr ochr, digon o le i gofrestru, a defnyddio’r gofod mawr i gynnal un grŵp neu pawb gyda’i gilydd.
 +
* Ystafell gyfarfod X (lle i tua XX o bobl rownd bwrdd cynhadledd)
 +
 +
 +
=====Hyd Slotiau=====
 +
 +
50 munud - er mwyn rhoi 10 munud rhwng pob sesiwn er mwyn ail-ymgynnull, ail-drefnu sesiynau a dewis ystafelloedd.
 +
 +
=====Yr Amserlen Wag=====
 +
 +
Dyma'r esiampl o amserlen wag ar gyfer y diwrnod, gall amserodd y slotiau a niferoedd yr ystafelloedd newid.
 +
 +
 +
{| style="background-color:#ffcccc;" border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
 +
! Amser
 +
! A
 +
! B
 +
! C
 +
! Ch
 +
|-
 +
| 09.00-9.30 || colspan="4" | Coffi, cofrestru, dechrau trefnu sesiynau
 +
|-
 +
| 09.30-10.20 || Sesiwn 1(a) ||  Sesiwn 1(b) || Sesiwn 1(c)  || Sesiwn 1(ch) 
 +
|-
 +
| 10.30-11.20 || Sesiwn 2(a) Dangos a Dweud (I) || Sesiwn 2(b) || Sesiwn 2(c) || Sesiwn 2(ch)
 +
|-
 +
| 11.30-12.15 || colspan="4" | Yr Haclediad
 +
|-
 +
| 12.15-13.00 || colspan="4" | Cinio
 +
|-
 +
| 13.00-13.50 || Sesiwn 3(a) || Sesiwn 3(b) Sesiwn (Cyd-)Ariannu Prosiectau || Sesiwn 3(c) || Sesiwn 3(ch)
 +
|-
 +
| 14.00-14.50 || Sesiwn 4(a) Dangos a Dweud (II) || Sesiwn 4(b) || Sesiwn 4(c) || Sesiwn 4(ch)
 +
|-
 +
| 15.00-15.30 || colspan="4"  | Toriad
 +
|-
 +
| 15.30-16.20 || Sesiwn 5(a) ||  Sesiwn 5(b) || Sesiwn 5(c) GIMP my Taid: gweithdy addasu delweddau || Sesiwn 5(ch)
 +
|-
 +
| 16.30-17.20 || Sesiwn 6(a) ||  Sesiwn 6(b) || Sesiwn 6(c) || Sesiwn 6(ch)
 +
|-
 +
| 17.30-18.30 || colspan="4" | Sesiwn gloi
 +
|-
 +
|}
 +
 +
===Cofrestru===
 +
 +
Mae'n bwysig bod pawb sy'n bwriadu dod yn cofrestru ''o flaen llaw''. Fel arall, allwn ni ddim sicrhau y bydd lle i chi ar y diwrnod (a'n bwysicach fyth, rhywbeth i chi fwyta!).
 +
 +
''manylion i ddilyn''
 +
 +
Mae lle i nifer cyfyngedig o bobol ond os bydd mwy yn cofrestru isod yna bydd angen i ni edrych eto ar y trefniadau ystafell. Bydd yn ddigon hawdd addasu os bydd mwy.
 +
 +
Bydd angen i bawb trefnu eu llety eu hunain.
 +
 +
==== Cinio ganol dydd Sadwrn ====
 +
 +
''manylion i ddilyn''
 +
 +
====Trefnwyr====
 +
 +
Mae lot o bobol wedi tynnu at ei gilydd i gyd-drefnu'r digwyddiad, ond os oes ganddoch chi gwestiwn penodol am yr elfennau gweinyddol neu o'r wasg ag eisiau rhywun i siarad yna gallwch chi gysylltu a Carl Morris neu Rhys Wynne.
 +
 +
=== Swper Nos Wener ===
 +
 +
Mae'n draddodiad erbyn hyn bod mynychwyr sydd eisoes wedi cyrraedd y dref neu ddinas lle cynhelir Hacio'r Iaith yn cwrdd am gyri y nos Wener gynt.  Byddwn yn cyhoeddi enw'r bwyty (efallai hoffech amgrymu un) yma, ac yn gofyn i bobl nodi eu bod am ddod fel y gallwn archebu bwrdd/byrddau digonol.
 +
 +
=== Teithio a Llety ===
 +
 +
==== Llety ====
 +
 +
Mae angen archebu llety ar wahan i'ch tocyn ar gyfer y digwyddiad.
 +
 +
===== Llefydd i aros yng Nghaerdydd ====
 +
 +
 +
====Teithio====
 +
 +
=====Cyn y digwyddiad=====
 +
 +
 +
 +
=====Wedi'r digwyddiad=====
 +
 +
 +
 +
====Parcio====
 +
 +
 +
 +
===Sut allwch chi helpu?===
 +
 +
''manylion yn fuan''
 +
 +
====Gwirfoddoli====
 +
 +
Mae llwyddiant y digwyddiad yn lwyr ddibynnol ar y bobol sy'n dod. Yn wahanol i gynhadleddau arferol y chi sy'n ffurfio'r sesiynau ac yn llywio'r diwrnod. Mae disgwyl i bawb sy'n dod i wneud rhyw fath o gyfraniad tuag at lwyddiant y digwyddiad, nid jest ista nôl a gwrando.
 +
 +
Os nad ydych chi eisiau siarad neu gyflwyno, gallwch helpu drwy:
 +
 +
* roi cymorth a chyngor ar yr ochr dechnegol
 +
* cofnodi a chyfathrebu sesiynau drwy flogio byw (gallwch ddefnyddio haciaith.com i wneud hynny)
 +
* helpu ar y ddesg groeso/tywys pobol
 +
* cymryd rhan ar-lein os nad ydych yn gallu bod yno!
 +
 +
====Noddwyr - Diolch yn fawr! ====
 +
 +
 +
 +
====Tagiau ====
 +
 +
'''#haciaith''' yw tag swyddogol y digwyddiad. Defnyddiwch o ym mhob cofnod blog, tweet, llun, fideo am y digwyddiad a byddwn ni'n gallu dilyn y drafodaeth.
 +
 +
 +
== English translation ==
 +
 +
[http://translate.google.com/translate?sl=cy&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fhedyn.net%2Fwici%2FHacio%2527r_Iaith_2016 Here's a mega rough machine translation of this page into English.]

Diwygiad 23:10, 27 Chwefror 2016

Mwy yn fuan

Hacio-iaith-logo.jpg
Mae Hacio'r Iaith 2016 wedi'i drefnu gan wirfoddolwyr ar y cyd gyda (enw)

Beth yw Hacio'r Iaith?

Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema technoleg, y we ac iaith.

Cyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych yn bwriadu mynychu Hacio'r Iaith 2016, bydd modd cofrestru ddolen yn fan hyn yn fuan.

Sut i gyfrannu at y wici Hacio'r Iaith 2016

Er mwyn ysgrifennu ar dudalen wici Hacio'r Iaith 2016 rhaid i chi gofrestru yma fel aelod o wici Hedyn.net.

Peidiwch bod ofn golygu'r dudalen, ond triwch roi eich llofnod wrth unrhyw olygiad neu ychwanegiad fel ein bod yn gwybod pwy ydych chi.

Strwythyr y digwyddiad

Mae'n gynhadledd agored am ei fod yn cael ei drefnu ar sail egwyddor open source. Mae hyn yn golygu bod cyfle i unrhywun ddod, am ddim, a chyflwyno am bwnc o'u dewis nhw (yn ddibynnol ar sicrhau slot amser). Mae wedi ei drefnu ar sail digwyddiadau BarCamp, sydd yn anffurfiol iawn, lle caiff trefn y dydd yn cael ei benderfynu gan y siaradwyr.

Mae croeso i chi gyflwyno am be bynnag da chi isio, ond mae'r pwyslais ar gyfrannu nid eistedd nol a gwrando. Chydig yn bryderus? Darllenwch hwn.

Peidiwch anghofio hefyd am y blog grŵp Hacio'r Iaith fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a lle arall i drafod wrth i'r diwrnod nesau.

Dyddiadau

Nos Wener, 15 Ebrill 2016 Pryd o gyri (amser a lleoliad i'w gadarnhau)

Dydd Sadwrn, 16 Ebrill 2016

 • Amser: 09:00- tua 18:00 Hacio'r Iaith 2016 (prif ddigwyddiad)
 • 19:00--> y dafarn

Lleoliad

Adeilad Haydn Ellis, Heol Maindy, Cathays, Caerdydd

Rhaglen y dydd

Fel y nodwyd uchod mae trefn arferol BarCamp yn golygu bod rhaglen y dydd yn cael ei benderfynu gan y cyflwynwyr, a hynny ar y diwrnod, ond bydd rhai sesiynau yn cael eu trefnu o flaen llaw.

Bydd gweddill y sesiynau yn cael eu trefnu yn ystod slot gyntaf y diwrnod gan roi cyfle i bawb hawlio eu lle.

Yn ogystal â'r wici yma, mae croeso i chi adael eich syniad fel sylw ar y cofnod blog Hacio'r Iaith 2016 neu eu trydar nhw gyda #haciaith.

Cyngor am wneud sesiwn

 • Mae pethau ymarferol yn hwyl.
 • Dewch i ofyn. Dewch i ddysgu. Does dim rhaid i chi arbenigo yn y pwnc o gwbl i drefnu sesiwn!
 • Os ydych chi am ddangos rhywbeth does dim rhaid i chi creu cyflwyniad PowerPoint/Google Drive. Fel arfer mae rhywbeth yn fyw gallu bod yn fwy diddorol na sioe sleidiau... Mae'n haws i'w baratoi hefyd!
 • Neges arbennig i bobl o gwmnïau mawr a sefydliadau mawr... Henffych well! Croeso cynnes i Hacio'r Iaith. Plîs meddyliwch sut ydych chi'n gallu cymryd rhan. Dw i'n siŵr bod llwyth o adnoddau, cynnwys, syniadau, prosiectau agored gyda chi. Ie, CHI! Plîs meddyliwch tu hwnt i 'cyhoeddi-menter-gorfforaethol-newydd-mewn-sesiwn'. Cynnwys a chyfranogaeth yn hytrach na chyhoeddusrwydd. Diolch am ddarllen. :-)

Sesiynau 'Pendant'

Os ydych chi'n gwybod yn bendant am sesiwn yr hoffech chi ei gynnal yna nodwch y sesiwn yma.

Mae'n ddefnyddiol gwybod am rai sesiynau o flaen llaw er mwyn cynyddu diddordeb yn y digwyddiad ac er mwyn i bobol allu paratoi.

O ran ffurf y sesiynau gallwn nhw fod yn: sgwrs anffurfiol, cyflwyniad unigol, gweithdy ymarferol, demo, panel, ford gron, fideo ayyb.

 • Syniad am sesiwn pendant 1
 • Syniad am sesiwn pendant 2
 • mwy

Sesiynau Posib

Dyma lle gallwch chi sgwennu am bwnc yr hoffech chi, efallai, siarad amdano ar y dydd. Lle i roi syniadau tentative am sesiwn neu drafodaeth.

 • Chwarae gyda geiriau: Mae cronfa dermau BydTermCymru ar gael i'w ail-ddefnyddio o dan drwydded Creative Commons ac Open Data Commons. Dwi ddim yn siwr am yr ochr dechnegol, ond falle od bod defnyddio'r gynnwys ar gyfer gemau i ieithgwn, e.e. dyfalyu'r acronym, ne falle bod mod hidlo'r cynnwys fesu maes ar gyfer creu categori o erthyglau Wicipedia, e.e. Deddfau. --Rhyswynne (sgwrs) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 • Adnoddau/technegau dysgu/addysgu gyda TG: Falle gyda ffocws ar Cymraeg i Oeodlion, neu fyd addysg yn ehangach. e.e. Memrise v Dualingo (o safbywnt dysgwyr/addysgwyr).--Rhyswynne (sgwrs) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 • Wicipedia Cymraeg - Beth ydyw, beth ddylai fod, beth all fod?: Yn ddelfrydol gyda teitl mwy bachog. Ar ffurf panel? --Rhyswynne (sgwrs) 22:10, 27 Chwefror 2016 (UTC)
 • Teitl syniad am sesiwn:
 • mwy
Gweithdai Cyd-ddysgu
 • mwy
Gweithdai Cyd-greu
 • mwy

Trefnu'r Dydd

Byddwn yn defnyddio system Open Grid i wneud hyn. Bydd y slotiau amser rhydd yn cael eu rhoi ar fwrdd gwyn neu ddarn mawr o bapur a byddwch yn gallu nodi teitl eich sesiwn a dewis lle gwag ar y grid.

Rheol Dwy Droed
Byddai rhyw fath o ddelwedd Rheol Dwy Droed yn wych yma.
Mae mwy nag un peth yn digwydd ar yr un pryd ac mae sesiynau gwahanol yn apelio at bobl wahanol. Felly mae croeso i unrhyw un camu allan o unrhyw sesiwn cyn y diwedd. Dyma'r Rheol Dwy Droed.
Ystafelloedd
 • Neuadd X (digon mawr i X o bobl) – modd cael bwffe ar yr ochr, digon o le i gofrestru, a defnyddio’r gofod mawr i gynnal un grŵp neu pawb gyda’i gilydd.
 • Ystafell gyfarfod X (lle i tua XX o bobl rownd bwrdd cynhadledd)


Hyd Slotiau

50 munud - er mwyn rhoi 10 munud rhwng pob sesiwn er mwyn ail-ymgynnull, ail-drefnu sesiynau a dewis ystafelloedd.

Yr Amserlen Wag

Dyma'r esiampl o amserlen wag ar gyfer y diwrnod, gall amserodd y slotiau a niferoedd yr ystafelloedd newid.


Amser A B C Ch
09.00-9.30 Coffi, cofrestru, dechrau trefnu sesiynau
09.30-10.20 Sesiwn 1(a) Sesiwn 1(b) Sesiwn 1(c) Sesiwn 1(ch)
10.30-11.20 Sesiwn 2(a) Dangos a Dweud (I) Sesiwn 2(b) Sesiwn 2(c) Sesiwn 2(ch)
11.30-12.15 Yr Haclediad
12.15-13.00 Cinio
13.00-13.50 Sesiwn 3(a) Sesiwn 3(b) Sesiwn (Cyd-)Ariannu Prosiectau Sesiwn 3(c) Sesiwn 3(ch)
14.00-14.50 Sesiwn 4(a) Dangos a Dweud (II) Sesiwn 4(b) Sesiwn 4(c) Sesiwn 4(ch)
15.00-15.30 Toriad
15.30-16.20 Sesiwn 5(a) Sesiwn 5(b) Sesiwn 5(c) GIMP my Taid: gweithdy addasu delweddau Sesiwn 5(ch)
16.30-17.20 Sesiwn 6(a) Sesiwn 6(b) Sesiwn 6(c) Sesiwn 6(ch)
17.30-18.30 Sesiwn gloi

Cofrestru

Mae'n bwysig bod pawb sy'n bwriadu dod yn cofrestru o flaen llaw. Fel arall, allwn ni ddim sicrhau y bydd lle i chi ar y diwrnod (a'n bwysicach fyth, rhywbeth i chi fwyta!).

manylion i ddilyn

Mae lle i nifer cyfyngedig o bobol ond os bydd mwy yn cofrestru isod yna bydd angen i ni edrych eto ar y trefniadau ystafell. Bydd yn ddigon hawdd addasu os bydd mwy.

Bydd angen i bawb trefnu eu llety eu hunain.

Cinio ganol dydd Sadwrn

manylion i ddilyn

Trefnwyr

Mae lot o bobol wedi tynnu at ei gilydd i gyd-drefnu'r digwyddiad, ond os oes ganddoch chi gwestiwn penodol am yr elfennau gweinyddol neu o'r wasg ag eisiau rhywun i siarad yna gallwch chi gysylltu a Carl Morris neu Rhys Wynne.

Swper Nos Wener

Mae'n draddodiad erbyn hyn bod mynychwyr sydd eisoes wedi cyrraedd y dref neu ddinas lle cynhelir Hacio'r Iaith yn cwrdd am gyri y nos Wener gynt. Byddwn yn cyhoeddi enw'r bwyty (efallai hoffech amgrymu un) yma, ac yn gofyn i bobl nodi eu bod am ddod fel y gallwn archebu bwrdd/byrddau digonol.

Teithio a Llety

Llety

Mae angen archebu llety ar wahan i'ch tocyn ar gyfer y digwyddiad.

= Llefydd i aros yng Nghaerdydd

Teithio

Cyn y digwyddiad
Wedi'r digwyddiad

Parcio

Sut allwch chi helpu?

manylion yn fuan

Gwirfoddoli

Mae llwyddiant y digwyddiad yn lwyr ddibynnol ar y bobol sy'n dod. Yn wahanol i gynhadleddau arferol y chi sy'n ffurfio'r sesiynau ac yn llywio'r diwrnod. Mae disgwyl i bawb sy'n dod i wneud rhyw fath o gyfraniad tuag at lwyddiant y digwyddiad, nid jest ista nôl a gwrando.

Os nad ydych chi eisiau siarad neu gyflwyno, gallwch helpu drwy:

 • roi cymorth a chyngor ar yr ochr dechnegol
 • cofnodi a chyfathrebu sesiynau drwy flogio byw (gallwch ddefnyddio haciaith.com i wneud hynny)
 • helpu ar y ddesg groeso/tywys pobol
 • cymryd rhan ar-lein os nad ydych yn gallu bod yno!

Noddwyr - Diolch yn fawr!

Tagiau

#haciaith yw tag swyddogol y digwyddiad. Defnyddiwch o ym mhob cofnod blog, tweet, llun, fideo am y digwyddiad a byddwn ni'n gallu dilyn y drafodaeth.


English translation

Here's a mega rough machine translation of this page into English.