Gweithrediadau

Hacio'r Iaith - Gwirfoddoli

Oddi ar Hedyn

Gwirfoddolwyr: Rhestr tasgau

Mae dal angen gwirfoddolwyr ar gyfer y canlynol

 • Ysgrifennu datganiad i'r wasg
 • blogiwr ar gyfer y diwrnod (1)
 • blogiwr ar gyfer y diwrnod (2)
 • Person i recordio fideo (1)
 • Person i recordio fideo (2)
 • Person i osod frwd fideo byw ar gyfer yr haclediad
 • Ffotograffydd
 • Dogfennydd fideo crwydrol
 • Golygydd fideo ar ôl y digwyddiad
 • Gosod byrddau a chadeiriau ar brynhawn dydd Gwener

Rhestr: Wedi cael addewid o help

 • Cofrestru - mae angen dau berson i helpu gyda'r cofrestru yn y boreau - pwy sydd am wirfoddoli? Dwi wastad yn joio neud hyn, dwi yp ffor it! --Llefenni 17:51, 25 Hydref 2011 (BST)
 • Wifi - bydd Mercator/Adran/Prifysgol Aberystwyth yn cyflenwi hyn i ni (Rhodri/Elin i sortio fo) Elinhgj
 • Taflunydd x 2 - yr adran ThFfT yn darparu --Rhodri.apdyfrig 13:21, 28 Hydref 2011 (BST)
 • Poster - dioch Sbellcheck!
 • Profi kit technegol brynhawn dydd Gwener - wnai helpu efo hwn hefyd, jyst o gwmpas i weirio a ballu! --Llefenni 17:51, 25 Hydref 2011 (BST)
 • 2 x PA Bach gyda thri meic yr un + roving mic - yr adran ThFfT yn darparu --Rhodri.apdyfrig 13:21, 28 Hydref 2011 (BST)

Anghenion eraill

 • Cyfieithu ar y pryd? - os oes rhywun yn dod sydd yn ddi-Gymraeg yna dylent nodi hyn a gallwn drio cael nawdd ar gyfer cyfieithydd
 • Cinio/Te/Coffi
Cost te,coffi, bisgets, brechdanau, pethau hwmwslyd ac Indiaidd ar gyfer 40 o bobol = £316.00