Gweithrediadau

Hacio'r Iaith: prif dudalen

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 15:19, 25 Tachwedd 2010 gan Carlmorris (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)

Hacio-iaith-logo.jpg

haciaith.com

Hen tudalen Hacio'r Iaith? Ewch i [1]

Manylion y digwyddiad

Beth?

Mae Hacio'r Iaith yn gynhadledd agored undydd ar y thema **technoleg, gwe ac iaith**.

Mae'n gyfle i bobol sy'n gwneud projectau gwe a thechnoleg yn, neu am y Gymraeg, i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i drio dysgu oddi wrth ein gilydd mewn awyrgylch braf.

Mae'n **gynhadledd agored** am ei fod yn cael ei drefnu ar sail egwyddor //open source//. Mae hyn yn golygu bod cyfle i unrhywun ddod, am ddim, a chyflwyno am bwnc o'u dewis nhw (yn ddibynnol ar amser a lle). Mae wedi ei drefnu ar sail digwyddiadau BarCamp, sydd yn hollol wahanol i gynadleddau arferol. Mae'n anffurfiol iawn - dim ond y gofod sy'n cael ei drefnu o flaen llaw - ac mae trefn y dydd yn cael ei benderfynu gan y siaradwyr. Mae esboniad That Canadian Girl yn un da i unrhywun sydd eisiau dod a chymryd rhan.

Bydd hefyd yn cynnwys **sesiynau rhaglennu** lle byd cyfle i bobol sy'n gweithio gyda rhaglennu a chôd ddod at eu gilydd i greu rhywbeth - rhaglen, //app//, neu stwnsh fel arfer - gan ddefnyddio data sy'n bodoli eisoes. Mae'r elfen hyn o'r digwyddiad yn seiliedig ar ddigwyddiadau Open Hack Day. Bwriad hwn yw bod rhywbeth defnyddiol yn dod allan o'r digwyddiad. Dyma hanes Hack Day wnaeth papur y Guardian yn 2008.

Bydd **cyswllt di-wifr cyflym** ar gael am ddim i bawb sydd yn cymryd rhan er mwyn hwyluso dogfennu a thrafod yn ystod y digwyddiad.

Pryd?

Hacio'r Iaith 2011

Aberystwyth. Gwybodaeth yn fuan! Dewch i'r trafodaeth yma!

Hacio'r Iaith - Eisteddfod Genedlaethol 2010

Nos Fawrth, 3 Awst, 5:00PM\\ The Picture House, Market Street, Glyn Ebwy, NP23 6HP\\ Di-wifr ar gael

Hacio'r Iaith Bach - Caernarfon, 24 Gorffennaf 2010

    • Lle?**

Tafarn/Bwyty y Castell (map)

    • Pryd?**

3-5pm

    • Pwy?**

Unrhywun sydd efo diddordeb mewn technoleg, gwe a iaith. Ddim o reidrwydd yn y drefn yna.

    • Beth?**

Mae'n rhan o Gwyl Arall. Mmm, neis.

    • Sut?**

Efo peint a Wifi.

24 Gorffennaf 2010

Hacio'r Iaith Bach - Gwyl Arall, Caernarfon\\ [2]

19 Mai 2010

Hacio'r Iaith Bach - Adeilad Parry Williams, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth (ar ddiwedd Cynhadledd Ryngwladol Rhwydwaith Mercator)\\ Manylion eraill\\

Croeso i unrhywun ddod i gael sgwrs am y rhyngrwyd a ieithoedd lleiafrifol. Bydd tipyn o bobol yno o dramor fydd wedi dod i gynhadledd Mercator felly bydd yn gyfle i gyfarfod â chriw diddorol. Fydd dim strwythr pendant ar wahan i gyflwyniad byr gen i am y digwyddiad Hacio'r Iaith cyntaf er mwyn gosod y cyd destun.

Bydd y gynhadledd yn darparu cwrw a swper i'r rhai sy'n dod. Diolch yn fawr Sefydliad Mercator!

26 Ebrill 2010

Hacio'r Iaith Bach, Chapter, Treganna, Caerdydd.\\ Adroddiad/sgyrsiau / Cofnod wreiddiol \\

30 Ionawr 2010

Hacio'r Iaith 1, Adeilad Parry Williams, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth.\\ nodiadau \\

Dyfodol

//gobeithio mwy ar y ffordd!//

Digwyddiadau eraill

am ddigwyddiadau eraill, ewch i'r tudalen Hedyn

English translation

Google Translate has a very rough English translation of this page. Don't rely on it though, it's merely the gist.