Gweithrediadau

Gwefannau Cymraeg colledig

Oddi ar Hedyn

Rydym yn ceisio casglu rhestr o wefannau Cymraeg colledig fel archif ar gyfer ymchwil ac ysbridoliaeth. Diolch i Dafydd am y syniad.

Dw i wedi defnyddio fformat syml iawn am y tro. Rydym yn gallu ei dacluso nes ymlaen.

Blogiaf cyn hir ar haciaith.com

--Carlmorris (sgwrs) 17:05, 12 Gorffennaf 2015 (BST)

Y rhestr o wefannau Cymraeg colledig

Blogiau / gwefannau 'arferol'

Adolygiad

hen gyfeiriadu: www.adolygiad.com

disgrifiad: Archif o adolygiadau byrion yn Gymraeg. Roedd y wefan yn casglu trydariadau o Twitter gyda'r tag #adolygiad bob awr.

archif: http://web.archive.org/web/20150801004706/http://adolygiad.com/

Chwilotydd

hen gyfeiriad: www.chwilotydd.com

disgrifiad: Ymgais ar greu peiriant chwilio

archif: dim i'w weld

nodiadau: Mae'n debyg fod y wefan yma yn adeiladu ar ben gwefan Google ond yn cynnwys rhestr o wefannau Cymraeg oedd yn ymddangos o flaen canlyniadau arferol http://maes-e.com/viewtopic.php?f=23&t=24980

Croesair

hen gyfeiriad: www.croesair.com

disgrifiad: Croeseiriau Cymraeg

archif: http://web.archive.org/web/20051227020226/http://www.rhys.cymru1.net/croesair1.html

Cybercafe Caerdydd

hen gyfeiriad:http://cardiffcybercafe.co.uk/welsh/index.html

disgrifiad: Gwefan y caffi gwe cynta yng Nghaerdydd (nid Cymru)

archif: http://web.archive.org/web/19980117062559/http://cardiffcybercafe.co.uk/welsh/index.html

CymChwil

hen gyfeiriad: www.cymchwil.com

disgrifiad: Ymgais arall ar greu peiriant chwilio Cymraeg

archif: http://web.archive.org/web/20070806040749/http://www.cymchwil.com/

Cymru ar y we

hen gyfeiriad: www.cymruarywe.org

disgrifiad: Porth testunol sy'n rhoi mynediad i ddeunydd o ddiddordeb Cymreig ar y We Fyd Eang. Lansiwyd yn 2002. Diflannodd yn mis Mawrth 2007

awdur: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

archif: http://web.archive.org/web/20050205132715/http://www.cymruarywe.org/

Dic Sais

hen gyfeiriad: geocities.com/gwladgarwyr

disgrifiad: gwefan ddychanol

awdur: Dic Sais

archif: https://web.archive.org/web/*/geocities.com/gwladgarwyr

Dimensiwn 4

hen gyfeiriad: www.dimensiwn4.co.uk

disgrifiad: Caffi gwe yn Nghaernarfon, y perchennog oedd Gwyneth Ellis.

archif: http://web.archive.org/web/20010402103757/http://www.dimensiwn4.co.uk/

Dyna Hwyl

hen gyfeiriad: www.dyna-hwyl.com

disgrifiad: Gwefan yn gwerthu cwrs dysgu Cymraeg ar CD-ROM

archif: http://web.archive.org/web/20021210152347/http://www.dyna-hwyl.com/f-index.html

E-bych

hen gyfeiriad: http://www.e-bych.com/

disgrifiad: Cylchgrawn ar gyfer straeon, nofelau a barddoniaeth.

archif: http://web.archive.org/web/20121122070055/http://www.e-bych.com/public/index.cfm

Gwe Preseli

hen gyfeiriad: www.preseli.com

disgrifiad: Gwasanaethau gwe, ac yn ddiweddarach - siop arlein ar gyfer nwyddau Cymraeg.

archif: http://web.archive.org/web/20020124030249/http://www.preseli.com/

Gwead

hen gyfeiriad: www.gwead.cymru.org

disgrifiad: Gwasanaeth gwe/rhyngrwyd cynnar i ysgolion Cymraeg Gwynedd, yn cynnwys tudalennau cartref i nifer o'r ysgolion

archif: http://web.archive.org/web/19970408025810/http://www.gwead.cymru.org/cartref.htm

Gwyliau Cymraeg

hen gyfeiriad: http://www.gwyliaucymraeg.co.uk

disgrifiad: Gwefan gan y Mentrau Iaith a chyrff eraill yn rhestru atyniadau a llety sy'n cefnogi'r Gymraeg

archif: http://web.archive.org/web/20081225192925/http://www.gwyliaucymraeg.co.uk/WiSSCMS-cym-171.aspx

nodiadau: Fe adawyd y parth i'w derfynu yn 2011 a fe gafodd ei ail-gofrestru gan rywun sy'n ei ddefnyddio ar gyfer pwrpas SEO, yn Saesneg!

Gwynedd.net

hen gyfeiriad: www.gwynedd.net

disgrifiad: Gwasanaeth llety gwefannau ac ebost ar gyfer busnesau lleol yng Nghwynedd. 1997-2003. Am wn i mae'r gwasanaeth ebost yn parhau.

archif: http://web.archive.org/web/20030319195721/http://www.gwynedd.net/

Hysbysebu

hen gyfeiriad: www.hysbysebu.com

disgrifiad: Ymgais ar greu rhwydwaith hysbysebu 'baner' ar wefannau Cymraeg

archif: http://web.archive.org/web/20080228000652/http://www.hysbysebu.com/

Lle ar y we

hen gyfeiriad: www.llearywe.com

disgrifiad: Wedi dechrau fel gwefan ar gyfer hysbysebu, wedyn newid i gyfeiriadur busnes/gwefannau

awdur: Owen Llywelyn?

archif: http://web.archive.org/web/20080701134209/http://www.llearywe.com/

Llygredd Moesol

hen gyfeiriad: http://www.llygredd.moesol.btinternet.co.uk

disgrifiad: Gwefan am rai o fandiau yr 80au ynghyd a ffeiliau mp3

awdur: Dewi Gwyn

archif: http://archif.rhwyd.org/llygredd-moesol/

Llywodraeth Cymru (nid go iawn)

hen gyfeiriad: http://llywodraethcymru.org/

disgrifiad: Gwefan ddychanol yn dynwared un Llywodraeth Cymru i dynnu sylw at ddiffygion polisiau'r llywodraeth ar yr iaith Gymraeg.

archif: http://web.archive.org/web/20140309142419/

Metastwnsh

hen gyfeiriad: www.metastwnsh.com

disgrifiad: Technoleg

awdur: Grŵp

archif: mae copi o'r cofnodion gyda fi. Dylwn i adfer cofnodion, gan y rhai sy'n hapus i mi wneud hynny, ar wefan Hacio'r Iaith. --Carlmorris (sgwrs) 17:13, 12 Gorffennaf 2015 (BST)

Miri Mawr

hen gyfeiriad: www.mirimawr.com

disgrifiad: Cyfeiriadur o wefannau Cymraeg

awdur: Llion Gerallt

archif: http://web.archive.org/web/20040205053008/http://www.mirimawr.com/

Pioden

hen gyfeiriad: www.pioden.net

disgrifiad: Cwmni datblygu gwefannau ym Mangor

awdur: Huw Wyn Jones

archif: http://web.archive.org/web/20150213080904/http://www.pioden.net/

nodiadau: O'r wefan - "1996 – 2014 Ers 31/10/2014 mae cwmni Pioden wedi cau. "

Rhithfro

hen gyfeiriad: www.rhithfro.com

disgrifiad: Rhestr o flogiau Cymraeg

archif: http://web.archive.org/web/20050924094956/http://rhithfro.com/

awdur: Aled Bartholomew

nodiadau: Roedd yn darparu sgript JavaScript i'w osod ar flog er mwyn rhoi dolenni i flogiau Cymraeg arall.

Rhwydwaith Cymru / Network Wales

hen gyfeiriad: www.network.wales.org.uk

disgrifiad: Porth cynnar i Gymru gan y WDA, yn cynnwys dolenni i wefannau.

archif: http://web.archive.org/web/19971009062250/http://www.network.wales.org.uk/index.cymraeg.html

Sesh

hen gyfeiriad: www.sesh.tv

disgrifiad: Gwefan gymdeithasol ar gyfer llwytho fyny fideos Cymraeg

awdur: Cynhyrchiad Boomerang yn rhedeg ar y cyd gyda Adran Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth

archif: dim i'w weld

Sgrin

hen gyfeiriad: www.sgrin.com

disgrifiad: Gwefan i lwytho fyny fideos

awdur: Luke Williams

archif: http://web.archive.org/web/20081223052338/http://www.sgrin.com/index.php

Sgwarnog

hen gyfeiriad: www.sgwarnog.org

disgrifiad: Gwasanaeth ebost a gwebost yn Gymraeg

archif: http://web.archive.org/web/20031204060001/http://www.sgwarnog.org/ebost.html

Siaradog

hen gyfeiriad: http://www.siaradog.com/

disgrifiad: Gwefan yn gwe-ddarlledu rhaglenni sgwrsio/adloniant gyda Nei Karadog

archif: http://web.archive.org/web/20070829125701/http://www.siaradog.com/

nodiadau: Edefyn maes-e am y rhaglen

SpeechDat

hen gyfeiriad: www.speech.cymru.org

disgrifiad: Cynllun oedd yn casglu recordiadau sain o siaradwyr Cymraeg er mwyn datblygu system adnabod llais.

archif: http://web.archive.org/web/20010815112435/http://www.speech.cymru.org/croeso.html

Tecstio

hen gyfeiriad: http://www.tecstio.com/

disgrifiad: Meddalwedd ar gyfer 'tecstio darogan' yn Gymraeg

archif: http://web.archive.org/web/20130807184332/http://www.tecstio.com/

Yn Y Ffram

hen gyfeiriad: ynyffram.org

disgrifiad: Adnodd ar gyfer myfyrwyr addysg uwch sy'n dysgu am ffilm a theledu trwy gyfrwng y Gymraeg.

archif: https://wici.porth.ac.uk/index.php/Categori:Ffilm_a_Theledu_Cymru

nodiadau: Mae'r cynnwys wedi eu drosglwyddo i wici y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwleidyddol

Adam Price AS/MP

hen gyfeiriad: www.adamprice.org.uk/home-w.shtml

disgrifiad: gwleidydd

awdur: Adam Price ac eraill

archif: http://web.archive.org/web/20080224134059/http://www.adamprice.org.uk/home-w.shtml

Plaid Cymru

hen gyfeiriad: plaid-cymru.wales.com

disgrifiad: Gwefan gynta Plaid Cymru

archif: http://web.archive.org/web/19970303061739/http://plaid-cymru.wales.com/

Cerddoriaeth

Bandiau

Disglair

hen gyfeiriad: www.disglair.net

disgrifiad: band

archif: http://web.archive.org/web/20130419074958/http://disglair.net/homeadref.cfm

GHR2

hen gyfeiriad: www.geocities.com/ghr2_aber

archif: http://www.geocities.ws/ghr2_aber/

Gorky's Zygotic Mynci

hen gyfeiriad: http://www.mewn.co.uk/gorkys a http://www.gorkys.com

disgrifiad: band

archif: http://web.archive.org/web/20031219063955/http://www.mewn.co.uk/gorkys/ a http://web.archive.org/web/20120414221201/http://www.gorkys.com/

Llwybr Llaethog

hen gyfeiriad: http://uk.geocities.com/llwybr_llaethog

archif: http://web.archive.org/web/20021212125458/http://uk.geocities.com/llwybr_llaethog/fframnew.htm

Maharishi

hen gyfeiriad: www.maharishi-online.co.uk

disgrifiad: Band

awdur: Maharishi

archif: http://web.archive.org/web/*/http://www.maharishi-online.co.uk

Melys

hen gyfeiriad: melys.co.uk

disgrifiad: band

awdur: Melys

archif: http://web.archive.org/web/*/http://www.melys.co.uk/

Mwng

hen gyfeiriad: mwng.co.uk

disgrifiad: albwm gan Super Furry Animals

awdur: label Placid Casual

archif: ??

Pep le Pew

hen gyfeiriad: www.peplepew.com

disgrifiad: band

awdur: Pep le Pew

archif: http://web.archive.org/web/*/http://www.peplepew.com

Sherbet Antlers

hen gyfeiriad: www.sherbetantlers.com

archif: http://sherbetantlers.rhwyd.org/

Zabrinski

hen gyfeiriad: www.zabrinksi.com

archif: http://web.archive.org/web/20050204090649/http://www.zabrinski.com/

Labeli, Newyddion, Sioeau

Fitamin Un

hen gyfeiriad: www.fitamin-un.com

archif: http://web.archive.org/web/20031011193436/http://fitamin-un.com/ neu [Fitamin Un]

Disgrifiad: Label tanddaearol

Radio Acen

hen gyfeiriad: www.radioacen.fm

disgrifiad: Gorsaf radio wedi ei anelu at ddysgwyr, gan gwmni Acen. Roedd yn chwarae cerddoriaeth Gymraeg gyda'r geiriau yn ymddangos ar y sgrîn, a roedd yn wersi sain ar gael hefyd.

archif: http://web.archive.org/web/20030806070228/http://www.radioacen.fm/

Radio Amgen

hen gyfeiriad: http://www.geocities.com/radio_amgen/

disgrifiad: Cychwynnodd y wefan yn Hydref 2001 ar Geocities. Fe symudodd i www.radioamgen.com erbyn Mai 2002.

archif: http://web.archive.org/web/20050118100815/http://www.geocities.com/radio_amgen/

Radio D

hen gyfeiriad: www.radio-d.co.uk

disgrifiad: Gorsaf radio Cymraeg 'cyntaf ar y we', gan Johnny R. 1999-2000

archif: http://web.archive.org/web/20010124011600/http://www.radio-d.co.uk/

R-bennig

hen gyfeiriad: www.r-bennig.co.uk

disgrifiad: label recordiau

awdur: R-bennig

archif: http://web.archive.org/web/*/http://www.r-bennig.co.uk

Reggae Fi Wan

hen gyfeiriad: www.reggaefiwan.com

disgrifiad: trefnwyr gigs yn Ngogledd Cymru

archif: http://web.archive.org/web/20070107024817/http://www.reggaefiwan.com/

Sadwrn

hen gyfeiriad: http://www.sadwrn.com/

disgrifiad: Gwerthu cerddoriaeth Cymraeg a nwyddau cysylltiedig arall

archif: http://web.archive.org/web/20141010032743/http://www.sadwrn.com/cym/

nodiadau: Fe agorwyd yn Mai 2010. Caeodd lawr 1af o Ebrill 2015. Fe gymerodd y wefan drosodd o wefan Sebon a gaeodd lawr yn 2009.

Trawscentral

hen gyfeiriad: www.geocities.com/trawscentral

disgrifiad: gwefan Trawsfynydd Lo-Fi Liberation Front

awdur: Steffan Cravos

archif: http://www.oocities.org/trawscentral/derbynfa.html

Unarddeg

hen gyfeiriad: www.unarddeg.com

disgrifiad: Gwefan gerddoriaeth

archif: http://web.archive.org/web/20040406142240/http://www.unarddeg.com/html/index.php

Ffansins

Brechdan Tywod

disgrifiad: Gwefan i gyd-fynd a ffansîn Brechdan Tywod

archif: [Brechdan Tywod]

awdur: Steffan Cravos

Welsh Bands Weekly

hen gyfeiriad: uk.geocities.com/wbwlist

archif: http://www.oocities.org/wbwlist/

Fforymau / wicis / platfformau cymdeithasol / amlgyfranog

Cefn Gwlad

hen gyfeiriad: www.cefngwlad.org

disgrifiad: Prosiect Fforwm Gwledig Cymru oedd yr Adnodd Gwledig. Fe'i hariannwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru (EPC) a chyllid Amcan 1 Ewropeaidd (EAGGF).

archif: http://web.archive.org/web/20080513085941/http://www.cefngwlad.org/

Cwtsh

hen gyfeiriad: http://www.cwtsh.com/

disgrifiad: Gwefan ddetio

archif: http://web.archive.org/web/20030805035816/http://www.cwtsh.com/

nodiadau: Syniad gan Stifyn Parri i ddechrau, yna gwerthwyd y parth i Sarah Cornelius a oedd yn rhedeg gwefan tebyg cwtch.com. Hanes diddorol ar maes-e

Dim Cwsg

hen gyfeiriad: www.dimcwsg.com

disgrifiad: Trafodaeth am fagu plant

awdur: Grŵp

archif: http://web.archive.org/web/20060720082630/www.dimcwsg.com/

Dyfodol

hen gyfeiriad: www.dyfodol.com

disgrifiad: fforwm Cymraeg wedi ei anelu at bobl dan 19

awdur: Gwion Larsen

archif: dim byd o werth

nodiadau: O'r archifau roedd i weld yn eitha byr-hoedlog, para am rai misoedd yn unig

PenTalarPedia

hen gyfeiriad: pentalarpedia.com

disgrifiad: gwybodaeth am gyfres S4C gan wylwyr

awdur: Grŵp

archif: mae archif gyda fi, gallwn i adfer y peth - ond unrhyw ddiddordeb? --Carlmorris (sgwrs) 17:37, 12 Gorffennaf 2015 (BST)

nodiadau (dewisol): roedd problem gyda MediaWiki ond mae'r enw parth/lletya dal mewn lle

Perthyn

hen gyfeiriad: www.perthyn.com

disgrifiad: Gwefan gymdeithasol

archif: http://web.archive.org/web/20071111211936/http://www.perthyn.com/

wici: https://cy.wikipedia.org/wiki/Perthyn.com

Pictiwrs

hen gyfeiriad: www.pictiwrs.com

disgrifiad: Gwefan newyddion a fforwm am sinema a teledu yn Gymraeg

awdur: Rhodri ap Dyfrig

archif: http://web.archive.org/web/20070302014021/http://www.pictiwrs.com/

Pishyn

hen gyfeiriad: http://www.pishyn.com/

disgrifiad: Gwefan ddetio/gymdeithasol

archif: ?

nodiadau: 'Mae'n ddrwg iawn gennym, ond mae ymosodiad maleisus yn erbyn gwefan Pishyn.com wedi dinistrio llawer iawn o ffeiliau'r wefan.'

Rygbi Cymru

hen gyfeiriad: www.rygbicymru.com a sgarmes.com

disgrifiad: fforwm ar gyfer trafod rygbi yn Gymraeg

archif: http://web.archive.org/web/20050611005901/http://www.rygbicymru.com/

Wiki Deddfu

hen gyfeiriad: www.wikideddfu.com

disgrifiad: Ymgais i dorfoli trafodaeth am ddeddfau newydd i Gymru

archif: http://web.archive.org/web/20080411172251/http://wikideddfu.com/index.php/Main_Page?uselang=cy

Cyfrannwch

Sut i olygu'r dudalen hon

Mae croeso i chi ddiweddaru'r dudalen hon. Ewch i Gymorth am help.

Defnyddiwch y fformat isod:

=== Enw ===

hen gyfeiriad:

disgrifiad:

awdur:

archif:

nodiadau (dewisol): pam ddiflannodd y wefan, dyddiadau, ayyb

Syniadau / i'w gwneud

Nodiadau