Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Fideo: digwyddiadau byw"

Oddi ar Hedyn

Llinell 1: Llinell 1:
Sut ydw i'n wneud fideo o bethau? Dyma canllaw cyflym.
+
Sut ydw i'n cynhyrchu fideo o safon? Dyma canllaw cyflym i ddechreuwyr sy'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau byw.
 
 
Mae'r ffocws ar ddigwyddiadau ar hyn o bryd.
 
 
 
  
 
==Fel beth?==
 
==Fel beth?==
Llinell 13: Llinell 10:
 
*cyfweliad neu sgwrs am rywbeth
 
*cyfweliad neu sgwrs am rywbeth
 
*digwyddiadau eraill
 
*digwyddiadau eraill
 
  
 
==Beth ydw i ei angen?==
 
==Beth ydw i ei angen?==
  
Rwyt ti angen:
+
Mae angen:
 
*cyfrifiadur
 
*cyfrifiadur
 
*cysylltiad i'r we
 
*cysylltiad i'r we
 
*cyfeiriad e-bost
 
*cyfeiriad e-bost
 
*camera rhad fel Flip neu ffôn gyda chamera
 
*camera rhad fel Flip neu ffôn gyda chamera
 
  
 
==Cyn gadael==
 
==Cyn gadael==
  
*Mae lot o bobol yn mynd i bob man gyda chamera. Pam lai?
+
*Mae llawer o bobl yn gadael y tŷ gyda chamera bob dydd. Pam lai?
*Paid anghofio dy wefrwr ac i'w defnyddio cyn i ti adael. (Neu batris os angen.)
+
*Paid ag anghofio dy wefrwr ac i'w defnyddio cyn i chi adael. (Neu batris os angen.)
 
 
  
 
==Caniatâd==
 
==Caniatâd==
  
Mae'r caniatâd o'r bobol yn y fideo yn bwysig.
+
Mae'r caniatâd y bobl yn y fideo yn bwysig.
  
Dylet ti sôn am y bwriad o YouTube hefyd.
+
Dylech chi sôn am eich bwriad o gyhoeddi ar-lein hefyd.
  
Ambell waith mae'n iawn heb ofyn, e.e. os ti wedi mynd i gyfarfod cyhoeddus gyda'r wasg a chyfryngau eraill.
+
Ambell waith mae'n iawn heb ofyn, e.e. os ydych chi wedi mynd i gyfarfod cyhoeddus gyda'r wasg a chyfryngau eraill.
  
Os fydd plant yn y fideo mae'n bwysig iawn i sicrhau caniatâd o'r rhieni.
+
Os fydd plant yn y fideo mae'n bwysig iawn sicrhau caniatâd o'r rhieni.
  
 
==Athroniaeth==
 
==Athroniaeth==
  
*Mae fideo ryff gallu bod yn well na brochure-fideo gan criw proffesiynol.
+
*Mae fideo ryff yn gallu bod yn fwy atyniadol na fideo slic gan gwmni proffesiynol.
*Mae digon o le ar y we am dy fideo hyd yn oed fideos mewn niche am bwnc arbennig. Eisiau gwneud fideo am gadw pysgod neu dy hoff cerddoriaeth Almaeneg o'r 70au? Wel pam lai?
+
*Mae digon o le ar y we am eich fideo hyd yn oed fideos mewn niche am bwnc arbennig. Eisiau gwneud fideo am gadw pysgod neu eich hoff cerddoriaeth Almaeneg o'r 70au? Wel pam lai?
 
 
  
 
==Syniadau / fformatau==
 
==Syniadau / fformatau==
  
*Saethu wyneb. Gyda dy lais yn y cefndir (bydd sain dy lais yn eitha cryf).
+
*Saethu wyneb. Gyda llais yn y cefndir (bydd sain eich llais yn eitha cryf).
*Cyfweliad rhwng unigolyn a thi (weithiau dw i'n eistedd  
+
*Cyfweliad rhwng unigolyn a chi (sefyll neu eistedd)
 
*Os mae pobol yn y fideo yn eistedd mae'r canlyniad yn wahanol. (Gwell ar gyfer siarad weithiau.)
 
*Os mae pobol yn y fideo yn eistedd mae'r canlyniad yn wahanol. (Gwell ar gyfer siarad weithiau.)
 
''enghreifftiau ar eu ffordd''
 
''enghreifftiau ar eu ffordd''
*Mae fideos byrion yn weithio yn dda ar-lein. Os mae 3 person yn siarad mewn digwyddiad, gwnaf 3 fideo ar wahan yn hytrach nag un enfawr.
+
*Mae fideos byrion yn weithio yn dda ar-lein. Os mae tri pherson yn annerch digwyddiad, gwnewch dri fideo ar wahan yn hytrach nag un hirfaeth.
*Fel arfer dylet ti greu dau fideo ar wahan os ti rili rili eisiau wneud fideo dwyieithog. (Neu anghofia'r dwyieithrwydd a gwnaf fideo Cymraeg yn unig. Haws! Mae'n dibynnu.)
+
*Fel arfer dylech chi greu dau fideo ar wahan os ydych angen gwneud fideo dwyieithog.
  
 
''angen mwy yma''
 
''angen mwy yma''
  
  
==Gwneud - y delwedd==
+
==Y delwedd==
  
* Bydd yn ymwybodol o'r haul. Fel arfer rwyt ti eisiau haul ar wynebau yn hytrach na'r cefndir. Does dim rheolau - dim ond canllawiau. Ond os ti'n cael yr haul yn y cefndir mae'n edrych fel silwét neu pobol di-enw mewn rhaglen difrifol iawn fel Crimestoppers.
+
* Tirwedd pob tro (neu bron bob tro)
  
* Ar gamerâu bach mae'r chwyddo yn 'dyfalu' y llun i ryw raddau. Dylet ti osoda'r chwyddo yn y canol fel arfer. Bydd yn agos i'r stori/pobol!
+
* Byddwch yn ymwybodol o'r haul. Fel arfer rydych chi eisiau haul ar wynebau yn hytrach na'r cefndir. Does dim rheolau - dim ond canllawiau. Ond os ydych chi'n cael yr haul yn y cefndir mae'n edrych fel silwét neu tystion di-enw mewn rhaglen difrifol iawn fel Crimestoppers.
  
* Os ti'n saethu rhywbeth gyflym mae'n neis i olygu ar y pryd. Recordia a stopia mewn amser. Felly fydd ddim rhaid i ti golygu pethau mas hwyrach. Cyflym!
+
* Peidiwch â chwyddo os oes modd camu'n agosach. Bydd y llun yn well heb y defnydd o chwyddo.
  
 +
* Os ydych chi'n saethu rhywbeth cyflym mae'n neis 'golygu ar y pryd'. Recordiwch a stopiwch mewn amser. Felly fydd ddim rhaid i chi olygu pethau mas hwyrach. Cyflym!
  
==Gwneud - yr awdio==
+
==Y sain==
  
*Bydd yn ymwybodol o seiniau eraill, yn enwedig gyda chyfweliad neu sgwrs manwl
+
*Byddwch yn ymwybodol o seiniau eraill, yn enwedig gyda chyfweliad neu sgwrs manwl.
 
 
*Mae'n anodd trwsio pethau hwyrach! Felly bydd yn hyderus, mewn torf cer i'r blaen os bosib
 
 
 
*Weithiau mae rhaid i ti sefyll ar bwys y seinydd am ansawdd awdio gwell
 
  
 +
*Mae'n anodd trwsio pethau hwyrach! Felly byddwch yn hyderus, mewn torf ewch i'r blaen os bosib.
  
 +
*Weithiau mae rhaid i chi sefyll ar bwys y seinydd am ansawdd awdio gwell.
  
 
==Sut i greu cyfrif ar YouTube==
 
==Sut i greu cyfrif ar YouTube==
Llinell 81: Llinell 73:
 
[[Delwedd:youtube-sgrin.jpg|bawd|de|613px|creu cyfrif ar YouTube]]
 
[[Delwedd:youtube-sgrin.jpg|bawd|de|613px|creu cyfrif ar YouTube]]
  
#Cer i http://www.youtube.com/create_account?next=%2F
+
#Ewch i http://www.youtube.com/create_account?next=%2F
#Llenwa'r ffurflen. Dylet ti meddwl am dy enw achos ti'n methu ei newid.
+
#Llenwch y ffurflen. Dylet ti meddwl am dy enw achos ti'n methu ei newid.
#Dilyna'r gorchmynion.
+
#Dilynwch y gorchmynion.
  
 
''(Mae'r adran yma yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd!)''
 
''(Mae'r adran yma yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd!)''
 
  
 
==Lanlwytho i YouTube==
 
==Lanlwytho i YouTube==
  
*Bydd yn gyflym. Mae'n neis i gael y fideo cyn gynted a phosib. Bydd mwy o ddiddordeb syth ar ôl y digwyddiad. Yr un diwrnod os bosib.
+
*Byddwch yn gyflym. Mae'n neis cael y fideo cyn gynted a phosib. Bydd mwy o ddiddordeb syth ar ôl y digwyddiad. Yr un diwrnod os bosib.
  
*Teitl, disgrifiad, tagiau. Pwysig os ti eisiau gwylwyr. Un tag da yw 'cymraeg' os mae'r fideo yn Gymraeg. Syniad da.
+
*Teitl, disgrifiad, tagiau. Pwysig os ydych chi eisiau gwylwyr. Un tag da yw 'cymraeg' os mae'r fideo yn Gymraeg. Syniad da.
  
*Cadwa sylwadau ar agor a'r opsiwn mewnosod plis! Mae pobol eisiau rhannu dy fideo a chael sgyrsiau o gwmpas dy fideo.
+
*Cadwch sylwadau ar agor a'r opsiwn mewnosod plis! Mae pobol eisiau rhannu eich fideo a chael sgyrsiau o gwmpas dy fideo.
  
 
''(Mae'r adran yma yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd!)''
 
''(Mae'r adran yma yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd!)''
  
 +
==Enghreifftiau o fideos==
 +
 +
Ewch i'r cyfrif Twitter [https://twitter.com/fideobobdydd @fideobobdyd] am ysbrydoliaeth.
  
 
==Dolenni perthnasol==
 
==Dolenni perthnasol==
Llinell 112: Llinell 106:
 
==Am y dudalen yma==
 
==Am y dudalen yma==
  
Croeso i ti olygu'r tudalen yma gydag unrhyw bethau defnyddiol.
+
Croeso i chi olygu'r tudalen yma gydag unrhyw bethau defnyddiol.
  
 
[[Categori:Canllawiau]]
 
[[Categori:Canllawiau]]
  
 
[[Categori:Canllawiau fideo]]
 
[[Categori:Canllawiau fideo]]

Diwygiad 22:51, 18 Mawrth 2017

Sut ydw i'n cynhyrchu fideo o safon? Dyma canllaw cyflym i ddechreuwyr sy'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau byw.

Fel beth?

 • Eisteddfod
 • pethau yn y gymuned
 • gigs
 • barnau/ymgyrchu
 • areithiau
 • priodasau
 • cyfweliad neu sgwrs am rywbeth
 • digwyddiadau eraill

Beth ydw i ei angen?

Mae angen:

 • cyfrifiadur
 • cysylltiad i'r we
 • cyfeiriad e-bost
 • camera rhad fel Flip neu ffôn gyda chamera

Cyn gadael

 • Mae llawer o bobl yn gadael y tŷ gyda chamera bob dydd. Pam lai?
 • Paid ag anghofio dy wefrwr ac i'w defnyddio cyn i chi adael. (Neu batris os angen.)

Caniatâd

Mae'r caniatâd y bobl yn y fideo yn bwysig.

Dylech chi sôn am eich bwriad o gyhoeddi ar-lein hefyd.

Ambell waith mae'n iawn heb ofyn, e.e. os ydych chi wedi mynd i gyfarfod cyhoeddus gyda'r wasg a chyfryngau eraill.

Os fydd plant yn y fideo mae'n bwysig iawn sicrhau caniatâd o'r rhieni.

Athroniaeth

 • Mae fideo ryff yn gallu bod yn fwy atyniadol na fideo slic gan gwmni proffesiynol.
 • Mae digon o le ar y we am eich fideo hyd yn oed fideos mewn niche am bwnc arbennig. Eisiau gwneud fideo am gadw pysgod neu eich hoff cerddoriaeth Almaeneg o'r 70au? Wel pam lai?

Syniadau / fformatau

 • Saethu wyneb. Gyda llais yn y cefndir (bydd sain eich llais yn eitha cryf).
 • Cyfweliad rhwng unigolyn a chi (sefyll neu eistedd)
 • Os mae pobol yn y fideo yn eistedd mae'r canlyniad yn wahanol. (Gwell ar gyfer siarad weithiau.)

enghreifftiau ar eu ffordd

 • Mae fideos byrion yn weithio yn dda ar-lein. Os mae tri pherson yn annerch digwyddiad, gwnewch dri fideo ar wahan yn hytrach nag un hirfaeth.
 • Fel arfer dylech chi greu dau fideo ar wahan os ydych angen gwneud fideo dwyieithog.

angen mwy yma


Y delwedd

 • Tirwedd pob tro (neu bron bob tro)
 • Byddwch yn ymwybodol o'r haul. Fel arfer rydych chi eisiau haul ar wynebau yn hytrach na'r cefndir. Does dim rheolau - dim ond canllawiau. Ond os ydych chi'n cael yr haul yn y cefndir mae'n edrych fel silwét neu tystion di-enw mewn rhaglen difrifol iawn fel Crimestoppers.
 • Peidiwch â chwyddo os oes modd camu'n agosach. Bydd y llun yn well heb y defnydd o chwyddo.
 • Os ydych chi'n saethu rhywbeth cyflym mae'n neis 'golygu ar y pryd'. Recordiwch a stopiwch mewn amser. Felly fydd ddim rhaid i chi olygu pethau mas hwyrach. Cyflym!

Y sain

 • Byddwch yn ymwybodol o seiniau eraill, yn enwedig gyda chyfweliad neu sgwrs manwl.
 • Mae'n anodd trwsio pethau hwyrach! Felly byddwch yn hyderus, mewn torf ewch i'r blaen os bosib.
 • Weithiau mae rhaid i chi sefyll ar bwys y seinydd am ansawdd awdio gwell.

Sut i greu cyfrif ar YouTube

creu cyfrif ar YouTube
 1. Ewch i http://www.youtube.com/create_account?next=%2F
 2. Llenwch y ffurflen. Dylet ti meddwl am dy enw achos ti'n methu ei newid.
 3. Dilynwch y gorchmynion.

(Mae'r adran yma yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd!)

Lanlwytho i YouTube

 • Byddwch yn gyflym. Mae'n neis cael y fideo cyn gynted a phosib. Bydd mwy o ddiddordeb syth ar ôl y digwyddiad. Yr un diwrnod os bosib.
 • Teitl, disgrifiad, tagiau. Pwysig os ydych chi eisiau gwylwyr. Un tag da yw 'cymraeg' os mae'r fideo yn Gymraeg. Syniad da.
 • Cadwch sylwadau ar agor a'r opsiwn mewnosod plis! Mae pobol eisiau rhannu eich fideo a chael sgyrsiau o gwmpas dy fideo.

(Mae'r adran yma yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd!)

Enghreifftiau o fideos

Ewch i'r cyfrif Twitter @fideobobdyd am ysbrydoliaeth.

Dolenni perthnasol


Am y dudalen yma

Croeso i chi olygu'r tudalen yma gydag unrhyw bethau defnyddiol.