Gweithrediadau

Fideo: digwyddiadau byw

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 22:46, 25 Gorffennaf 2011 gan Carlmorris (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)

Sut ydw i'n wneud fideo o bethau? Dyma canllaw cyflym.


Fel beth?

 • Eisteddfod
 • pethau yn y gymuned
 • gigs
 • barnau/ymgyrchu
 • areithiau
 • priodasau
 • cyfweliad neu sgwrs am rywbeth


Beth ydw i ei angen?

Rwyt ti angen:

 • cyfrifiadur
 • cysylltiad i'r we
 • cyfeiriad e-bost
 • camera rhad fel Flip neu ffôn gyda chamera)


Caniatâd

Mae'r caniatâd o'r bobol yn y fideo yn bwysig. Dylet ti sôn am YouTube hefyd. Bydd ar yr ochr saff!

Ambell waith mae'n iawn heb ofyn, e.e. os ti wedi mynd i gyfarfod cyhoeddus gyda'r wasg a chyfryngau eraill.


Gwneud - y delwedd

 • Bydd yn ymwybodol o'r haul. Fel arfer rwyt ti eisiau haul ar wynebau yn hytrach na'r cefndir. Does dim rheolau - dim ond canllawiau. Ond os ti'n cael yr haul yn y cefndir mae'n edrych fel silwét neu pobol di-enw mewn rhaglen difrifol iawn fel Crimestoppers.
 • Ar gamerâu bach mae'r chwyddo yn 'dyfalu' y llun i ryw raddau. Dylet ti osoda'r chwyddo yn y canol fel arfer. Bydd yn agos i'r stori/pobol!
 • Os ti'n saethu rhywbeth gyflym mae'n neis i olygu ar y pryd. Recordia a stopia mewn amser. Felly fydd ddim rhaid i ti golygu pethau mas hwyrach. Cyflym!


Gwneud - yr awdio

 • Bydd yn ymwybodol o seiniau eraill, yn enwedig gyda chyfweliad neu sgwrs manwl
 • Mae'n anodd trwsio pethau hwyrach! Felly bydd yn hyderus, mewn torf cer i'r blaen os bosib
 • Weithiau mae rhaid i ti sefyll ar bwys y seinydd am ansawdd awdio gwell


Sut i greu cyfrif ar YouTube

 1. Cer i http://www.youtube.com/create_account?next=%2F
 1. Llenwa'r ffurflen. Dylet ti meddwl am dy enw achos ti'n methu ei newid.
 1. Dilyna'r gorchmynion.

(Mae'r adran yma yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd!)


Lanlwytho i YouTube

 • Bydd yn gyflym. Mae'n neis i gael y fideo cyn gynted a phosib. Bydd mwy o ddiddordeb syth ar ôl y digwyddiad. Yr un diwrnod os bosib.

(Mae'r adran yma yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd!)


Dolenni perthnasol


Am y dudalen yma

Croeso i ti olygu'r tudalen yma gydag unrhyw bethau defnyddiol.