Gweithrediadau

Dylunio amlieithog - y da, y drwg ac yr hyll

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 13:01, 23 Awst 2017 gan Carlmorris (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)

Mae'r tudalen hwn yn ymdrech i gasglu enghreifftiau da, drwg ac hyll o'r maes dylunio sy'n perthnasol i Gymru.

Mae croeso i chi gyfrannu.

Gwrthod derbyn cyfeiriad e-bost .cymru o hyd

Polisïau gwrth-Gymraeg

Google AdSense

https://support.google.com/adsense/answer/9727

Gumtree

(wedi gwrthod cyhoeddi rhywbeth yn Gymraeg CM)

TripAdvisor

https://haciaith.com/2013/04/05/tripadvisor-adolygiad-cymraeg/ http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/tripadvisor-refuses-publish-welsh-language-10456813

Quora

https://haciaith.com/2011/01/05/quora-saesneg-yn-unig-os-gwela-din-dda/

Troseddau Google Translate a chyfieithu peirianyddol

Mae'r adran hon yn cofnodi enwau o gwmnïau neu sefydliadau sydd wedi camddefnyddio Google Translate, Intertran ac ati - gydag enghreifftiau. Cywilydd.

Addysg

  • Coleg Sir Benfro http://www.pembrokeshire.ac.uk - am gynnig dolen i Google Translate fel opsiwn cyfieithu yn hytrach na chynnig darpariaeth Cymraeg go iawn. Cywilydd ychwanegol am ddylunio'r wefan fel delweddau JPG sy'n anweledig i Google Translate!) Statws: yn fyw. (diolch Nic - cyfeiriad ac esboniad)
  • Cymdeithas Addysg y Gweithwyr De Cymru (WEA) http://www.swales.wea.org.uk/ yn cynnig Google Translate ar gyfer gwefan uniaith Saesneg i ddewis iaith!

Cwmnïau

Sgrînlun o bolisi recriwtio Trenau Arriva Cymru

  • Screwfix, Bangor - fel yr uchod. Statws: yn fyw diwedd 2010, ond arwydd dros dro?

Heddlu

Sgrînlun o https://www.gwent.police.uk

  • Heddlu Gwent yn cynnig rhyngwyneb a chynnwys Cymraeg - trwy Google Translate [1]

Sefydliadau

  • library.wales.org - defnyddio Google Translate i gyfieithu'r testun a chyhoeddi'r testun. Statws: yn fyw. (Diolch Rhys.)
  • Digital Inclusion Wales (prosiect dan nawdd y Cynulliad) yn cynnig Google Translate ar gyfer gwefan uniaith Saesneg i ddewis iaith!
  • Tudalen newyddion [Gallwch gyfieithu cynnwys ein eitemau Newyddion drwy ddefnyddio Bing Translate, sydd i’w gael ar waelod y dudalen hon. Heddlu De Cymru] - "Gallwch gyfieithu cynnwys ein eitemau Newyddion drwy ddefnyddio Bing Translate, sydd i’w gael ar waelod y dudalen hon."

Baneri i ddynodi ieithoedd

Mae baner yn dynodi gwlad nid iaith. Dyma restr o gwmnïau a sefydliadau yng Nghymru sydd yn troseddi yn y maes hwn.

Llywodraeth

Addysg

...

Cwmnïau

Sefydliadau

Rhestr seren aur

Dewis Iaith

Arferion da

Comisiynydd-y-gymraeg-canllawiau-dylunio-dwyieithog.jpg

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig dogfen o arferion da mewn dylunio dwyieithog ar-lein.