Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101
Cyfeirlyfr - Hedyn
 Gweithrediadau

Cyfeirlyfr

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 16:51, 17 Tachwedd 2010 gan Carlmorris (Sgwrs | cyfraniadau)

Cydgrynhoad

Cydgrynhoad ac aggregatio

Blogiadur - casgliad mawr o flogiau Cymraeg

Hedyn - wici gyda adnoddau Cymraeg

Gyda llaw, darllena ("The Blogiadur – a community of Welsh-language bloggers" papur acadamaidd gan Daniel Cunliffe a Courtenay Honeycutt)

\\

Gwefannau / Grwpiau lleoleiddio

maes-e - Fforwm drafod Cymraeg

Meddal - "Cyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur"

Y Meddaliadur - "Mae'r Meddaliadur yn cynnwys rhestrau o raglenni sydd ar gael yn Gymraeg"

Wetwork - Mae'r wefan hon wedi'i sefydlu er mwyn annog dysgu a defnyddio technolegau cyfredol o fewn meysydd dylunio a datblygu'r we.

\\

Cyfieithu awtomatig

Apertium Cymraeg - "Cyfieithu testun Cymraeg"

Geriaoueg - cyfieithu awtomatig

\\

Blogiau byw

Mae "byw" yn golygu unrhyw cofnod yn y 6 mis diwetha.

yn Gymraeg - Cymraes yn Asturias

Datblygu

Dogfael - überflog

Garddio Bethan Gwanas

Blog Mali - yn Canada

Menai - blog gwleidyddol (Plaid Cymru)

Mercator

Sgorio - blog pêl droed

Vaughan Roderick - oes angen esboniad? Siwr o fod y blog Cymraeg mwyaf poblogaidd ac adnabyddus

Hywel - un o'r blogiau Cymraeg hynaf, a mwya di-dor.

Cilgwri - blog saer coed ac athro Cymraeg i oedolion o Gilgwri (The Wirral)

Cymru-Llydaw

Cymraeg yn Lloegr Darlithydd Bioleg (Prifysgol Llundain) a Chymraeg (OU). Tiwtor Cymraeg Llundain. City Lit, Holborn.

Gwenu Dan Fysiau - "Llawlyfr y Piwritan Newydd"

Rech Flin - blog gwleidyddol gan Alwyn ap Huw

Llion Gerallt - pethau amrywiol

Metastwnsh - "Trafod technoleg a’r we"

Murmur - Blog Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, ym Mhrifysgol Cymru Bangor.

Bell - blog Cymro yn Perth, Awstralia

Quixotic Quisling - cofnodion Cymraeg gan [wiki/user/carlmorris Carl Morris]

Storïau Tir Du - "Pethe dwi'n mwydro amdanyn nhw wrth roi dillad ar lein"

Mawr - "geiriau gwirion am hyn a'r llall"

Chwith - "Cylchgrawn unigryw, bywiog a heriol"

Ubuntu Cymraeg - Trafod nifer o becynnau Linux (nid dim ond Ubuntu) a pha rai sydd ar gael yn Gymraeg

[1] gan Sioden

[2]

Y Twll - diwylliant, cerddoriaeth, celf, ffilmiau, teledu

[3] - Blog Dafydd Tomos ar faterion amrywiol yn cynnwys technoleg, iaith a cherddoriaeth

Answyddogol - Mae Dyfrig Jones yn gynghorydd Plaid Cymru ar gyngor Gwynedd. Mae'r blog yn cynnwys barn wleidyddol yn ogystal a rhai cofnodion am ddiddordebau personol.

Guto Dafydd - Yn trafod materion gwleidyddol.

Vaughan Roderick - Golygydd materion Cymreig y BBC.

hyfryd - blog am selebs a materion hoyw?

360 - Gwefan newyddion dyddiol Golwg

dan Fysiau - Blog gan Rhys Wynne ar faterion amrywiol

Iaith

Celtaidd - Blog gan Peggi Rodgers sy'n astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

[4] - Blog gan Ann jones sy'n byw ym Milton Keynes ac yn ail-afael yn ei Chymraeg.

[5] - Blog achlysurol gan Siôn o Aberystwyth.

Cân - Blog gan ddysgwraig o Indiana, UDA

mae'r gath? D T

\\

    • Rhaid i ni tacluso dolenni isod! Symuda nhw i Blogiau byw neu Blogiau sy'n cysgu.**

\\


Fyw


y Marc (BBC)

heb enw

jobscymraeg.com

o'r ? (hen) fyd


BARN

[6]

[7]

[8] D

yng Nghod D T

Caerdydd a'r Fro D

(podlediadau) D

tywod D T

i Grafu

[9]

Cilgwri [D]

Cerdded 2YQ

malu cachu D en

Dyfroedd (wedi newid i wordpress dw i'n credu)


[10]

yr Iaith

i'r gymuned

(Welsh)

Cymraeg

Greadigol

yn y Dwyrain

Fach

(dysgwyr)

ar fron y mynydd\\ Aber\\ Meil\\ Post Cymraeg - Hafan - Blogiau\\ [11]\\ [12]\\ [13]\\ [14]\\ i'n hoffi coffi\\ Eisiau Bod Yn Americanwr\\ De Ddwyrain\\ [15]\\ y moroedd\\ O' Adra\\ enw i yw Siôn\\ mlog\\ Gen I Dreiglo...\\ Tawelfôr\\ Gasyth\\ Niwclear (dysgwyr) naturiaethwyr a phobl Cymru -\\ y Gweithiwr\\ Cymraeg\\ Llenyddiaeth Gymraeg\\

Cymraeg\\ Rech Flin\\ Branding, Brand Communications and Digital.\\ Morgan Jones\\ Cymru\\ munud fach\\ Llymry\\ Ty Cyngor\\ Eirwen\\ Awyr - Welsh learners' Blog\\ [16]\\ [17]\\ [18]\\ [19]\\ Llwydiarth\\ sbon\\ BARN\\ News\\ am Gymraeg (dysgwyr)\\ y Gigfran\\ Bell\\ tu allan i'n edrych i mewn (dysgwyr)\\ yn Japan\\ Bach ...\\ Glantywi\\ [20]\\ [21]\\ y dysgwyr\\ A'r Byd (dysgwyr)\\ Perthnasol i pobol y byd !\\ Prysgodyn - "Awdur a bardd o fynyddoedd Meirionnydd"\\ Cymru\\ Llwyd\\ [22]\\

[23]\\ [24]\\ [25]\\ Rhosllannerchrugog\\ Owain\\ [26]\\ Taid (William Owen, 1901-1985)\\ Blog\\ Cymru\\ Tir Du\\ Furry Animals\\ Cymraeg\\ Gruff a Dan...\\ Haul i Bethau Lliwgar a Blasus\\ Mawr\\

- Cymraeg - Colofnwyr\\ - Lifestyle - Cymraeg\\ symud i ubuntucymraeg.org\\ Diary (dysgwyr)\\ Learners\\ Ddraig Wen : Category cymraeg\\ ddraig wen (dysgwyr)\\ Dydd\\ [27]\\

\\

\\

\\


Blogiau/gwefannau newyddion sy'n cysgu

    • Gwefan Esboniad / gwybodaeth defnyddiol**

Sy'n Dawnsio dileuwyd y blog 14/03/10 ([28]) (06/2008)

- Gigs - mae'r wefan yn fyw ond neb yn ychwanegu gigs ar hyn o bryd.

Y Byd - Blog oedd yn dilyn y prosiect i greu papur newydd dyddiol Cymraeg.

[29]

Nwdls - Blog Rhodri ap Dyfrig

Casau

[30] - Blog Gareth Potter

[31] Derby Welsh Learners' Circle

[32]

[33] hen fersiwn ar blogspot, ewch i [34] newydd

[35] gwefan wych am ffilmiau, gweld dy eisiau di Pictiwrs :-(

[36] doniol

[37] cyfieithiadau am dysgwyr

[38]

Cymraeg crap na Saesneg slic." ... Rîlî? - Blog oedd yn trafod safonau iaith yn y cyfryngau.


[39]

o Bontllanfraith - Blog Geraint Criddle

Droed - Blog am bêl-droed gan Gary Pritchard. Wedi ei ddileu o Blogger (Ionawr 2010?)

for Yogi - Blog yn dilyn taith feicio i godi arian.

//Ychwanega unrhyw eraill os gwela di'n dda. Diolch//

    • Pam?** Dyn ni eisiau cadw cofrestr o hen gynnwys yn Gymraeg. Mae pobol wedi cymryd amser i flogio. Weithiau mae blogiau dal yn defnyddiol neu diddorol.

Efallai dyn ni'n gallu annog blogwyr i ail-dechrau. Weithiau mae pobol eraill yn gallu wneud nhw yn lle.


\\

Cymunedau/safleoedd eraill

[40] - sioe teledu gyda "rhwydwaith cymdeithasol" \\

perthyn.com - rhwydwaith cymdeithasol yng Nghymraeg (wedi gorffen) \\

Wicipedia - "y gwyddoniadur rhydd, am ddim a Chymraeg." Cyfrannwch erthyglau neu ewch i'r Caffi.

\\

Dysgwyr

Clwb Malu Cachu Stwff am dysgwyr

Metastwnsh Dych chi'n gallu darllen Metastwnsh gyda BBC VOCAB.

\\

Blogiau lleol / papurau bro arlein

[Blogiau lleol - papurau bro arlein]

Syniadau

Hoffwn i weld fideo blog Cymraeg --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 20/06/2009 16:12// \\

\\

Rhywle yn Gymraeg i darllen adolygiadau llyfrau o Gymru (neu unrhyw llyfrau diddorol) --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 13/07/2009 11:00//


\\

Bydda fersiwn Cymraeg o shownar.com yn wych.--- //[wiki/user/melynmelyn Gareth Morlais] 14/07/2009// \\

Annwyl Gareth, gofyna BBC am y côd! Pa fath o rhaglennu - rhaglennu Gymraeg? --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 14/07/2009 16:53//

@carl ie teledu, radio, blogposts a lluniau/clipiau gyda tagiau Cymraeg. API shownar ar y ffordd medde hwn... shownar.com --- //[wiki/user/melynmelyn Gareth Morlais] 15/07/2009// \\

@gareth Gallen ni cyfieithu'r safle... Ond rhaid iddyn ni trafod rhaglennu ar ein blogiau ni cyntaf! Ar enghraifft [41] \\ Gobeithio dyn ni'n gallu sgwennu cyfieriadau blogiau yma (a safleoedd eraill) a hybu / chefnogi / casglu sylw.

--- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 16/07/2009 20:05//

\\

Mae EveryBlock wedi rhyddhau'r côd fel //open source//. Dych chi'n gallu rhedeg am newyddion lleol... [42]

--- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 14/07/2009 16:53//

Twitter

Cofrestrau siaradwyr Cymraeg ar Twitter

Gobeithio mae'n ddefnyddiol os ti'n chwilio am bobol ddiddorol neu ti eisiau dilyn y gofrestrau gyfan.

http://twitter.com/carlmorris/cymraeg rhan 1

http://twitter.com/carlmorris/cymraeg2 rhan 2

http://twitter.com/bethanmack/cymraeg

http://twitter.com/sallyevanz/cymraeg

http://twitter.com/metal_mickey/cymry

http://twitter.com/g_mawr/cymry-cymraeg

http://twitter.com/collgwynfa/cymry

http://twitter.com/gutodafydd/cymraeg

http://twitter.com/Colouredinskin/cymruwales-ngwashi

http://twitter.com/shyffl/cymry-cymraeg

http://twitter.com/mwydro/cymry-annwyl-ac-eraill

http://twitter.com/Gazbryn825/cymraeg

(Pam dylet ti agor dy broffil Twitter)