Gweithrediadau

Cyfeirlyfr

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 15:31, 30 Rhagfyr 2010 gan Rhyswynne (Sgwrs | cyfraniadau)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

angen trwsio hwn! gweler sgwrs --Carlmorris 17:01, 17 Tachwedd 2010 (UTC)


Cydgrynhoad

Cydgrynhoad ac aggregatio

Blogiadur - casgliad mawr o flogiau Cymraeg

Hedyn - wici gyda adnoddau Cymraeg

Gyda llaw, darllena ("The Blogiadur – a community of Welsh-language bloggers" papur acadamaidd gan Daniel Cunliffe a Courtenay Honeycutt)

\\

Gwefannau / Grwpiau lleoleiddio

maes-e - Fforwm drafod Cymraeg

Meddal - "Cyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur"

Y Meddaliadur - "Mae'r Meddaliadur yn cynnwys rhestrau o raglenni sydd ar gael yn Gymraeg"

Wetwork - Mae'r wefan hon wedi'i sefydlu er mwyn annog dysgu a defnyddio technolegau cyfredol o fewn meysydd dylunio a datblygu'r we.

\\

Cyfieithu awtomatig

Apertium Cymraeg - "Cyfieithu testun Cymraeg"

Geriaoueg - cyfieithu awtomatig

\\

Blogiau byw

Mae "byw" yn golygu unrhyw cofnod yn y 6 mis diwetha.

Asturias yn Gymraeg - Cymraes yn Asturias

Beibl Datblygu

Blog Dogfael - überflog

Blog Garddio Bethan Gwanas

Blog Mali - yn Canada

Blog Menai - blog gwleidyddol (Plaid Cymru)

Blog Mercator

Blog Sgorio - blog pêl droed

Blog Vaughan Roderick - oes angen esboniad? Siwr o fod y blog Cymraeg mwyaf poblogaidd ac adnabyddus

Canwio Hywel - un o'r blogiau Cymraeg hynaf, a mwya di-dor.

Clecs Cilgwri - blog saer coed ac athro Cymraeg i oedolion o Gilgwri (The Wirral)

Cymdeithas Cymru-Llydaw

Cymraeg yn Lloegr Darlithydd Bioleg (Prifysgol Llundain) a Chymraeg (OU). Tiwtor Cymraeg Llundain. City Lit, Holborn.

Gwenu Dan Fysiau - "Llawlyfr y Piwritan Newydd"

Hen Rech Flin - blog gwleidyddol gan Alwyn ap Huw

Llion Gerallt - pethau amrywiol

Metastwnsh - "Trafod technoleg a’r we"

Murmur - Blog Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, ym Mhrifysgol Cymru Bangor.

O Bell - blog Cymro yn Perth, Awstralia

Quixotic Quisling - cofnodion Cymraeg gan [wiki/user/carlmorris Carl Morris]

Storïau Tir Du - "Pethe dwi'n mwydro amdanyn nhw wrth roi dillad ar lein"

Traed Mawr - "geiriau gwirion am hyn a'r llall"

Tu Chwith - "Cylchgrawn unigryw, bywiog a heriol"

Ubuntu Cymraeg - Trafod nifer o becynnau Linux (nid dim ond Ubuntu) a pha rai sydd ar gael yn Gymraeg

UnolDaleithFlog gan Sioden

Wierdo

Y Twll - diwylliant, cerddoriaeth, celf, ffilmiau, teledu

daflog - Blog Dafydd Tomos ar faterion amrywiol yn cynnwys technoleg, iaith a cherddoriaeth

Blog Answyddogol - Mae Dyfrig Jones yn gynghorydd Plaid Cymru ar gyngor Gwynedd. Mae'r blog yn cynnwys barn wleidyddol yn ogystal a rhai cofnodion am ddiddordebau personol.

Blog Guto Dafydd - Yn trafod materion gwleidyddol.

Blog Vaughan Roderick - Golygydd materion Cymreig y BBC.

byd hyfryd - blog am selebs a materion hoyw?

Golwg 360 - Gwefan newyddion dyddiol Golwg

Gwenu dan Fysiau - Blog gan Rhys Wynne ar faterion amrywiol

Hacio'r Iaith

Adenydd Celtaidd - Blog gan Peggi Rodgers sy'n astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Ailddysgu - Blog gan Ann jones sy'n byw ym Milton Keynes ac yn ail-afael yn ei Chymraeg.

alcoflog - Blog achlysurol gan Siôn o Aberystwyth.

Aderyn Cân - Blog gan ddysgwraig o Indiana, UDA

Ble mae'r gath? D T

\\

    • Rhaid i ni tacluso dolenni isod! Symuda nhw i Blogiau byw neu Blogiau sy'n cysgu.**

\\


'Stafell Fyw


Ar y Marc (BBC)

blog heb enw

Blog jobscymraeg.com

Blog o'r ? (hen) fyd


Blogiau BARN

Bombardiwr

Boondoogle

Bratiaith D

Broch yng Nghod D T

Canolfan Caerdydd a'r Fro D

CanolfanyGymraeg (podlediadau) D

castell tywod D T

Cer i Grafu

Choppwr

Clecs Cilgwri [D]

Clwb Cerdded 2YQ

clwb malu cachu D en

Corddi'r Dyfroedd (wedi newid i wordpress dw i'n credu)


Cwacian

Cymdeithas yr Iaith

Cymorth i'r gymuned

Cymraeg (Welsh)

Dysgu Cymraeg

Cymraes Greadigol

Cymro yn y Dwyrain

Cymru Fach

CymryMPLS (dysgwyr)

Cysgu ar fron y mynydd\\ Daear Aber\\ Daily Meil\\ Daily Post Cymraeg - Hafan - Blogiau\\ Delynlocks\\ dotCYM.org\\ dotio\\ dros\\ Dw i'n hoffi coffi\\ Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr\\ Dysgwyr De Ddwyrain\\ e-clectig\\ fel y moroedd\\ Fflecs O' Adra\\ Fy enw i yw Siôn\\ fy mlog\\ Gas Gen I Dreiglo...\\ Glannau'r Tawelfôr\\ Golygon Gasyth\\ Gwawr Niwclear (dysgwyr) Gwefan naturiaethwyr a phobl Cymru -\\ Gweriniaeth y Gweithiwr\\ Gwersi Cymraeg\\ Gwerthfawrogi Llenyddiaeth Gymraeg\\

Harvard Cymraeg\\ Hen Rech Flin\\ Hoffi: Branding, Brand Communications and Digital.\\ Ifan Morgan Jones\\ Llen Cymru\\ Llenwi munud fach\\ Llyfu Llymry\\ Mab Ty Cyngor\\ Magic Eirwen\\ Malu Awyr - Welsh learners' Blog\\ mei.gwilym.net\\ Melysion\\ Metastwnsh\\ Mympwy\\ Mynydd Llwydiarth\\ newydd sbon\\ Newyddion BARN\\ Newyddion News\\ Newynog am Gymraeg (dysgwyr)\\ Nyth y Gigfran\\ O Bell\\ O'r tu allan i'n edrych i mewn (dysgwyr)\\ Osian yn Japan\\ Petha' Bach ...\\ Pibydd Glantywi\\ Pictiwrs.com\\ Pigogflog\\ pont y dysgwyr\\ Pontllanfraith A'r Byd (dysgwyr)\\ Popeth Perthnasol i pobol y byd !\\ Prysgodyn - "Awdur a bardd o fynyddoedd Meirionnydd"\\ Pubs Cymru\\ Rhys Llwyd\\ rhywbethrhyfedd\\

Rywsut-rywfodd\\ SANT_FFOLANT\\ Sbwriel*spot\\ Seren Rhosllannerchrugog\\ Sion Owain\\ Siop-Y-Bont\\ Siwtces Taid (William Owen, 1901-1985)\\ Slacyr Blog\\ Sothach Cymru\\ Storïau Tir Du\\ Super Furry Animals\\ Taith Cymraeg\\ Taith Gruff a Dan...\\ Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus\\ Traed Mawr\\

WalesOnline - Cymraeg - Colofnwyr\\ WalesOnline - Lifestyle - Cymraeg\\ Wedi symud i ubuntucymraeg.org\\ Welsh Diary (dysgwyr)\\ Welsh Learners\\ Y Ddraig Wen : Category cymraeg\\ Y ddraig wen (dysgwyr)\\ Y Dydd\\ ymwslimcymraeg\\

\\

\\

\\


Blogiau/gwefannau newyddion sy'n cysgu

    • Gwefan Esboniad / gwybodaeth defnyddiol**

Arth Sy'n Dawnsio dileuwyd y blog 14/03/10 (trafodaeth) (archif 06/2008)

Curiad - Gigs - mae'r wefan yn fyw ond neb yn ychwanegu gigs ar hyn o bryd.

Blog Y Byd - Blog oedd yn dilyn y prosiect i greu papur newydd dyddiol Cymraeg.

[1]

Rwdls Nwdls - Blog Rhodri ap Dyfrig

Caru Casau

Crochenwaith - Blog Gareth Potter

[2] Derby Welsh Learners' Circle

[3]

[4] hen fersiwn ar blogspot, ewch i morfablog newydd

[5] gwefan wych am ffilmiau, gweld dy eisiau di Pictiwrs :-(

[6] doniol

[7] cyfieithiadau am dysgwyr

[8]

Gwell Cymraeg crap na Saesneg slic." ... Rîlî? - Blog oedd yn trafod safonau iaith yn y cyfryngau.


B-login

Bachgen o Bontllanfraith - Blog Geraint Criddle

Blog Droed - Blog am bêl-droed gan Gary Pritchard. Wedi ei ddileu o Blogger (Ionawr 2010?)

Blog for Yogi - Blog yn dilyn taith feicio i godi arian.

//Ychwanega unrhyw eraill os gwela di'n dda. Diolch//

    • Pam?** Dyn ni eisiau cadw cofrestr o hen gynnwys yn Gymraeg. Mae pobol wedi cymryd amser i flogio. Weithiau mae blogiau dal yn defnyddiol neu diddorol.

Efallai dyn ni'n gallu annog blogwyr i ail-dechrau. Weithiau mae pobol eraill yn gallu wneud nhw yn lle.

Cymunedau/safleoedd eraill

[9] - sioe teledu gyda "rhwydwaith cymdeithasol" \\

perthyn.com - rhwydwaith cymdeithasol yng Nghymraeg (wedi gorffen) \\

Wicipedia - "y gwyddoniadur rhydd, am ddim a Chymraeg." Cyfrannwch erthyglau neu ewch i'r Caffi.

\\

Dysgwyr

Clwb Malu Cachu Stwff am dysgwyr

Metastwnsh Dych chi'n gallu darllen Metastwnsh gyda BBC VOCAB.

\\

Blogiau lleol / papurau bro arlein

Blogiau lleol - papurau bro arlein

Syniadau

Hoffwn i weld fideo blog Cymraeg --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 20/06/2009 16:12// \\

\\

Rhywle yn Gymraeg i darllen adolygiadau llyfrau o Gymru (neu unrhyw llyfrau diddorol) --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 13/07/2009 11:00//


\\

Bydda fersiwn Cymraeg o shownar.com yn wych.--- //[wiki/user/melynmelyn Gareth Morlais] 14/07/2009// \\

Annwyl Gareth, gofyna BBC am y côd! Pa fath o rhaglennu - rhaglennu Gymraeg? --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 14/07/2009 16:53//

@carl ie teledu, radio, blogposts a lluniau/clipiau gyda tagiau Cymraeg. API shownar ar y ffordd medde hwn... shownar.com --- //[wiki/user/melynmelyn Gareth Morlais] 15/07/2009// \\

@gareth Gallen ni cyfieithu'r safle... Ond rhaid iddyn ni trafod rhaglennu ar ein blogiau ni cyntaf! Ar enghraifft [10] \\ Gobeithio dyn ni'n gallu sgwennu cyfieriadau blogiau yma (a safleoedd eraill) a hybu / chefnogi / casglu sylw.

--- //[wiki/user/carlmorris  Carl Morris] 16/07/2009 20:05//

\\

Mae EveryBlock wedi rhyddhau'r côd fel //open source//. Dych chi'n gallu rhedeg am newyddion lleol... [11]

--- //[wiki/user/carlmorris  Carl Morris] 14/07/2009 16:53//


Twitter

Cofrestrau siaradwyr Cymraeg ar Twitter

Gobeithio mae'n ddefnyddiol os ti'n chwilio am bobol ddiddorol neu ti eisiau dilyn y gofrestrau gyfan.

http://twitter.com/carlmorris/cymraeg rhan 1

http://twitter.com/carlmorris/cymraeg2 rhan 2

http://twitter.com/bethanmack/cymraeg

http://twitter.com/sallyevanz/cymraeg

http://twitter.com/metal_mickey/cymry

http://twitter.com/g_mawr/cymry-cymraeg

http://twitter.com/collgwynfa/cymry

http://twitter.com/gutodafydd/cymraeg

http://twitter.com/Colouredinskin/cymruwales-ngwashi

http://twitter.com/shyffl/cymry-cymraeg

http://twitter.com/mwydro/cymry-annwyl-ac-eraill

http://twitter.com/Gazbryn825/cymraeg

(Pam dylet ti agor dy broffil Twitter)