Gweithrediadau

Cyfeirlyfr

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 15:31, 30 Rhagfyr 2010 gan Rhyswynne (Sgwrs | cyfraniadau)

angen trwsio hwn! gweler sgwrs --Carlmorris 17:01, 17 Tachwedd 2010 (UTC)


Cydgrynhoad

Cydgrynhoad ac aggregatio

Blogiadur - casgliad mawr o flogiau Cymraeg

Hedyn - wici gyda adnoddau Cymraeg

Gyda llaw, darllena ("The Blogiadur – a community of Welsh-language bloggers" papur acadamaidd gan Daniel Cunliffe a Courtenay Honeycutt)

\\

Gwefannau / Grwpiau lleoleiddio

maes-e - Fforwm drafod Cymraeg

Meddal - "Cyfeiriadur o raglenni difyr a defnyddiol sydd ar gael yn Gymraeg ar gyfer eich cyfrifiadur"

Y Meddaliadur - "Mae'r Meddaliadur yn cynnwys rhestrau o raglenni sydd ar gael yn Gymraeg"

Wetwork - Mae'r wefan hon wedi'i sefydlu er mwyn annog dysgu a defnyddio technolegau cyfredol o fewn meysydd dylunio a datblygu'r we.

\\

Cyfieithu awtomatig

Apertium Cymraeg - "Cyfieithu testun Cymraeg"

Geriaoueg - cyfieithu awtomatig

\\

Blogiau byw

Mae "byw" yn golygu unrhyw cofnod yn y 6 mis diwetha.

Asturias yn Gymraeg - Cymraes yn Asturias

Beibl Datblygu

Blog Dogfael - überflog

Blog Garddio Bethan Gwanas

Blog Mali - yn Canada

Blog Menai - blog gwleidyddol (Plaid Cymru)

Blog Mercator

Blog Sgorio - blog pêl droed

Blog Vaughan Roderick - oes angen esboniad? Siwr o fod y blog Cymraeg mwyaf poblogaidd ac adnabyddus

Canwio Hywel - un o'r blogiau Cymraeg hynaf, a mwya di-dor.

Clecs Cilgwri - blog saer coed ac athro Cymraeg i oedolion o Gilgwri (The Wirral)

Cymdeithas Cymru-Llydaw

Cymraeg yn Lloegr Darlithydd Bioleg (Prifysgol Llundain) a Chymraeg (OU). Tiwtor Cymraeg Llundain. City Lit, Holborn.

Gwenu Dan Fysiau - "Llawlyfr y Piwritan Newydd"

Hen Rech Flin - blog gwleidyddol gan Alwyn ap Huw

Llion Gerallt - pethau amrywiol

Metastwnsh - "Trafod technoleg a’r we"

Murmur - Blog Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, ym Mhrifysgol Cymru Bangor.

O Bell - blog Cymro yn Perth, Awstralia

Quixotic Quisling - cofnodion Cymraeg gan [wiki/user/carlmorris Carl Morris]

Storïau Tir Du - "Pethe dwi'n mwydro amdanyn nhw wrth roi dillad ar lein"

Traed Mawr - "geiriau gwirion am hyn a'r llall"

Tu Chwith - "Cylchgrawn unigryw, bywiog a heriol"

Ubuntu Cymraeg - Trafod nifer o becynnau Linux (nid dim ond Ubuntu) a pha rai sydd ar gael yn Gymraeg

UnolDaleithFlog gan Sioden

Wierdo

Y Twll - diwylliant, cerddoriaeth, celf, ffilmiau, teledu

daflog - Blog Dafydd Tomos ar faterion amrywiol yn cynnwys technoleg, iaith a cherddoriaeth

Blog Answyddogol - Mae Dyfrig Jones yn gynghorydd Plaid Cymru ar gyngor Gwynedd. Mae'r blog yn cynnwys barn wleidyddol yn ogystal a rhai cofnodion am ddiddordebau personol.

Blog Guto Dafydd - Yn trafod materion gwleidyddol.

Blog Vaughan Roderick - Golygydd materion Cymreig y BBC.

byd hyfryd - blog am selebs a materion hoyw?

Golwg 360 - Gwefan newyddion dyddiol Golwg

Gwenu dan Fysiau - Blog gan Rhys Wynne ar faterion amrywiol

Hacio'r Iaith

Adenydd Celtaidd - Blog gan Peggi Rodgers sy'n astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Ailddysgu - Blog gan Ann jones sy'n byw ym Milton Keynes ac yn ail-afael yn ei Chymraeg.

alcoflog - Blog achlysurol gan Siôn o Aberystwyth.

Aderyn Cân - Blog gan ddysgwraig o Indiana, UDA

Ble mae'r gath? D T

\\

    • Rhaid i ni tacluso dolenni isod! Symuda nhw i Blogiau byw neu Blogiau sy'n cysgu.**

\\


'Stafell Fyw


Ar y Marc (BBC)

blog heb enw

Blog jobscymraeg.com

Blog o'r ? (hen) fyd


Blogiau BARN

Bombardiwr

Boondoogle

Bratiaith D

Broch yng Nghod D T

Canolfan Caerdydd a'r Fro D

CanolfanyGymraeg (podlediadau) D

castell tywod D T

Cer i Grafu

Choppwr

Clecs Cilgwri [D]

Clwb Cerdded 2YQ

clwb malu cachu D en

Corddi'r Dyfroedd (wedi newid i wordpress dw i'n credu)


Cwacian

Cymdeithas yr Iaith

Cymorth i'r gymuned

Cymraeg (Welsh)

Dysgu Cymraeg

Cymraes Greadigol

Cymro yn y Dwyrain

Cymru Fach

CymryMPLS (dysgwyr)

Cysgu ar fron y mynydd\\ Daear Aber\\ Daily Meil\\ Daily Post Cymraeg - Hafan - Blogiau\\ Delynlocks\\ dotCYM.org\\ dotio\\ dros\\ Dw i'n hoffi coffi\\ Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr\\ Dysgwyr De Ddwyrain\\ e-clectig\\ fel y moroedd\\ Fflecs O' Adra\\ Fy enw i yw Siôn\\ fy mlog\\ Gas Gen I Dreiglo...\\ Glannau'r Tawelfôr\\ Golygon Gasyth\\ Gwawr Niwclear (dysgwyr) Gwefan naturiaethwyr a phobl Cymru -\\ Gweriniaeth y Gweithiwr\\ Gwersi Cymraeg\\ Gwerthfawrogi Llenyddiaeth Gymraeg\\

Harvard Cymraeg\\ Hen Rech Flin\\ Hoffi: Branding, Brand Communications and Digital.\\ Ifan Morgan Jones\\ Llen Cymru\\ Llenwi munud fach\\ Llyfu Llymry\\ Mab Ty Cyngor\\ Magic Eirwen\\ Malu Awyr - Welsh learners' Blog\\ mei.gwilym.net\\ Melysion\\ Metastwnsh\\ Mympwy\\ Mynydd Llwydiarth\\ newydd sbon\\ Newyddion BARN\\ Newyddion News\\ Newynog am Gymraeg (dysgwyr)\\ Nyth y Gigfran\\ O Bell\\ O'r tu allan i'n edrych i mewn (dysgwyr)\\ Osian yn Japan\\ Petha' Bach ...\\ Pibydd Glantywi\\ Pictiwrs.com\\ Pigogflog\\ pont y dysgwyr\\ Pontllanfraith A'r Byd (dysgwyr)\\ Popeth Perthnasol i pobol y byd !\\ Prysgodyn - "Awdur a bardd o fynyddoedd Meirionnydd"\\ Pubs Cymru\\ Rhys Llwyd\\ rhywbethrhyfedd\\

Rywsut-rywfodd\\ SANT_FFOLANT\\ Sbwriel*spot\\ Seren Rhosllannerchrugog\\ Sion Owain\\ Siop-Y-Bont\\ Siwtces Taid (William Owen, 1901-1985)\\ Slacyr Blog\\ Sothach Cymru\\ Storïau Tir Du\\ Super Furry Animals\\ Taith Cymraeg\\ Taith Gruff a Dan...\\ Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus\\ Traed Mawr\\

WalesOnline - Cymraeg - Colofnwyr\\ WalesOnline - Lifestyle - Cymraeg\\ Wedi symud i ubuntucymraeg.org\\ Welsh Diary (dysgwyr)\\ Welsh Learners\\ Y Ddraig Wen : Category cymraeg\\ Y ddraig wen (dysgwyr)\\ Y Dydd\\ ymwslimcymraeg\\

\\

\\

\\


Blogiau/gwefannau newyddion sy'n cysgu

    • Gwefan Esboniad / gwybodaeth defnyddiol**

Arth Sy'n Dawnsio dileuwyd y blog 14/03/10 (trafodaeth) (archif 06/2008)

Curiad - Gigs - mae'r wefan yn fyw ond neb yn ychwanegu gigs ar hyn o bryd.

Blog Y Byd - Blog oedd yn dilyn y prosiect i greu papur newydd dyddiol Cymraeg.

[1]

Rwdls Nwdls - Blog Rhodri ap Dyfrig

Caru Casau

Crochenwaith - Blog Gareth Potter

[2] Derby Welsh Learners' Circle

[3]

[4] hen fersiwn ar blogspot, ewch i morfablog newydd

[5] gwefan wych am ffilmiau, gweld dy eisiau di Pictiwrs :-(

[6] doniol

[7] cyfieithiadau am dysgwyr

[8]

Gwell Cymraeg crap na Saesneg slic." ... Rîlî? - Blog oedd yn trafod safonau iaith yn y cyfryngau.


B-login

Bachgen o Bontllanfraith - Blog Geraint Criddle

Blog Droed - Blog am bêl-droed gan Gary Pritchard. Wedi ei ddileu o Blogger (Ionawr 2010?)

Blog for Yogi - Blog yn dilyn taith feicio i godi arian.

//Ychwanega unrhyw eraill os gwela di'n dda. Diolch//

    • Pam?** Dyn ni eisiau cadw cofrestr o hen gynnwys yn Gymraeg. Mae pobol wedi cymryd amser i flogio. Weithiau mae blogiau dal yn defnyddiol neu diddorol.

Efallai dyn ni'n gallu annog blogwyr i ail-dechrau. Weithiau mae pobol eraill yn gallu wneud nhw yn lle.

Cymunedau/safleoedd eraill

[9] - sioe teledu gyda "rhwydwaith cymdeithasol" \\

perthyn.com - rhwydwaith cymdeithasol yng Nghymraeg (wedi gorffen) \\

Wicipedia - "y gwyddoniadur rhydd, am ddim a Chymraeg." Cyfrannwch erthyglau neu ewch i'r Caffi.

\\

Dysgwyr

Clwb Malu Cachu Stwff am dysgwyr

Metastwnsh Dych chi'n gallu darllen Metastwnsh gyda BBC VOCAB.

\\

Blogiau lleol / papurau bro arlein

Blogiau lleol - papurau bro arlein

Syniadau

Hoffwn i weld fideo blog Cymraeg --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 20/06/2009 16:12// \\

\\

Rhywle yn Gymraeg i darllen adolygiadau llyfrau o Gymru (neu unrhyw llyfrau diddorol) --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 13/07/2009 11:00//


\\

Bydda fersiwn Cymraeg o shownar.com yn wych.--- //[wiki/user/melynmelyn Gareth Morlais] 14/07/2009// \\

Annwyl Gareth, gofyna BBC am y côd! Pa fath o rhaglennu - rhaglennu Gymraeg? --- //[wiki/user/carlmorris Carl Morris] 14/07/2009 16:53//

@carl ie teledu, radio, blogposts a lluniau/clipiau gyda tagiau Cymraeg. API shownar ar y ffordd medde hwn... shownar.com --- //[wiki/user/melynmelyn Gareth Morlais] 15/07/2009// \\

@gareth Gallen ni cyfieithu'r safle... Ond rhaid iddyn ni trafod rhaglennu ar ein blogiau ni cyntaf! Ar enghraifft [10] \\ Gobeithio dyn ni'n gallu sgwennu cyfieriadau blogiau yma (a safleoedd eraill) a hybu / chefnogi / casglu sylw.

--- //[wiki/user/carlmorris  Carl Morris] 16/07/2009 20:05//

\\

Mae EveryBlock wedi rhyddhau'r côd fel //open source//. Dych chi'n gallu rhedeg am newyddion lleol... [11]

--- //[wiki/user/carlmorris  Carl Morris] 14/07/2009 16:53//


Twitter

Cofrestrau siaradwyr Cymraeg ar Twitter

Gobeithio mae'n ddefnyddiol os ti'n chwilio am bobol ddiddorol neu ti eisiau dilyn y gofrestrau gyfan.

http://twitter.com/carlmorris/cymraeg rhan 1

http://twitter.com/carlmorris/cymraeg2 rhan 2

http://twitter.com/bethanmack/cymraeg

http://twitter.com/sallyevanz/cymraeg

http://twitter.com/metal_mickey/cymry

http://twitter.com/g_mawr/cymry-cymraeg

http://twitter.com/collgwynfa/cymry

http://twitter.com/gutodafydd/cymraeg

http://twitter.com/Colouredinskin/cymruwales-ngwashi

http://twitter.com/shyffl/cymry-cymraeg

http://twitter.com/mwydro/cymry-annwyl-ac-eraill

http://twitter.com/Gazbryn825/cymraeg

(Pam dylet ti agor dy broffil Twitter)