Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Clymblaid y byd: mynnu gwasanaeth Cymraeg ar-lein"

Oddi ar Hedyn

Llinell 1: Llinell 1:
[[Delwedd:tripadvisor-ieithoedd-languages.jpg]]
+
[[Delwedd:Tripadvisor-ieithoedd-languages.jpg]]
  
 
== Clymblaid ieithoedd y byd: mynnu gwasanaethau ar-lein (llythyr drafft) ==
 
== Clymblaid ieithoedd y byd: mynnu gwasanaethau ar-lein (llythyr drafft) ==

Diwygiad 18:39, 16 Ionawr 2017

Tripadvisor-ieithoedd-languages.jpg

Clymblaid ieithoedd y byd: mynnu gwasanaethau ar-lein (llythyr drafft)

Annwyl gyfaill

Mae sawl iaith y byd yn cael ei amddifadu o wefannau blaenllaw.

Mae hyn yn amlwg ymhlith defnyddwyr o ieithoedd sydd ddim yn derbyn llawer o adnoddau ac ieithoed lleiafrifedig, ond mae'n effeithio ar ieithoedd eraill hefyd.

Mae defnyddwyr yn sôn yn aml am sut mae cwmnïau anferth yn gwrthod cyhoeddi cynnwys yn ein hieithoedd, gwrthod cynnig rhyngwynebau, ac weithiau dileu cynnwys a bostiwyd yn ein hieithoedd. Mae polisïau swyddogol y cwmnïau yn cyfeirio at hyn yn aml.

Ynghlwm a'r llythyr hwn mae delwedd o e-bost gwrthod iaith oddi wrth TripAdvisor i rywun sydd wedi ceisio postio adolygiad Cymraeg go iawn. Os nad yw'ch iaith ar y rhestr hon mae TripAdvisor yn gallu dileu'ch iaith oddi ar y we.

Yn 2017 sut mae hi'n bosibl i'n rwystro ac i rwystro'n plant rhag defnyddio ein hieithoedd ein hunain, a hynny gan gorfforaethau sy'n gallu fforddio cefnogi'r ieithoedd yn hawdd?

Yn ôl profiad nid yw polisïau gwrth-ieithoedd yn newid ar eu pennau eu hunain. Mae angen gwrthsefyll drwy ddulliau di-drais sy'n bendant.

Dw i'n cynnig diwrnod rhyngwlaedol o bostio cynnwys o ansawdd i un gwefan mewn sawl iaith. Bydden ni'n ymddwyn yn union fel defnyddwyr arferol mae'r gwefannau yn gwerthfawrogi. Iaith yw'r unig bwynt ar dermau ac amodau'r cwmni y byddem am dorri.

Byddai hyn yn ffordd ardderchog o anfon y neges bod ieithoedd 'bychain' yn cyfrif. Fel clymblaid o ieithoedd byddem yn sefyll gyda'n gilydd ar hyn. Byddai croeso i bob iaith a phob defnyddio gymryd rhan. Byddem hefyd yn gallu helpu dysgwyr o'n hieithoedd drwy gynnig cymalau allweddol maen nhw yn gallu defnyddio i gymryd rhan, ac ati.

Os fydd unrhyw gynnwys yn cael ei ddileu heb reswm da bydd gennym yr hawl fel defnyddwyr i foicotio'r wefan hon a'r cwmni.

Er mwyn i'r brotest fod yn effeithiol bydd angen canolbwyntio ar un gwefan, a phostio mewn sawl iaith ar yr un dyddiad.

Dw i'n argymell ein bod ni'n ystyried dyddiad ym mis Mawrth neu fis Ebrill er mwyn gadael amser i ni gynllunio, paratoi a lledaenu'r gair.

Cofion Carl Morris [enwau eraill i'w ychwanegu]

World coalition of languages: campaigning for online services (draft letter)

Hello friend

Many languages of the world are blocked from prominent websites.

This is well known among users of lesser-resourced languages and minoritized languages, although it affects other languages as well.

Users often report how huge companies refuse to publish content in our languages, refuse to offer interfaces, and sometimes delete content posted in our languages. This is often cited in specific company policies.

Included with this letter is an image of TripAdvisor's rejection email to somebody posting a legitimate review in Welsh. If your language is not on this list then TripAdvisor can (and does) delete your language from the web.

How is it possible that in 2017 we and our children are barred from using our own languages, by corporations who can well afford to support them?

According to experience these anti-language policies do not change by themselves. They must be resisted through peaceful yet assertive means.

I propose an international day of posting quality content to one website in our many languages. We would behave exactly as normal, valued users do. The only point on the company's terms of service which we would break relates to language.

This would be an excellent way of letting the corporate web know that 'smaller' languages count. As a coalition of languages we would stand together on this. All languages and all users would be welcome to take part. We can also help learners of our languages by offering key phrases they can use to take part, and so on.

If any of our content is deleted without good reason then we have the right as users to completely boycott that website and company.

In order for the protest to be effective we should decide on one website, and post in multiple languages on the same date.

I suggest we consider a date in March or April 2017 to allow time to plan, prepare and spread the word.

Regards Carl Morris [other names to be added]

A

Mae'r gofod hwn ar gyfer cyfieithiad o'r llythyr. This space is for a translation of the letter.

B

Mae'r gofod hwn ar gyfer cyfieithiad o'r llythyr. This space is for a translation of the letter.

C

Mae'r gofod hwn ar gyfer cyfieithiad o'r llythyr. This space is for a translation of the letter.

Ch

Mae'r gofod hwn ar gyfer cyfieithiad o'r llythyr. This space is for a translation of the letter.