Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Blogiau lleol - papurau bro arlein"

Oddi ar Hedyn

Llinell 90: Llinell 90:
| [http://www.dinesydd.com/index.php  Y Dinesydd] || Papur Bro || Caerdydd || cy || PDF ||  -
| [http://www.dinesydd.com/index.php  Y Dinesydd] || Papur Bro || Caerdydd || cy || PDF ||  -
|-
|-
| [http://www.dinesydd.com/index.php Y Dinesydd] || Papur Bro || Caerdydd || cy || PDF ||  -
| [http://www.eincaerdydd  Ein Caerdydd] || hyper-lleol || Caerdydd || cy || WordPress.com ||  -
|-
| [http://www.llanddaniel.co.uk/Newyddion.html  Papur Menai (Newyddion Llanddaniel)] || Papur Bro || Ynys Mon || cy || - ||  -
|-
| [http://www.pbase.com/derecowen/archif_papur_menai Papur Menai (Archif delwedda)] || Papur Bro || Ynys Mon || cy || pbase.com  ||  -
|}
|}

Diwygiad 11:29, 14 Chwefror 2012

Papurau bro a gwefannau lleol sy ddim yn blogiau. Heb RSS. Weithiau mae gyda nhw ffeiliau PDF. Ond lot o botensial. --Carlmorris 14:57, 4 Ebrill 2011 (UTC)


Abertawe

Wilia cy


Castell Newydd Emlyn

http://www.newcastle-emlyn.com en


Caerdydd a'r cylch

http://caerdydd.biz cy

http://www.capturecardiff.com en

Guardian Cardiff a http://twitter.com/gdncardiff @gdncardiff en

http://www.llandaffnews.com en

http://www.mywhitchurch.co.uk/ My Whitchurch en

http://twitter.com/roathcardiff en (Twitter yn unig ond pam lai?)

http://yourcardiff.walesonline.co.uk en

Y Dinesydd cy


Dyffryn Aman

Glo Mân cy

Dyffryn Ogwen

http://www.llaisogwan.com cy

Llanbedr a'r cylch

(Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys,Uwch Gaeo, Pencarreg.)

Clonc cy

Pontypridd/Llantrisant a'r cylch

(Tonyrefail, Pentyrch, Tonteg, Ffynnon Taf, Creigiau, Rhydfelen, Gilfach Goch, Llanilltud Faerdref, Llanhari, Gwaelod y Garth)

Tafod Elai cy

Rhuthun

http://rhuthun.blogspot.com en

Trefeurig

http://www.trefeurig.org en cy Y Tincer Papur bro [PDF] cy

Ynys Môn

http://druidsrevenge.blogspot.com (barn fel arfer) en Llanddaniel Fab en cy, en rhan fwyaf. Erthyglau newyddion Cymraeg am Llanddaniel sy'n ymddangos ym mhapur bro papur Menai.

Yr Wyddfa

http://www.ecorwyddfa.co.uk cy

Amrywiol

http://www.bbc.co.uk/cymru/lleol/

http://everyblock.com

http://lleol.net

//mwy plis//


cy Cymraeg en Saesneg


(wrthi'n gosod yr uchod fel tabl i drio cael darlun cliriach. Falle byddai plotio ar Googlemap yn help) --Rhyswynne 12:38, 7 Ebrill 2011 (UTC)

Enw Math Sir Iaith Platfform
/Fformat
RSS
Wilia Papur Bro Abertawe cy PDF -
Newcastle emlyn Gwefan lleol Ceredigion en WordPress? Oes
caerdydd.biz Gwefan lleol Caerdydd cy Joomla Oes
Y Dinesydd Papur Bro Caerdydd cy PDF -
Ein Caerdydd hyper-lleol Caerdydd cy WordPress.com -
Papur Menai (Newyddion Llanddaniel) Papur Bro Ynys Mon cy - -
Papur Menai (Archif delwedda) Papur Bro Ynys Mon cy pbase.com -