Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Blogiau lleol - papurau bro arlein"

Oddi ar Hedyn

(creu tudalen - i'w fformatio eto)
 
Llinell 1: Llinell 1:
(''Isod wedi eu cymryd oddi [yma http://hedyn.net/hen/doku.php?id=blogiau_lleol_-_papurau_bro_arlein] - gobeithio ei fformatio yn y dyfodol'')
(''Isod wedi eu cymryd oddi [http://hedyn.net/hen/doku.php?id=blogiau_lleol_-_papurau_bro_arlein yma] - gobeithio ei fformatio yn y dyfodol'')


Abertawe
Abertawe
Llinell 46: Llinell 46:


*Clonc cy
*Clonc cy
 
<br>
<br>
Llansannan, Cyngor Cymuned
Llansannan, Cyngor Cymuned
*http://www.llansannan.org/ cy en
*http://www.llansannan.org/ cy en

Diwygiad 15:36, 30 Rhagfyr 2010

(Isod wedi eu cymryd oddi yma - gobeithio ei fformatio yn y dyfodol)

Abertawe

  *
   Wilia cy


Castell Newydd Emlyn

  *
   http://www.newcastle-emlyn.com en


Caerdydd a'r cylch

  *
   http://caerdydd.biz cy
  *
   http://www.capturecardiff.com en
  *
   Guardian Cardiff a @gdncardiff en
  *
   http://www.llandaffnews.com en
  *
   My Whitchurch en
  *
   http://twitter.com/roathcardiff en (Twitter yn unig ond pam lai?)
  *
   http://yourcardiff.walesonline.co.uk en
  *
   Y Dinesydd cy


Dyffryn Aman

  *
   Glo Mân cy


Dyffryn Ogwen


Llanbedr a'r cylch (Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys,Uwch Gaeo, Pencarreg.)

 • Clonc cyLlansannan, Cyngor CymunedPontypridd/Llantrisant a'r cylch (Tonyrefail, Pentyrch, Tonteg, Ffynnon Taf, Creigiau, Rhydfelen, Gilfach Goch, Llanilltud Faerdref, Llanhari, Gwaelod y Garth)

 • Tafod Elai cy


Rhuthun


Trefeurig

  *
   http://www.trefeurig.org en cy


Ynys Môn

  *
   http://druidsrevenge.blogspot.com (barn fel arfer) en


Yr Wyddfa

  *
   http://www.ecorwyddfa.co.uk cy


Amrywiol http://www.bbc.co.uk/cymru/lleol/ http://everyblock.com http://lleol.net

mwy plis

cy Cymraeg en Saesneg