Gweithrediadau

Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Blogiau lleol - papurau bro arlein"

Oddi ar Hedyn

(+ Papur Pawb, Tal-y-bont (Ceredigion))
Llinell 50: Llinell 50:
Llansannan, Cyngor Cymuned
Llansannan, Cyngor Cymuned
*http://www.llansannan.org/ cy en
*http://www.llansannan.org/ cy en
<br>
<br>


Pontypridd/Llantrisant a'r cylch (Tonyrefail, Pentyrch, Tonteg, Ffynnon Taf, Creigiau, Rhydfelen, Gilfach Goch, Llanilltud Faerdref, Llanhari, Gwaelod y Garth)


Pontypridd/Llantrisant a'r cylch (Tonyrefail, Pentyrch, Tonteg, Ffynnon Taf, Creigiau, Rhydfelen, Gilfach Goch, Llanilltud Faerdref, Llanhari, Gwaelod y Garth)


*Tafod Elai cy
*Tafod Elai cy
 
<br>
<br>


Rhuthun
Rhuthun


*http://rhuthun.blogspot.com en
*http://rhuthun.blogspot.com en
<br>
<br>


Tal-y-bont, Ceredigion


*[http://www.papurpawb.com/ Papur Pawb] cy  ('''+ ffeiliau sain''')
<br>
<br>
Trefeurig
TrefeurigDiwygiad 12:47, 12 Ionawr 2011

(Isod wedi eu cymryd oddi yma - gobeithio ei fformatio yn y dyfodol)

Abertawe

  *
   Wilia cy


Castell Newydd Emlyn

  *
   http://www.newcastle-emlyn.com en


Caerdydd a'r cylch

  *
   http://caerdydd.biz cy
  *
   http://www.capturecardiff.com en
  *
   Guardian Cardiff a @gdncardiff en
  *
   http://www.llandaffnews.com en
  *
   My Whitchurch en
  *
   http://twitter.com/roathcardiff en (Twitter yn unig ond pam lai?)
  *
   http://yourcardiff.walesonline.co.uk en
  *
   Y Dinesydd cy


Dyffryn Aman

  *
   Glo Mân cy


Dyffryn Ogwen


Llanbedr a'r cylch (Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys,Uwch Gaeo, Pencarreg.)

 • Clonc cyLlansannan, Cyngor Cymuned
Pontypridd/Llantrisant a'r cylch (Tonyrefail, Pentyrch, Tonteg, Ffynnon Taf, Creigiau, Rhydfelen, Gilfach Goch, Llanilltud Faerdref, Llanhari, Gwaelod y Garth)


 • Tafod Elai cyRhuthunTal-y-bont, CeredigionTrefeurig

  *
   http://www.trefeurig.org en cy


Ynys Môn

  *
   http://druidsrevenge.blogspot.com (barn fel arfer) en


Yr Wyddfa

  *
   http://www.ecorwyddfa.co.uk cy


Amrywiol http://www.bbc.co.uk/cymru/lleol/ http://everyblock.com http://lleol.net

mwy plis

cy Cymraeg en Saesneg