Gweithrediadau

Android Cymraeg

Oddi ar Hedyn

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Android1.gif

Dyma dudalen i rannu syniadau sut mae cyfieithu Android i'r Gymraeg.


Dw i ddim yn berson technegol ond, i fi, y peth pwysicaf yw'r gallu i decstio yn y Gymraeg. Tecstio darogan. Basai'n help i bawb ac yn adnodd arbennig o ddefnyddiol i ddysgwyr - Mal