Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 99

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 100

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /srv/hedyn.net/public/htdocs/includes/profiler/SectionProfiler.php on line 101
Adnoddau codio yn Gymraeg / Dysgu rhaglennu - Hedyn
 Gweithrediadau

Adnoddau codio yn Gymraeg / Dysgu rhaglennu

Oddi ar Hedyn

Fersiwn a roddwyd ar gadw am 20:42, 27 Rhagfyr 2018 gan Carlmorris (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)

Dyma restr o rai o’r adnoddau sydd ar gael i ddysgu codio yn Gymraeg ac i godio yn Gymraeg. Mae’n cynnwys gwybodaeth am ddeunydd Scratch, Kodu, Python, ac ati. Hefyd mae gwybodaeth am yr hybiau gwybodaeth sydd ar gael sy’n cynnwys meddalwedd codio Cymraeg.

Mae’r rhestr wedi ei llunio gan Gareth Morlais o Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cymru.

Diolch yn fawr, Gareth!

Scratch

Scratch Meddal https://www.meddal.com/meddal/?page_id=1111

Scratch https://scratch.mit.edu/(Mae dewis iaith y dudalen reit ar y gwaelod)

Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

Technocamps: http://www.technocamps.com/cy/resources/scratch

Rhai o brosiectau Cymraeg Scratch: https://scratch.mit.edu/search/projects?q=cymraeg

Scratching the Surface gan Ysgol Bryn Deri

https://hwb.gov.wales/search?query=codio&strict=true&popupUri=%2FResource%2Fa8747142-da91-493e-8621-b00dfe14c3f7

Poster Scratch

https://hwb.gov.wales/repository/resource/bf47baa7-d302-41f6-8f75-b28c28d9813c/cy (yn anffodus, er bod y poster yn Gymraeg, Scratch Saesneg sy’n cael ei ddangos)

Scratch ar Codeclubworld http://projects.codeclubworld.org/cy-GB/01_scratch_01/index.html

Kodu

https://www.meddal.com/meddal/?page_id=1036

Python

http://www.technocamps.com/cy/resources/python

Fideos Geraint Palmer ar Python https://www.youtube.com/watch?v=M1PQ3ICDNns&list=PLSkPgScy-DkFdCzwJW9X_B9IfTouojem7 neu https://llyfrgell.porth.ac.uk/View.aspx?id=4028~4o~orjSKpya

Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

Algorithmau

http://www.technocamps.com/storage/app/uploads/public/5c0/15e/6c5/5c015e6c55b79446148406.pdf (llyfr gwaith Rhaglen STEM Bl. 11)

Raspberry Pi

https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/projects

Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

Arduino

http://www.technocamps.com/cy/resources/arduino (er bod teitlau Saesneg i rai o PDFs Technocamps, mae’r cynnwys yn Gymraeg)

Microbit

Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

Y Rhyngrwyd

http://www.technocamps.com/cy/resources/internet

HTML5, Javascript a CSS

Adnoddau gweithdy creu ap Mei Gwilym o Eisteddfod 2013

https://github.com/meigwilym/haciaith13

Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

Ap codio Botio

https://www.tinint.com/education-skills/botio-app/https://itunes.apple.com/us/app/botio/id1296278646?ls=1&mt=8

AppInventor

http://www.technocamps.com/cy/resources/app-inventor

Casgliad Adnoddau Barefoot Computing

https://dysgu.hwb.gov.wales/playlists/view/3e1314cf-dd16-4393-92eb-7ec47b2539fb/cy#page1

Y Prawf Turing / Turing Test

https://github.com/PorthTechnolegauIaith/turing-test-lessons

Adnabod gorchmynion ar lafar / Speech command recognition

https://github.com/techiaith/julius-cy

Deallusrwydd Artiffisial

http://www.technocamps.com/cy/resources/artificial-intelligence

Alice

http://www.technocamps.com/cy/resources/alice

Greenfoot

http://www.technocamps.com/cy/resources/greenfoot

LEGO

http://www.technocamps.com/cy/resources/lego

Microbotiaid

http://www.technocamps.com/cy/resources/microbots

OpenCV

http://www.technocamps.com/cy/resources/opencv

Sense Hat

Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

Sonic Pi

Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

Blender (3D)

Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

Cyfrifiadura

Cynlluniau gwersi Noreen Kay – Ysgol Uwchradd Aberaeron http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/computing/164/index.html

Pyrth i’r wybodaeth

Hwb.cymru – https://hwb.gov.wales

Technocamps – http://www.technocamps.com/cy

CodeClub – https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub (cefndir: “Mae gennym ni 21 o brosiectau Code Club wedi eu cyfieithu, yn cynnwys Scratch, HTML & CSS a Python. Mae hefyd gennym ni fersiynau Cymraeg o adnoddau sydd yn cynnwys tystysgrifau, posteri a ffurflenni caniatâd – popeth sydd angen arnoch chi i redeg Clwb Codio yn Gymraeg.” https://blog.codeclub.org.uk/category/club-resources/ Scratch; HTML a CSS; Python; Raspberry Pi; Sense Hat; Sonic Pi; Micro:Bit; Blender )

Meddal.cymru – http://meddal.cymru/

Diolch i Gareth Morlais Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cymru